Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enhver generasjon, ikke minst de som er ledere, bærer alle framtiden på sine skuldre. Det betyr at vi alle forvalter en historikk, som skal danne grunnlaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enhver generasjon, ikke minst de som er ledere, bærer alle framtiden på sine skuldre. Det betyr at vi alle forvalter en historikk, som skal danne grunnlaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enhver generasjon, ikke minst de som er ledere, bærer alle framtiden på sine skuldre. Det betyr at vi alle forvalter en historikk, som skal danne grunnlaget for en bærende ide, og en kontinuitet som peker framover. Samtidig ligger videre utvikling og fornyelse som den viktigste forutsetning for å lykkes.

2 NTEs virksomhet NTE EnergiNTE Nett NTE Elektro NTE Marked • 4 TWh kraft • Omsetning2010 1,7 mrd kr • 24 hel- og 4 deleide vannkraftverk • 2 vindparker • 13 000 km nett • Omsetning 2010: 609 mill kr • Oppetid: 99,98 % • Omsetning 2010: 432 mill kr • 6 geografiske markedsområder • Service- og prosjektmarked • NTE Entreprise • Omsetning 2010: 1,3 mrd kr • Kraftsalg • Bredbånd • Butikker

3 • Olje og gass: fortsatt maksimalisering/ optimalisering • Handlingsregel –finanspolitikken • Fleksibelt arbeidsmarked – sosialt sikkerhetsnett • Elektrisitetsforsyningen :sikre konsumentoverskuddet (forsyningssikkerhet, konkurranseevne i næringslivet særlig kraftkrevende industri, husholdningenes økonomi)

4 Hundhammerfjellet vindmøllepark –

5 Fornybar energi er en fremtidsrettet verdikjede Energiforbruket forventes å øke på grunn av befolkningsvekst og økonomisk utvikling. Begrenset tilgang til fossile energikilder kombinert med store klimautfordringer fører til stort behov for sikker tilgang til fornybar energi. Kilder: IEA, BP Energy Outlook 2030, Statkraft

6 Vannkraft Vindkraft Kraftledninger vannkraft

7 SolVindBølger Regn- skog SkogDyrka jord Alge Plan- kton Olje- sand Olje- skifer Olje/ gass Kull 100/MW hda 50 MWh/da 20 MWh/da 0,5 MWh/da Store tilgjengelige mengder fornybar energi – men reduserte lagre av ferdig omdannete (fossile) lagre. syntese Fornybart karbonLagret karbon DirekteIndirekte ??40-?200-? Kjente reserver uttrykt i år 85-90%: Energi 10-15%: Industri

8 Fornybar energi og arealbruk • For en praktisk arealanvendelse så viser erfaringer at, med unntak av de direkte bebygde områdene, så vil arealet i vindparker bli brukt av beitedyr, til jordbruksdrift, friluftsliv m.m. • I solparker vil hele arealet stort sett brukes til solfangere og nødvendig infrastruktur. Hele arealet blir dermed båndlagt og blir utilgjengelig for annet bruk. • Sammenlignet ut fra dette med konkrete nybygde parker som utgangspunkt, så vil vindkraft gi nesten 20 ganger mer energi pr. arealenhet sett i forhold til solenergi. ( 2,308 GWh/m2 : 0,125 GWG/m2 = 18,46). • Trinn 1 på Ytre Vikna vil ha en planlagt årlig produksjon på 120 GWh. Totalt brukes ca 50 dekar til å bygge møller, veier, trafobygg, verkstedbygg og andre nødvendige arealer til oppstilling/ frasetting av utstyr m.m. Konsesjonsarealet er ca 200 da. • For å sammenligne eller rettere sagt få et bilde av arealbruk så har nye Follafoss kraftstasjon er årlig produksjon på 176 GWh. Fallhøyden er 182 m. Samlet areal på magasinene i Follavassdraget (Holden, Strømsetervannet og Follavatnet) er 19,3 km2. Det utgjør altså 193 dekar. • Bogna kraftstasjon med utløp i Snåsavatnet har en fallhøyde på 195 m og Bangsjøen er 21,1 km2 som tilsvarer 211 dekar.

9 Vannkraftpotensialet i Nord-Trøndelag • Totalt vannkraftpotensial er 7.201 GWh hvorav; • 3.272 GWh er utbygd (45 %) • 43 GWh er gitt konsesjon (0,6 %) • 735 GWh er gjenværende utbyggbart, dvs. konsesjonssøkt, forhåndsmeldt og restpotensial (10 %) • 3.151 GWh i Nord-Trøndelag er vernet. Dette utgjør 44 % av potensialet. Sammen med Hedmark har Nord- Trøndelag høyest andel vern av alle fylker i Norge.

10

11

12 Vindkraft og nytt sentralnett  Namsos – Roan – Storheia - konsesjonssøkt av Statnett  Storheia – Snillfjord – Orkdal (Trollheim) - konsesjonssøkes 2010  Trollheim – Tjeldbergodden - konsesjonsgitt (til klagebehandling)

13 ”The tread mill theory” (Willard Cochrane)

14 Spørsmål: Kan det tenkes at pilene snur ? KraftproduksjonDistribusjonSluttkunde

15 GlobaltNasjonaltRegionalt 2000 – 2030/? 1970 - 2000 Paradigmeskifte Gjennombrudd for miljøtanken Paradigmeskifter Kommunikasjon Industrielt Industrielt Gjennombruddet for en samordnet klima og energipolitikk, som blir fulgt av en stor industriell omstilling med økt bruk av fornybare ressurser og redusert bruk av klodens lagerreserver Transformasjonsfase NY utviklingsepoke for Nord-Trøndelag – og NTE

16 6 H 2 0 + 6 CO 2 + lysenergi C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Fotosyntesen er den eneste form for verdiskapning, alt annet er forbruk


Laste ned ppt "Enhver generasjon, ikke minst de som er ledere, bærer alle framtiden på sine skuldre. Det betyr at vi alle forvalter en historikk, som skal danne grunnlaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google