Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 1 Presentasjon av NLP •Angoline Tobias NLP Master •Tore Rønnild NLP Master.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 1 Presentasjon av NLP •Angoline Tobias NLP Master •Tore Rønnild NLP Master."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 1 Presentasjon av NLP •Angoline Tobias NLP Master •Tore Rønnild NLP Master

2 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 2 Litt begrepsforklaring Coaching: Assistere en person til å finne egne svar og løsninger, utnytte sitt potensiale. Endringsprosess, coach ansvar for prosess ikke mål/produkt, ”stå bak ved” •Veileder: Leder på veien, faglig innsikt, ansvar for løsning

3 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 3 N – neuro (sammenheng nervebaner, sanser) L – lingvistisk (sammenheng sanser og språk) P – programmering/psykologi (”vi programmerer oss selv hele tiden”) NLP er en modell som beskriver vår indre kommunikasjon, som igjen er grunnlaget for vår ytre kommunikasjon og handlinger: • i form av indre bilder • de lyder vi hører for vårt indre øre • den indre dialog vi fører • de kroppsfornemmelser og følelser vi opplever

4 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 4 NLP etikk 1.Vi opplever ikke verden som den er – vi opplever en modell av verden 2.Respekt for andres modell av verden 3.Det er jeg som styrer mitt sinn og mine resultater 4.Det eksisterer ikke fiasko, kun feedback 5.Betydningen av din kommunikasjon viser seg i den respons du får 6.Bak enhver atferd er det en hensikt. Den nåværende atferd er ikke alltid den beste til å oppnå hensikten. 7.Mennesker har alle de ressurser de har bruk for, for å nå sine mål 8.Fleksible mennesker og organisasjoner har et fortrinn frem for mindre fleksible 9.Motstand er et tegn på utilstrekkelig rapport 10.Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter. Hvis noe ikke virker, gjør noe annet!

5 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 5 Kommunikasjonsmodell/modell av verden INFORMASJONINFORMASJON Vårt filter:filter Utelater Generaliserer Forvrenger Indre representasjon:representasjon Auditiv digital Auditiv Kinestetisk Visuell Indre tilstand Fysiologi Atferd

6 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 6 NLP – vårt filter •Fysisk tilstand •Sansebetoning •Erindringer •Personlighetsmønster •Overbevisninger •Verdier

7 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 7 NLP - 4 representasjonssystemer •Visuell –Du tenker mye i bilder. Farver, form, hvordan du sjølv og andre ser ut, estetikk. Lærer ved å ”se” •Auditiv –Du tenker mye i lyder. Oppmerksom på lyd, musikk. Lærer ved å bli fortalt. •Kinestetisk –Du tenker mye i kroppsfornemmelser. Hvordan føles klær, stol, luft el. Lærer ved grundig gjennomgåelse, detaljer, leve seg inn i. •Auditiv digital –Du tenker i sekvenser og mening, husker ved prosedyrer el. Logisk. Lærer ved klar fremstilling, må sikre forståelse.

8 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 8 Relasjonen i samtalen •Observere –å gjenkjenne andre personers sinnsstemninger gjennom å observere nonverbal atferd •Ekthet, dvs kongruens –inkongruens: Når det ikke er samsvar mellom hva som blir sagt og kroppsspråk –Kongruens: Når det er samsvar mellom ord og kropp •Kjemi –Det er god kjemi når kroppspråk og tonefall mellom to mennesker som kommuniserer, er stort sett lik. –I veiledning kan du matche den andre gjennom å skape god kjemi, du møter den andre der hvor han/hun er

9 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 9 Kan språket avsløre oss? •Gjenkjenne representasjonssystemer i språkrepresentasjonssystemer –auditiv digital –visuell –auditiv –kinestetisk

10 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 10 Representasjonssystemer – språklige uttrykk Auditiv digitalVisuellAuditivKinestetisk Informere demonstrere uakseptabel notere seg ignorere identifisere minne om møtes repetere usensitiv balanse problemer optimistisk sympatisere Skissere framvise usett se overse gjenkjenne likne ses se på igjen blind symmetri sorte skyer se lyst på godt øye til Fortelle om uhørt høre overhøre gjenkalle ringer klokke høres ved snakke om igjen døv harmoni høy stemning svinge seg Framlegge gjennomgå usmakelig bemerke kald overfor utpeke det slår meg løpe på gjenta ufølsom likevekt kjører tungt tar det lett tett kontakt

11 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 11 Indre representasjon gjennom øyebevegelser hos en ”normalt organisert” høyrehendt person Huske bilder/visuelt Huske auditivt, lyd og ord Indre dialog auditiv digital Konstruere bilder/visuelt Konstruere auditivt, lyd og ord Kroppsfor- nemmelser, kinestetisk også smak og lukt

12 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 12 Submodalitet – tankens byggekloss •Modalitet = representasjonssystem •Sub = under, •dvs byggeklossene i vårt representasjonssystem Våre submodaliteter har enormsubmodaliteter betydning for vår modell av verden, vår måte å huske på, vår måte å forestille oss framtida på – i det hele tatt alt vi tenker og derved hva vi gjør. Det er disse vi må endre om vi skal ha ønsket utvikling

13 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 13 Submodaliteter, eksempler VisuelleAuditiveKinestetiske Størrelse Plassering i synsfelt Avstand Farve, sort/hvitt Lyst/mørkt Skarpt/uskarpt Assosiert/dissosiert Film/stillbilde Indrammet eller panoramisk Transparent eller tett Pastellfarver/sterke farver Hvor kommer lyden fra? Er det ord? Utenfra eller innenfra deg selv Hvor (høyre, venstre, pannen, el.) Hvis det er ord – hvems stemme? Mono eller stereo Vedvarende eller avbrutt Toneleie, høy/lav Tonefald, monoton eller melodisk Lydstyrke Plassering i kroppen Varm eller kald Avslappet eller spent Utvidet eller sammentrukket Intensitet Vedvarende eller avbrutt Bevegelse, endring Hvor starter og slutter bevegelsen/endringen Bevegelsens/endringens hastighet

14 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 14 Om motivasjon •Gode motivasjonsstrategier inneholder som regel –en behagelig stemme indre stemme – ”det er så deilig når det er gjort” –konstruert bilde av av den fullførte handlingen •Ineffektiv motivasjon –Diktatorisk indre stemme –Negativ motivator/vekk fra motivasjon –Visuelt konstruere å gjøre arbeidet i stedet for å se det gjort –Overveldende submodalitet – ”alt er så stort og vanskelig”

15 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 15 Et eksempel på et verktøy •Logiske nivåer i beslutningsprosess –Omgivelser – Hvor er du? Når foregår det? –Atferd/handling – Hva gjør du? –Evner/ferdigheter – Hvordan gjør du det? Hvilke evner/ferdigheter har du? –Verdier – Hvorfor gjør du det? Hva er viktig for deg? Hva tror du på? –Identitet – Hvem er du når du gjør det? –Visjon – Hva er du en del av når du gjør det?

16 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 16 Kommunikasjonsmodell/modell av verden INFORMASJONINFORMASJON Vårt filter:filter Utelater Generaliserer Forvrenger Indre representasjon:representasjon Auditiv digital Auditiv Kinestetisk Visuell Indre tilstand Fysiologi Atferd

17 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 17 Enneagrammet, personlighetstyper 1 - Perfeksjonisten 2 - Hjelperen 3 - Utretteren 4 - Romantikeren Iakttakeren - 5 Skeptikeren - 6 Eventyreren - 7 Frontkjemperen - 8 Fredselskeren - 9 Hjertetype – 2, 3 og 4 Hodetype – 5, 6 og 7 Kroppstype – 8, 9 og 1 Sinne Stolthet (Selv)bedrag Misunnelse Gjerrighet Angst Grådighet Begjær Dovenskap


Laste ned ppt "Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild 1 Presentasjon av NLP •Angoline Tobias NLP Master •Tore Rønnild NLP Master."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google