Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Samarbeid OT/NAV/skole NAV Møre og Romsdal 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Samarbeid OT/NAV/skole NAV Møre og Romsdal 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Samarbeid OT/NAV/skole NAV Møre og Romsdal 2013

2 Side 2 Samarbeidsavtaler på fylkesnivå og lokalt  Generelt om samarbeid NAV og utdanningsmyndighetene i fylket  NAV og OT (Oppfølgingstjenesten)  NAV og fagopplæring om lærekandidater (NB! Ikke lærling)  Lokale avtaler OT og NAV  Prosjekt: samarbeidsavtale Herøy vgs og NAV Herøy

3 Side 3 Felles målsetting med samarbeid  Få flest mulig til å fullføre videregående opplæring  Alternativt: Få flere i arbeid og aktivitet – ikke passivitet  Viktig for den enkelte – og for samfunnet

4 Side 4 Hvordan organiserer vi arbeidet  Alle NAV-kontor har en dedikert person som er kontaktperson for OT  Minimum 3 møtepunkt pr år felles samlinger  Samarbeidsavtale med OT siden 2008  Aktiv samarbeidspartner i Ny GIV – prosjekt 2010-2013  Tidligere inn i skolen/OT – FØR eleven slutter  Pilot med NAV i skolen – mars 2013  Fagopplæring «ny» samarbeidsavtale – mars 2013

5 Side 5 Samarbeidsavtalen med OT - NAV sitt ansvar  NAV  Alle NAV-kontor skal ha ein kontaktperson som koordinerer samarbeidet mellom NAV og OT og skole.  Ungdom under 20 år utan skoleplass eller arbeid, skal få tilbod om arbeidsretta tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstenesta, jf Ungdomsgarantien. Ein skal prioritere kombinasjon arbeidsretta tiltak og opplæring i samsvar med opplæringsmål i vidaregående opplæring. Det er viktig at behovsvurdering, oppfølgingsvedtak og evt arbeidsevnevurdering blir gjennomført for denne gruppa.

6 Side 6 OT (Oppfølgingstenesta) sitt ansvar  Oppfølgingstenesta skal sørge for at all ungdom som høyrer til målgruppa får tilbod om opplæring, arbeid, andre kompetansefremmande tiltak, eventuelt ein kombinasjon av desse.  Oppfølgingstenesta kan også arbeide for å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskole og vidaregåande opplæring.

7 Side 7 OT si målgruppe ungdom med lovfestet rett til videregående opplæring  Som ikke har søkt eller tatt i mot skoleplass  Som avbryter videregående opplæring  Som ikke er i arbeid  Som har tapt retten som følge av vedtak om bortvising el.lign.  OT sin oppfølging varer så lenge ungdommen er i målgruppa for oppfølgingstjenesten dvs til det året de fyller 21 år

8 Side 8 Tidlig inn…utfordring (?)  Fare for avbrudd  Skolens rutiner  NAV er involvert  Regelverket  Tiltak for ungdom  Relevant arbeid for ungdom  Veiledning/gjøre ungdommen i stand til å ta egne valg

9 Side 9 NAV skal bidra til å gi mennesker muligheter NAV Møre og Romsdal 2013


Laste ned ppt "Side 1 Samarbeid OT/NAV/skole NAV Møre og Romsdal 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google