Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve
ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDEN ENERGI Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve

2 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. NTE HADDE VED ÅRSKIFET 976 ANSATTE
OMSETNING: (1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL (7165) EGENKAPITAL: (3791) NTE HADDE VED ÅRSKIFET 976 ANSATTE

3 Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve
Strat./forr.utv./pers.Personal/KS/HMS Håvard Belbo Økonomi/finans Contr, øko., IT, kont.støtte Christian Stav Heleide døtre Energiutv. Eiendom Deleide døtre Kommunikasjon Inge Bartnes Innkjøp/logistikk Morten Minsaas Nett AS Jan A. Foosnæs Energi AS Kenneth Brandsås Elektro AS Guttorm Haugan Marked AS Harald A. Lein Netteier Produksjon Installasjon Kundeservice Nettstyring Ny energi Entreprise Kraftsalg Nettprosjekt NTE Drift VVS AS Bredbånd AS Nettkunde Handel AS DLE

4 Hovedtall vann/kraftverk el
NTE har produsert vannkraft siden 1923, og eier og driver i dag 26 kraftverk Vår middelproduksjon er på 3345 GWh 24 heleide vannkraftverk 2 deleide vannkraftverk 2 vindmølleparker ENERGI

5 Vi må bruke mindre energi – og mer fornybar
Netto energibruk i Norge Selv om Norges elektrisitetsproduksjon er basert på vannkraft og dermed er nesten 100 % fornybar, er over halvparten av energibruken fra fossil energi. Vi må bruke mindre energi – og mer fornybar 128 TWh fossil energi Mer effektiv energibruk! Konverter fossil til fornybar! 115 TWh fornybar energi

6 Økt etterspørsel må dekkes av nett og produksjon
Store regionale underskudd i 2010 – mer produksjon og nett er nødvendig for elektrifisering. Økt etterspørsel må dekkes av nett og produksjon Midt-Norge TWh 25 Forbruk* 20 Produksjon 23,1 15 10 14,1 Nord-Norge*** TWh 5 5 Produksjon 4 4,9 Forbruk -5 -9 3 3,8 -10 Netto kraftbalanse 2 Bergens-området** 1,9 1 TWh Forbruk 9 Produksjon m/Energi-verk Mongstad Netto kraftbalanse 7 9,6 5 3 5 1 -1 -3 -4,6 -5 Netto kraftbalanse Kilde: Nordel, Statnett, BKK * = Gjennomsnitt av Statnett-scenarier ** = Vest for Evanger og Samnager transformatorstasjoner *** = Nord-Troms og Finnmark

7 Fornybar er nødvendig for å nå klimaforlikets mål
15-17 3 Olje til fornybar Klima forlikets reduksjons- mål 2,4-5,4 Fornybar el til ny olje/gass- virksomhet Reduksjon: inntil 13 mill. Tonn CO2 1-5 Fornybar el i transport Rest

8 Fremdeles mye å hente på effektivisering
Kostnader (kr/kWh) Forbrukstiltak Bygningsendringer og omlegging 1,40 Boliger 1,20 Varme- pumper 1,00 Rehabili- tering 0,80 Nærings- bygg 0,60 Annen næring 0,40 Industri Husholdninger 0,20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Transport og petroleum ikke inkludert TWh

9 Panelovnen bedre enn sitt rykte?
Norge har laveste nettleie i Europa, på tross av laveste befolkningstetthet. Grunnen er at vi har høg utnyttelsesgrad på grunn av stort sett bare en infrastruktur for el/varme. Parallelle infrastrukturer en kjempeutfordring, og krever store stukturer(industri/bysentra)

10 Utslippene fra transport er størst – og vokser
Andel av utslipp (prosent) 17,7 mill. tonn CO2-ekviv 100 Luft 6 % 90 Annet 12 % 80 70 Sjø 23 % 60 50 40 30 Vei 59 % 20 10 2005 Kilde: Lavutslippsutvalget, SFT, SSB

11 Elektrisk motor er mest energieffektiv
Energieffektivitet tank til hjul (%) 100 % 80 % 15 % Input Forbrennings-motor El-motor Kilde: Alliance Bernstein, Toyota, US Environmental Protection Agency (EPA)

12 Fornybar energi gir størst effektivisering
Energieffektivitet brønn til hjul (%) 70 % 60 60 % 50 % 40 % 30 % 19 20 % 13 10 % 0 % Bensin Plugg-inn fra kull Plugg-inn fra fornybar el Kilde: General Electric, Econ

13 Ren og fornybar energi Vindmølla på bildet reduserer utslippene tilsvarende all privat bilkjøring i Meråker Hundhammerfjellet vindmøllepark reduserer utslippene tilsvarende alle utslipp fra fyringsoljer og parafin i Nord-Trøndelag Ytre Vikna vil redusere utslippene tilsvarende all bruk av bensin og diesel i Nord-Trøndelag ENERGI

14 Energiressursenes størrelsesorden

15 FOU PROSJEKTET PELAGICK POWER
FoU PROSJEKTET PELAGIC POWER Testes i modelltank på Sintef Fullskala anlegg 2010 En fløttør d:6 m,vekt:50tonn En punpe yter 1MW Produksjon 2- 3 GWH 20 MVh/da (Vindkraft MWh/da)

16 Vannkraft Nye prosjekter: Konsesjon Grytendal
Døla behandles i Steinkjer kommune Rundt 20 øvrige prosjekter planlegges, er meldt eller konsesjonssøkt Rehabilitering av eksisterende anlegg ENERGI

17 Vindkraft Samarbeider med StatoilHydro og TrønderEnergi
Planlagte prosjekter for 16 milliarder kroner Planene vil gi 1165 MW installert effekt, og en normalårsproduksjon på 3,5 TWh NYSKAPENDE

18 Hundhammerfjellet vindmøllepark – ren og fornybar energi


Laste ned ppt "Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google