Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av NLP Angoline Tobias NLP Master Tore Rønnild

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av NLP Angoline Tobias NLP Master Tore Rønnild"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av NLP Angoline Tobias NLP Master Tore Rønnild
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Presentasjon av NLP Angoline Tobias NLP Master Tore Rønnild

2 Litt begrepsforklaring
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Litt begrepsforklaring Coaching: Assistere en person til å finne egne svar og løsninger, utnytte sitt potensiale. Endringsprosess, coach ansvar for prosess ikke mål/produkt, ”stå bak ved” Veileder: Leder på veien, faglig innsikt, ansvar for løsning

3 N – neuro (sammenheng nervebaner, sanser)
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild N – neuro (sammenheng nervebaner, sanser) L – lingvistisk (sammenheng sanser og språk) P – programmering/psykologi (”vi programmerer oss selv hele tiden”) NLP er en modell som beskriver vår indre kommunikasjon, som igjen er grunnlaget for vår ytre kommunikasjon og handlinger: i form av indre bilder de lyder vi hører for vårt indre øre den indre dialog vi fører de kroppsfornemmelser og følelser vi opplever

4 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild
NLP etikk Vi opplever ikke verden som den er – vi opplever en modell av verden Respekt for andres modell av verden Det er jeg som styrer mitt sinn og mine resultater Det eksisterer ikke fiasko, kun feedback Betydningen av din kommunikasjon viser seg i den respons du får Bak enhver atferd er det en hensikt. Den nåværende atferd er ikke alltid den beste til å oppnå hensikten. Mennesker har alle de ressurser de har bruk for, for å nå sine mål Fleksible mennesker og organisasjoner har et fortrinn frem for mindre fleksible Motstand er et tegn på utilstrekkelig rapport Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter. Hvis noe ikke virker, gjør noe annet!

5 Kommunikasjonsmodell/modell av verden
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Kommunikasjonsmodell/modell av verden Indre representasjon: Auditiv digital Auditiv Kinestetisk Visuell Vårt filter: Utelater Generaliserer Forvrenger I N F O R M A S J Indre tilstand Fysiologi Atferd

6 NLP – vårt filter Fysisk tilstand Sansebetoning Erindringer
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild NLP – vårt filter Fysisk tilstand Sansebetoning Erindringer Personlighetsmønster Overbevisninger Verdier

7 NLP - 4 representasjonssystemer
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild NLP - 4 representasjonssystemer Visuell Du tenker mye i bilder. Farver, form, hvordan du sjølv og andre ser ut, estetikk. Lærer ved å ”se” Auditiv Du tenker mye i lyder. Oppmerksom på lyd, musikk. Lærer ved å bli fortalt. Kinestetisk Du tenker mye i kroppsfornemmelser. Hvordan føles klær, stol, luft el. Lærer ved grundig gjennomgåelse, detaljer, leve seg inn i. Auditiv digital Du tenker i sekvenser og mening, husker ved prosedyrer el. Logisk. Lærer ved klar fremstilling, må sikre forståelse.

8 Relasjonen i samtalen Observere Ekthet, dvs kongruens Kjemi
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Relasjonen i samtalen Observere å gjenkjenne andre personers sinnsstemninger gjennom å observere nonverbal atferd Ekthet, dvs kongruens inkongruens: Når det ikke er samsvar mellom hva som blir sagt og kroppsspråk Kongruens: Når det er samsvar mellom ord og kropp Kjemi Det er god kjemi når kroppspråk og tonefall mellom to mennesker som kommuniserer, er stort sett lik. I veiledning kan du matche den andre gjennom å skape god kjemi, du møter den andre der hvor han/hun er

9 Kan språket avsløre oss?
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Kan språket avsløre oss? Gjenkjenne representasjonssystemer i språk auditiv digital visuell auditiv kinestetisk

10 Representasjonssystemer – språklige uttrykk
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Representasjonssystemer – språklige uttrykk Auditiv digital Visuell Auditiv Kinestetisk Informere demonstrere uakseptabel notere seg ignorere identifisere minne om møtes repetere usensitiv balanse problemer optimistisk sympatisere Skissere framvise usett se overse gjenkjenne likne ses se på igjen blind symmetri sorte skyer se lyst på godt øye til Fortelle om uhørt høre overhøre gjenkalle ringer klokke høres ved snakke om igjen døv harmoni høy stemning svinge seg Framlegge gjennomgå usmakelig bemerke kald overfor utpeke det slår meg løpe på gjenta ufølsom likevekt kjører tungt tar det lett tett kontakt

11 Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild
Indre representasjon gjennom øyebevegelser hos en ”normalt organisert” høyrehendt person Konstruere bilder/visuelt Huske bilder/visuelt Konstruere auditivt, lyd og ord Huske auditivt, lyd og ord Kroppsfor- nemmelser, kinestetisk også smak og lukt Indre dialog auditiv digital

12 Submodalitet – tankens byggekloss
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Submodalitet – tankens byggekloss Modalitet = representasjonssystem Sub = under, dvs byggeklossene i vårt representasjonssystem Våre submodaliteter har enorm betydning for vår modell av verden, vår måte å huske på, vår måte å forestille oss framtida på – i det hele tatt alt vi tenker og derved hva vi gjør. Det er disse vi må endre om vi skal ha ønsket utvikling

13 Submodaliteter, eksempler
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Submodaliteter, eksempler Visuelle Auditive Kinestetiske Størrelse Plassering i synsfelt Avstand Farve, sort/hvitt Lyst/mørkt Skarpt/uskarpt Assosiert/dissosiert Film/stillbilde Indrammet eller panoramisk Transparent eller tett Pastellfarver/sterke farver Hvor kommer lyden fra? Er det ord? Utenfra eller innenfra deg selv Hvor (høyre, venstre, pannen, el.) Hvis det er ord – hvems stemme? Mono eller stereo Vedvarende eller avbrutt Toneleie, høy/lav Tonefald, monoton eller melodisk Lydstyrke Plassering i kroppen Varm eller kald Avslappet eller spent Utvidet eller sammentrukket Intensitet Bevegelse, endring Hvor starter og slutter bevegelsen/endringen Bevegelsens/endringens hastighet

14 Gode motivasjonsstrategier inneholder som regel
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Om motivasjon Gode motivasjonsstrategier inneholder som regel en behagelig stemme indre stemme – ”det er så deilig når det er gjort” konstruert bilde av av den fullførte handlingen Ineffektiv motivasjon Diktatorisk indre stemme Negativ motivator/vekk fra motivasjon Visuelt konstruere å gjøre arbeidet i stedet for å se det gjort Overveldende submodalitet – ”alt er så stort og vanskelig”

15 Et eksempel på et verktøy
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Et eksempel på et verktøy Logiske nivåer i beslutningsprosess Omgivelser – Hvor er du? Når foregår det? Atferd/handling – Hva gjør du? Evner/ferdigheter – Hvordan gjør du det? Hvilke evner/ferdigheter har du? Verdier – Hvorfor gjør du det? Hva er viktig for deg? Hva tror du på? Identitet – Hvem er du når du gjør det? Visjon – Hva er du en del av når du gjør det?

16 Kommunikasjonsmodell/modell av verden
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Kommunikasjonsmodell/modell av verden Indre representasjon: Auditiv digital Auditiv Kinestetisk Visuell Vårt filter: Utelater Generaliserer Forvrenger I N F O R M A S J Indre tilstand Fysiologi Atferd

17 Enneagrammet, personlighetstyper
Presentasjon NLP, Angoline Tobias og Tore Rønnild Enneagrammet, personlighetstyper Dovenskap Fredselskeren - 9 1 - Perfeksjonisten Frontkjemperen - 8 Sinne Begjær 2 - Hjelperen Eventyreren - 7 Stolthet Grådighet 3 - Utretteren Skeptikeren - 6 (Selv)bedrag Angst Iakttakeren - 5 4 - Romantikeren Gjerrighet Misunnelse Hjertetype – 2, 3 og 4 Hodetype – 5, 6 og 7 Kroppstype – 8, 9 og 1


Laste ned ppt "Presentasjon av NLP Angoline Tobias NLP Master Tore Rønnild"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google