Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søkere med særskilte tilretteleggingsbehov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søkere med særskilte tilretteleggingsbehov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søkere med særskilte tilretteleggingsbehov
1.februar-søkere Søkere med særskilte tilretteleggingsbehov

2 Søkergrupper 1.februar Søkere med behov for spesialundervisning,
opplæringslova §§ 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering skjema 1A og 1B eller 1C) Søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg 1, opplæringslova § 3-1 og forskrift § 6-18 til § 6-21 (sakkyndig vurdering skjema 2) Søkere med behov for utvidet opplæringstid, Opplæringslova § 3-1, femte ledd (sakkyndig vurdering skjema 3) Søkere til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, opplæringslova § 3-9 og forskrift §§ 6-30 til 6-36 (sakkyndig vurdering skjema 4A) Søkere til punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, opplæringslova § (sakkyndig vurdering skjema 5) Tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten tolk (skjema 4B)

3 Søkere med store spesialundervisningsbehov
Opplæringstilbud for søkere med store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker Søkere med IOP og egne mål i alle fag etter Kunnskapsløftet/andre opplæringsmål bruker en egen søkerkode på vigo Det understrekes at det kun er søkere som har dokumenterte store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker i grunnskolen som skal søke med denne koden. Det anbefales at PPT for videregående opplæring inviteres inn i vurderingen før innsøking.

4 Søkere med store spesialundervisningsbehov
For disse søkerne krysses det av for søkere med store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker på skjema ”Vedlegg til vigo-søknad”. I feltet søknadskategori på velges «spesialundervisning», ikke «særskilt prioritert utdanningsprogram» Søknadskoder: STUSP1HT-1 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 1. år STUSP1HT-2 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 2. år STUSP1HT-3 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 3. år

5 Andre søkere med store behov for særskilt tilrettelegging
Søkere med store behov for særskilt tilrettelegging kan søke et 1-årig opplæringstilbud ved Byåsen eller Charlottenlund vgs før de søker et ordinært utdanningsprogram. Det er et begrenset antall plasser til dette tilbudet. Koden er STUSP1HTA Det forutsettes en sakkyndig vurdering fra PPT

6 Før innsøking - informasjon
Fagenhet for videregående opplæring sørger for oppdatert informasjon om kommende års inntaksprosedyrer Infomøter for foreldre Infomøter for rådgivere Facebook: Søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag?

7 Før innsøking – den enkelte elev
Søkerens behov avklares i samarbeid mellom elev/foresatte, skole, PPT for grunnskolen og PPT for videregående opplæring Det avklares om søkeren fyller kriteriene for å søke 1.februar Det forutsettes sakkyndig vurdering fra PPT for 5 av de 6 gruppene som kan søke 1.februar i STFK Hørselshemmede uten tolk trenger ikke sakkyndig vurdering   

8 Søke 1.februar Søker som alle andre elektronisk på vigo
I tillegg sendes inn den dokumentasjonen som kreves for den søkergruppen man tilhører Søkere fra grunnskolen sender dokumentasjonen til FVO For søkere som er i videregående opplæring eller i OT oversender avgivende skole dokumentasjonen elektronisk til mottagende skole

9 Søknadsbehandling Søknadene til VG1 mottas og sorteres ved Fagenhet for videregående opplæring (FVO) Det fattes enkeltvedtak ved FVO på søknader om utvidet opplæringstid og særskilt prioritert utdanningsprogram. Disse vedtakene fattes så raskt som mulig Søknadene med STUSPHT-koder blir straks formidlet til PPT som skriver sakkyndig vurdering. Søkerne blir skjønnsmessig tildelt skoleplass Søkere som ikke har grunnlag for å konkurrere på karakterer blir skjønnsmessig plassert

10 Inntaksprosedyrer I mars kjøres prøveinntak på grunnlag av 1.terminkarakterer. Søkere blir innkalt til en samtale på den skolen som har utdanningsprogrammet de har konkurrert seg inn på. Søkere får mulighet til å si seg fornøyd med dette tilbudet, og ikke delta i de ordinære inntakene i juli og august. Øvrige søkere konkurrerer i inntakene i juli og august på grunnlag av standpunktkarakter. Søkere som har konkurrert seg inn på førsteønsket i prøveinntaket, får samme tilbud i de ordinære inntakene. De som er 1.februarsøkere vet hvem det gjelder. Allerede opprettet kontakt mellom skole-hjem.

11 Vedtak om spesialundervisning
Skolene fatter vedtak om spesialundervisning Disse vedtakene sendes ut i juli sammen med IOP samtidig som vedtak om inntak sendes ut fra FVO Hvis vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra grunnskolens PPT, vil det fattes et midlertidig vedtak om spesialundervisning Hvis vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra PPT for videregående, vil det fattes vedtak om spesialundervisning for gjeldende skoleår Et midlertidig vedtak skal erstattes med et nytt innenfor rammen av det som regnes for forsvarlig saksbehandlingstid

12 Kontaktinformasjon Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Bodil Grini / Marcelo Vidal /


Laste ned ppt "Søkere med særskilte tilretteleggingsbehov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google