Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredragsholders navn og tittel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredragsholders navn og tittel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredragsholders navn og tittel
Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen Foredragsholders navn og tittel Dato | Arrangement Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

2 Rettigheter, plikter og din rolle
Fast ansatt, ansatt i vikarbyrå, kontraktør? Du må vite hvilke forhold som påvirker helsen og sikkerheten din på arbeidsplassen: Din arbeidsgivers ansvar Dine rettigheter og ansvar Hvordan bidra til en sikker og god arbeidsplass

3 På arbeidsplasser som har en HMS-kultur
Sterkt lederskap der ledelsen: Viser engasjement for HMS Skaper gode vilkår for en partnerskapstilnærming Alle Deltar fullt ut Kjenner sine rettigheter, roller og ansvarsområder i forhold til helse og sikkerhet Samarbeider for å forebygge sykdom og skader

4 Hvorfor skal du engasjere deg?
Fordi en sikker arbeidsplass beskytter helsen din Fordi du er den som vet best hvordan jobben din skal utføres og hvordan arbeidet påvirker deg Hvis alle gjør sitt, kan det utgjøre en reell forskjell Arbeidsplasser der ansatte er aktive innen HMS, har ofte lavere ulykkestall

5 Rettigheter og ansvar Du har rett til å arbeide på et sted der det er kontroll med risikoene for helsen og sikkerheten din Arbeidsgiveren din er den som har ansvaret for dette, men også du har plikt til å bidra til å forebygge sykdom og skader

6 Hva arbeidsgiveren din må gjøre for helsen og sikkerheten din
Vurdere risikoene og få på plass forebyggende tiltak Informere deg om risikoene og gi deg opplæring Sørge for toaletter, drikkevann, pauserom og førstehjelpsutstyr samt verneutstyr og vernetøy Rapportere skader, sykdommer og farlige hendelser Samarbeide med andre arbeidsgivere, kontraktører og vikarbyråer på arbeidsplassen Gjennomføre konsultasjoner og involvere deg og dine representanter når det gjelder risikoer og sikkerhetstiltak Nasjonal lovgivning og praksis kan variere når det gjelder hvordan konsultasjonen skal foregå

7 Hva du må gjøre Som arbeidstaker har du et juridisk ansvar for å:
Gjøre jobben din på en trygg måte slik du er blitt opplært til, bruke riktig sikkerhetsutstyr, personlig verneutstyr osv. Samarbeide med arbeidsgiveren i HMS-arbeidet Informere arbeidsgiver, arbeidsleder eller arbeidstakerrepresentant hvis du mener at arbeidet eller dårlige sikkerhetstiltak utgjør en helserisiko

8 HMS-styring krever arbeidstakermedvirkning
For å involvere deg bør arbeidsgiveren din: Oppmuntre deg til å rapportere sikkerhetsproblemer Be deg aktivt å påvise problemer Be deg komme med forslag til hvordan sikkerhetstiltak kan forbedres Gjøre det klart for deg at ideene dine settes pris på og vil bli tatt opp til vurdering Gi deg anerkjennelse for ideer du kommer med Forklare hvilke ideer de vil ta videre og hvilke de ikke vil ta videre, og hvorfor

9 En toveis prosess Arbeidstakermedvirkning er en toveis prosess der arbeidsgiverne og deres ansatte/arbeidstakerrepresentantene Snakker sammen og lytter til hverandre Tar opp saker og løser problemer sammen Søker og utveksler synspunkter og informasjon Drøfter problemstillinger i god tid Treffer beslutninger sammen

10 Engasjer deg! Du kjenner risikoene på arbeidsplassen din – engasjer deg for å bidra til å styre dem og heve helse- og sikkerhetsstandardene for deg og dine kolleger Stå klar til å: Samarbeide Gi beskjed Være bestemt Være oppmerksom Godta tilbakemeldinger

11 Måter du kan engasjere deg på
Still spørsmål, kom med forslag Rapporter alle ulykker og HMS-problemer Snakk med arbeidstakerrepresentanten din Delta i alle aktiviteter som involverer arbeidstakerne Gi beskjed til legen din om du tror at eventuelle helseproblemer kan være arbeidsrelatert Still spørsmål, kom med forslag: Under opplæringen På møter, sikkerhetssamtaler, teammøter Under individuelle samtaler med arbeidslederen/lederen din Rapporter ulykker, nestenulykker og annet du mener kan være utrygt, usunt eller på noen måte til hinder, legg fram tanker om ting som kan forbedres Snakk med arbeidstakerrepresentanten din, delta i alle aktiviteter (møter, spørreundersøkelser osv.) som de organiserer. Vurder om du selv skal bli verneombud Bruk forslagskassen/delta i sikkerhetskonkurranser. Meld deg frivillig til å delta i aktiviteter for å bedre sikkerheten, f.eks. arbeidsgrupper, bidra med HMS-nyheter til nyhetsbrev for ansatte osv. Snakk med legen din om du tror at et helseproblem kan være arbeidsrelatert slik at du kan ta det opp på arbeidsplassen

12 Ung arbeidstaker / Ny i jobben?
Når du er ny i jobben, er du særlig utsatt for ulykker. For å beskytte deg selv: Still spørsmål under opplæringen Hvis du er usikker på noe, hør med arbeidslederen din Konsulter mer erfarne kolleger Fortell om ideene dine eller observasjoner du har gjort

13 Finn ut mer om HMS på arbeidsplassen din
EU-OSHAs nettsider om arbeidstakermedvirkning EU-OSHAs kampanjenettsted EU-OSHAs faktaark på 24 språk Din nasjonale HMS-myndighet Fagforeninger og fagforbund Trygdeordninger og arbeids- og ulykkesforsikringer Arbeidsplasser der arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeider om HMS, er sikrere for alle

14 Nettverksbasert kampanjevirksomhet
Hovedstyrke: nasjonale knutepunkter og trepartsnettverk Men også ... trekke inn andre/partnere Offisielle kampanjepartnere (europeiske og internasjonale organisasjoner), herunder partene i arbeidslivet, NGOer, landsforeninger og nettverk, private bedrifter EU-institusjoner, herunder Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-representasjoner, EU-byråer, Enterprise Europe Network

15 Slik engasjerer du deg Kampanjen er åpen for alle privatpersoner og organisasjoner. Du kan engasjere deg ved å: Spre kampanjeinformasjon og -materiell Delta på et av de mange arrangementene, konferansene, konkurransene og reklamekampanjene som finner sted under kampanjen Organisere egne aktiviteter

16 Tilbud om kampanjepartnerskap
Europeiske organisasjoner kan også søke om å bli kampanjepartnere. Byrået tilbyr: Partnersertifikat Velkomstpakke Publisitet på EU-nivå og i media Kommunikasjonsplattform på nett Egen partnerseksjon på nettstedet

17 Den europeiske prisen for god praksis
Premierer fremragende og innovative bidrag Oppmuntrer ledere og arbeidstakere til å samarbeide Bedrer sikkerheten og helsen på arbeidsplassen Alle EU- og EØS-stater pluss statene i det vestlige Balkan og Tyrkia To kategorier: Arbeidsplasser med under 100 ansatte Arbeidsplasser med over 100 ansatte Vinnerne velges blant bidragene innsendt av de nasjonale knutepunktene

18 Ressurser Kampanjeveiledning
Praktiske veiledninger for arbeidstakere og ledere Eksempler på god praksis Nyheter om kampanjearrangementer Presentasjoner og animasjonsfilmsnutter Alt er tilgjengelig på 24 språk

19 Viktige datoer Kampanjelansering 18. april 2012
Den europeiske arbeidsmiljøuken Oktober 2012 og 2013 Utdeling av Prisen for god praksis April 2013 Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen November 2013 19

20 Ytterligere informasjon
Besøk kampanjenettstedet For mer opplysninger om arrangementer og aktiviteter i ditt land, kontakt ditt nasjonale knutepunkt


Laste ned ppt "Foredragsholders navn og tittel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google