Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minoritetsspråklige søkere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minoritetsspråklige søkere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Minoritetsspråklige søkere
Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere Det var 834 søkere som opplyse i vigo at de har annet morsmål enn norsk eller samisk i 2011 De færreste av dem haker av at de er minoritetsspråklige (218 i 2011)

2 Minoritetsspråklige søkere
De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle andre i søkeprosessen De konkurrerer på karakterene og har nærskolepoeng

3 Minoritetsspråklige søkere
Forskrift til opplæringslova § 6-9: «Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring.

4 Minoritetsspråklige søkere
Mindreårige asylsøkjarar kan likevel takast inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om opphaldsløyve, men har ikkje rett til å fullføre skoleåret dersom dei får avslag på søknaden om opphaldsløyve»

5 Minoritetsspråklige søkere
I STFK praktiserer vi dette slik at søkere som har oppgitt at de har anna morsmål enn norsk eller samisk som er over 18 år som søker Vg1 må levere gyldig oppholdstillatelse. Dette etterspørres og må levers før inntaket kjøres

6 Minoritetsspråklige søkere
Forskrift til opplæringslova § 6-10: «Vilkår for inntak til utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 er vitnemål eller stadfesting på at søkjaren fyller eitt av desse vilkåra: har gjennomgått norsk grunnskole har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole

7 Minoritetsspråklige søkere
c. er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd har tilsvarande realkompetanse De som ikke kan stadfeste dette, får tilbud om testing. 75 % av oppgavene må være bestått for at søkeren får tilbud om skoleplass.

8 Minoritetsspråklige søkere
Også søkere til Innføringsklassene på Thora Storm vgs og Tiller vgs må fylle disse kriteriene. Det er fordi disse kravene må være fylt for inntak til Vg1 året etter, og at fullført Innføringsklasse ikke er et inntakskriterium

9 Minoritetsspråklige søkere
Det ser ut som det kan bli endringer i forskriften, men pr nå forholder vi oss til dette

10 Minoritetsspråklige søkere
Noe av endringene vi gjelde innholdet i Innføringsklassen, disse endringene kan bli gjeldende allerede fra skoleåret , men vi vet ikke nå hva de vil gå ut på.

11 Minoritetsspråklige søkere
Opplæringslova § 3-12 gir elever i videregående opplæring med anna morsmål enn norsk og samisk rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge den ordinære opplæringa i skolen

12 Minoritetsspråklige søkere
Det er viktig at søkere som trenger særskilt norskopplæring markerer det på søknaden sin. Da får mottakerskolen mulighet til å forberede seg. Dette gjøres ved at søkeren haker av som meldingssøker

13 Minoritetsspråklige søkere
For søkere som har fått kartlagt språkferdighetene sine i grunnskolen, og som får særskilt språkopplæring der, ber STFK om at grunnskolen sender nødvendige opplysninger til STFK. Da kan mottakerskolen starte riktig opplæring så raskt som mulig Sendes STFK innen 1. juni 2012

14


Laste ned ppt "Minoritetsspråklige søkere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google