Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGI ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDEN ENERGI Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGI ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDEN ENERGI Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGI ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDEN ENERGI Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

2 ENERGI NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE HADDE VED ÅRSKIFET 976 ANSATTE

3 ENERGI Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve Elektro AS Guttorm Haugan Installasjon VVS AS Entreprise Marked AS Harald A. Lein Innkjøp/logistikk Morten Minsaas Kommunikasjon Inge Bartnes Eiendom Økonomi/finans Contr, øko., IT, kont.støtte Christian Stav Energiutv. Strat./forr.utv./pers. Personal/KS/HMS Håvard Belbo Produksjon Ny energi NTE Drift Netteier Nettprosjekt Nettstyring Nettkunde Nett AS Jan A. Foosnæs Energi AS Kenneth Brandsås Heleide døtre Kundeservice Kraftsalg Bredbånd AS Handel AS Deleide døtre DLE

4 ENERGI vann/kraftverk el NTE har produsert vannkraft siden 1923, og eier og driver i dag 26 kraftverk Vår middelproduksjon er på 3345 GWh 24 heleide vannkraftverk 2 deleide vannkraftverk 2 vindmølleparker Hovedtall ENERGI

5 Vi må bruke mindre energi – og mer fornybar fornybar energi fossil energi Mer effektiv energibruk! Konverter fossil til fornybar! Netto energibruk i Norge Selv om Norges elektrisitetsproduksjon er basert på vannkraft og dermed er nesten 100 % fornybar, er over halvparten av energibruken fra fossil energi. 115 TWh 128 TWh

6 ENERGI Økt etterspørsel må dekkes av nett og produksjon Bergens-området** Produksjon m/Energi-verk Mongstad 5 Forbruk Netto kraftbalanse -4,6 -5 -3 1 3 5 7 9 TWh 9,6 Nord-Norge*** Produksjon 4,9 3,8 Netto kraftbalanse 1,9 0 1 2 3 4 5 TWh Forbruk Midt-Norge 14,1 23,1 -9 -10 -5 0 5 10 15 20 25 TWh Produksjon Forbruk* Netto kraftbalanse Kilde: Nordel, Statnett, BKK * = Gjennomsnitt av Statnett-scenarier ** = Vest for Evanger og Samnager transformatorstasjoner *** = Nord-Troms og Finnmark Store regionale underskudd i 2010 – mer produksjon og nett er nødvendig for elektrifisering.

7 ENERGI Fornybar er nødvendig for å nå klimaforlikets mål 15-173 2,4-5,4 1-5 Reduksjon: inntil 13 mill. Tonn CO2 Rest Klima forlikets reduksjons- mål Olje til fornybar Fornybar el til ny olje/gass- virksomhet Fornybar el i transport

8 ENERGI Fremdeles mye å hente på effektivisering Transport og petroleum ikke inkludert 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 024681012141618 TWh Kostnader (kr/kWh) Husholdninger Industri Annen næring Nærings- bygg Rehabili- tering Varme- pumper Boliger ForbrukstiltakBygningsendringer og omlegging

9 ENERGI Panelovnen bedre enn sitt rykte? Norge har laveste nettleie i Europa, på tross av laveste befolkningstetthet. Grunnen er at vi har høg utnyttelsesgrad på grunn av stort sett bare en infrastruktur for el/varme. Parallelle infrastrukturer en kjempeutfordring, og krever store stukturer(industri/bysentra)

10 ENERGI Utslippene fra transport er størst – og vokser Vei 59 % Sjø 23 % Annet 12 % Luft 6 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2005 Andel av utslipp (prosent) 17,7 mill. tonn CO 2 -ekviv Kilde: Lavutslippsutvalget, SFT, SSB

11 ENERGI Elektrisk motor er mest energieffektiv Kilde: Alliance Bernstein, Toyota, US Environmental Protection Agency (EPA) Input El-motor 100 % 15 % 80 % Forbrennings- motor Energieffektivitet tank til hjul (%)

12 ENERGI Fornybar energi gir størst effektivisering 13 19 60 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Energieffektivitet brønn til hjul (%) Plugg-inn fra fornybar el Plugg-inn fra kull Bensin Kilde: General Electric, Econ

13 ENERGI Ren og fornybar energi Vindmølla på bildet reduserer utslippene tilsvarende all privat bilkjøring i Meråker Hundhammerfjellet vindmøllepark reduserer utslippene tilsvarende alle utslipp fra fyringsoljer og parafin i Nord-Trøndelag Ytre Vikna vil redusere utslippene tilsvarende all bruk av bensin og diesel i Nord-Trøndelag ENERGI

14 Verdens energiressurser Energiressursenes størrelsesorden Sola gir all energi Direkte sol 50-500 MWh/da Vind 50 MWh/da Fotosyntese 0,5 MWh/da Fossilt er lagret fotosynt

15 ENERGI FOU PROSJEKTET PELAGICK POWER FoU PROSJEKTET PELAGIC POWER Testes i modelltank på Sintef Fullskala anlegg 2010 En fløttør d:6 m,vekt:50tonn En punpe yter 1MW Produksjon 2- 3 GWH 20 MVh/da (Vindkraft 20 -80MWh/da)

16 ENERGI Vannkraft Nye prosjekter: –Konsesjon Grytendal –Døla behandles i Steinkjer kommune –Rundt 20 øvrige prosjekter planlegges, er meldt eller konsesjonssøkt Rehabilitering av eksisterende anlegg ENERGI

17 Samarbeider med StatoilHydro og TrønderEnergi Planlagte prosjekter for 16 milliarder kroner Planene vil gi 1165 MW installert effekt, og en normalårsproduksjon på 3,5 TWh Vindkraft NYSKAPENDE

18 ENERGIDILEMMAET Hundhammerfjellet vindmøllepark – ren og fornybar energi


Laste ned ppt "ENERGI ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDEN ENERGI Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google