Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Foredragsholders navn og tittel Dato | Arrangement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Foredragsholders navn og tittel Dato | Arrangement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Foredragsholders navn og tittel Dato | Arrangement Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Rettigheter, plikter og din rolle •Fast ansatt, ansatt i vikarbyrå, kontraktør? •Du må vite hvilke forhold som påvirker helsen og sikkerheten din på arbeidsplassen: −Din arbeidsgivers ansvar −Dine rettigheter og ansvar −Hvordan bidra til en sikker og god arbeidsplass

3 3 www.healthy-workplaces.eu På arbeidsplasser som har en HMS-kultur •Sterkt lederskap der ledelsen: −Viser engasjement for HMS −Skaper gode vilkår for en partnerskapstilnærming •Alle −Deltar fullt ut −Kjenner sine rettigheter, roller og ansvarsområder i forhold til helse og sikkerhet −Samarbeider for å forebygge sykdom og skader

4 4 www.healthy-workplaces.eu Hvorfor skal du engasjere deg? •Fordi en sikker arbeidsplass beskytter helsen din •Fordi du er den som vet best hvordan jobben din skal utføres og hvordan arbeidet påvirker deg •Hvis alle gjør sitt, kan det utgjøre en reell forskjell •Arbeidsplasser der ansatte er aktive innen HMS, har ofte lavere ulykkestall

5 5 www.healthy-workplaces.eu Rettigheter og ansvar •Du har rett til å arbeide på et sted der det er kontroll med risikoene for helsen og sikkerheten din •Arbeidsgiveren din er den som har ansvaret for dette, men også du har plikt til å bidra til å forebygge sykdom og skader

6 6 www.healthy-workplaces.eu Hva arbeidsgiveren din må gjøre for helsen og sikkerheten din •Vurdere risikoene og få på plass forebyggende tiltak •Informere deg om risikoene og gi deg opplæring •Sørge for toaletter, drikkevann, pauserom og førstehjelpsutstyr samt verneutstyr og vernetøy •Rapportere skader, sykdommer og farlige hendelser •Samarbeide med andre arbeidsgivere, kontraktører og vikarbyråer på arbeidsplassen •Gjennomføre konsultasjoner og involvere deg og dine representanter når det gjelder risikoer og sikkerhetstiltak •Nasjonal lovgivning og praksis kan variere når det gjelder hvordan konsultasjonen skal foregå

7 7 www.healthy-workplaces.eu Hva du må gjøre Som arbeidstaker har du et juridisk ansvar for å: •Gjøre jobben din på en trygg måte slik du er blitt opplært til, bruke riktig sikkerhetsutstyr, personlig verneutstyr osv. •Samarbeide med arbeidsgiveren i HMS-arbeidet •Informere arbeidsgiver, arbeidsleder eller arbeidstakerrepresentant hvis du mener at arbeidet eller dårlige sikkerhetstiltak utgjør en helserisiko

8 8 www.healthy-workplaces.eu HMS-styring krever arbeidstakermedvirkning For å involvere deg bør arbeidsgiveren din: •Oppmuntre deg til å rapportere sikkerhetsproblemer •Be deg aktivt å påvise problemer •Be deg komme med forslag til hvordan sikkerhetstiltak kan forbedres •Gjøre det klart for deg at ideene dine settes pris på og vil bli tatt opp til vurdering •Gi deg anerkjennelse for ideer du kommer med •Forklare hvilke ideer de vil ta videre og hvilke de ikke vil ta videre, og hvorfor

9 9 www.healthy-workplaces.eu En toveis prosess Arbeidstakermedvirkning er en toveis prosess der arbeidsgiverne og deres ansatte/arbeidstakerrepresentantene •Snakker sammen og lytter til hverandre •Tar opp saker og løser problemer sammen •Søker og utveksler synspunkter og informasjon •Drøfter problemstillinger i god tid •Treffer beslutninger sammen

10 10 www.healthy-workplaces.eu Engasjer deg! Du kjenner risikoene på arbeidsplassen din – engasjer deg for å bidra til å styre dem og heve helse- og sikkerhetsstandardene for deg og dine kolleger •Stå klar til å: −Samarbeide −Gi beskjed −Være bestemt −Være oppmerksom −Godta tilbakemeldinger

11 11 www.healthy-workplaces.eu Måter du kan engasjere deg på •Still spørsmål, kom med forslag •Rapporter alle ulykker og HMS-problemer •Snakk med arbeidstakerrepresentanten din •Delta i alle aktiviteter som involverer arbeidstakerne •Gi beskjed til legen din om du tror at eventuelle helseproblemer kan være arbeidsrelatert

12 12 www.healthy-workplaces.eu Ung arbeidstaker / Ny i jobben? Når du er ny i jobben, er du særlig utsatt for ulykker. For å beskytte deg selv: •Still spørsmål under opplæringen •Hvis du er usikker på noe, hør med arbeidslederen din •Konsulter mer erfarne kolleger •Fortell om ideene dine eller observasjoner du har gjort

13 13 www.healthy-workplaces.eu Finn ut mer om HMS på arbeidsplassen din •EU-OSHAs nettsider om arbeidstakermedvirkning •EU-OSHAs kampanjenettsted •EU-OSHAs faktaark på 24 språk •Din nasjonale HMS-myndighet •Fagforeninger og fagforbund •Trygdeordninger og arbeids- og ulykkesforsikringer Arbeidsplasser der arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeider om HMS, er sikrere for alle

14 14 www.healthy-workplaces.eu Nettverksbasert kampanjevirksomhet Hovedstyrke: nasjonale knutepunkter og trepartsnettverk Men også... trekke inn andre/partnere •Offisielle kampanjepartnere (europeiske og internasjonale organisasjoner), herunder partene i arbeidslivet, NGOer, landsforeninger og nettverk, private bedrifter •EU-institusjoner, herunder Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-representasjoner, EU-byråer, Enterprise Europe Network

15 15 www.healthy-workplaces.eu Slik engasjerer du deg Kampanjen er åpen for alle privatpersoner og organisasjoner. Du kan engasjere deg ved å: •Spre kampanjeinformasjon og -materiell •Delta på et av de mange arrangementene, konferansene, konkurransene og reklamekampanjene som finner sted under kampanjen •Organisere egne aktiviteter

16 16 www.healthy-workplaces.eu Tilbud om kampanjepartnerskap Europeiske organisasjoner kan også søke om å bli kampanjepartnere. Byrået tilbyr: •Partnersertifikat •Velkomstpakke •Publisitet på EU-nivå og i media •Kommunikasjonsplattform på nett •Egen partnerseksjon på nettstedet

17 17 www.healthy-workplaces.eu Den europeiske prisen for god praksis •Premierer fremragende og innovative bidrag •Oppmuntrer ledere og arbeidstakere til å samarbeide •Bedrer sikkerheten og helsen på arbeidsplassen •Alle EU- og EØS-stater pluss statene i det vestlige Balkan og Tyrkia •To kategorier: −Arbeidsplasser med under 100 ansatte −Arbeidsplasser med over 100 ansatte •Vinnerne velges blant bidragene innsendt av de nasjonale knutepunktene http://osha.europa.eu/en/about/competitions

18 18 www.healthy-workplaces.eu Ressurser •Kampanjeveiledning •Praktiske veiledninger for arbeidstakere og ledere •Eksempler på god praksis •Nyheter om kampanjearrangementer •Presentasjoner og animasjonsfilmsnutter •Alt er tilgjengelig på 24 språk www.healthy-workplaces.eu

19 •Kampanjelansering18. april 2012 •Den europeiske arbeidsmiljøuken Oktober 2012 og 2013 •Utdeling av Prisen for god praksis April 2013 •Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjenNovember 2013 19 Viktige datoer

20 20 www.healthy-workplaces.eu Ytterligere informasjon •Besøk kampanjenettstedet www.healthy-workplaces.eu •For mer opplysninger om arrangementer og aktiviteter i ditt land, kontakt ditt nasjonale knutepunkt www.healthy-workplaces.eu/fops


Laste ned ppt "Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Foredragsholders navn og tittel Dato | Arrangement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google