Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kontaktkonferansen. Innledning 4. mai 2010 Anne-Lise Arnesen BARNEHAGENS ARBEID FOR INKLUDERING AV BARN MED NEDSATT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kontaktkonferansen. Innledning 4. mai 2010 Anne-Lise Arnesen BARNEHAGENS ARBEID FOR INKLUDERING AV BARN MED NEDSATT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kontaktkonferansen

2 Innledning 4. mai 2010 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no BARNEHAGENS ARBEID FOR INKLUDERING AV BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I ET PROFESJONSPERSPEKTIV

3 HOVEDMÅL: Projektet har til formål å få frem kunnskap om barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv Problemstillinger Utvalgte spørsmål knyttet til problemstillingene Hvilke forhold er av betydning for arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen og tilrettelegging for et inkluderende miljø? Hvilke muligheter og utfordringer opplever barnehagene når det gjelder å skape gode og inkluderende tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne ?  Hvordan er barnehagene tilrettelagt med henblikk på inkludering av barn med ulike typer av nedsatt funksjonsevne i forhold til innhold og organisering?  Hva oppfattes som inkluderende praksis?  Hvordan vektlegges ulike typer av aktiviteter (omsorg, lek og læring) og hvilken betydning har ulike tilnærminger for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne?  Hva innebærer individuell tilrettelegging og inkluderende fellesskap?

4 Barnehagens arbeid med inkludering i et profesjonsperspektiv Oversikt over delprosjektene Studie 1 Kunnskapsoversikt over forskning på feltet Studie 2 Spørreskjema- undersøkelse Studie 3 Etnografisk studie i to barnehager: Sammenheng mellom omsorg, lek og læring Studie 5 Refleksjon og læringsprosesser i forhold til mangfold og inkludering. Studie 6 Dokument- analyser og intervju med styrere Mål Å få frem kunnskap om barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv Studie 4 Etnografisk studie i to barnehager: Profesjonsutøvelse – inkludering i barnehage- personalets pedagogiske praksis

5 Hvem medvirker i prosjektet? Prosjektteamet fra Høgskolen i Østfold, avd. LU: Førsteamanuensis Ragnhild Andresen, Førsteamanuensis Kjell-Arne Solli, Høgskolelektor Tonje Kolle, Høgskolelektor Bente Ulla og Høgskolelektor og stipendiat Ann Sofi Larsen Professor Anne-Lise Arnesen, prosjektleder Samarbeidskommuner: Fredrikstad og Sarpsborg 4 barnehager fra de to kommunene Intensjonsavtaler med andre prosjekt innenfor praksis FOU: NTNU (Senter for barneforskning), Skådalen kompetansesenter, Høgskolen i Finnmark Samarbeidsinstitusjoner/internasjonale kontakter: University of Stirling, Umeå universitetet, Nordic research network (NordCrit) som HiØ, Umeå universitet, Helsinki universitet, Høgskolen i Borås/Gøteborg universitet Det er etablert en faglig styringsgruppe med representanter for partene i det lokale samarbeidet i Östfold

6 Mangfold – Alle, men med et spesielt blikk på barn med nedsatt funksjonsevne/med behov for særskilt hjelp og støtte

7 Ulike roller Arbeid i barnehagen  Fokus på å gjøre en god jobb, løse oppgaver og få arbeidet til å fungere i forhold til barna og barnehagemiljøet  Mangfoldig og komplekst Studere barnehagen  Fokus på å undersøke hvordan arbeidet drives og prøve å frembringe beskrivelser og fundere på hvordan og hvorfor ting henger sammen  Prøve å gjøre det mangfoldige og komplekse oversiktlig - redusering

8 Hva er forskning = å undersøke ulike sider ved verden rundt oss  - ut fra et bestemt fokus, gjennom noen spørsmål som en ønsker å finne svar på f.eks. gi gode beskrivelser av hvordan barnehagen tilrettlegger arbeidet slik at det tilgodeser alle barnas mulighet for å delta i lek og læring og at de får den omsorg som er nødvendig for å med barna, med særlig fokus på barn med særskilte behov/nedsatt funksjonsevne, barn som kan risikere å bli isolert eller ekskludert og de barna personalet anser utgjør en spesiell utfordring.  - gjennom å ”se” på en systematisk måte ut fra en plan og på grunnlag av en eller flere metoder som forskeren må gjøre rede for i eventuelle rapporter, artikler osv. Her: Observasjon, samtaler i situasjoner, intervju, spørreskjema, studier av dokumenter.  - ved hjelp av teori som kan belyse eller forklare noen sammenhenger som ofte går ut over det den enkelte kan erfare eller overblikke.

9 Deres bidrag som deltakere i prosjektet  Vi har lite barnehageforskning generelt  Det finnes nesten ingenting om hvordan barnehagen generelt kan skape inkluderende miljø og  Ennå mindre om inkluderende fellesskap som omfatter barn med nedsatt funksjonsevne (eller barn som har behov for særskilt støtte)  Vi trenger dokumentasjon av hvordan feltet selv opplever muligheter, utfordringer og problemer.  Også av ressurser og gode eksempler på hva en inkluderende barnehage kan være.  Vi er avhengig av den ekspertisen dere representerer og velvillighet for at prosjektet skal bli vellykket som forskningsprosjekt

10 Samlet program for de to seminarene  Oversikt over dagen program  Vi fortsetter 31. mai med å forfølge stoff fra denne samlingen og komme med nye innslag Barnehagen som læringsverksted Lek

11 Tid 1730 - 1800 1800 – 1845 1845 – 1915 1915 – 1930 1930 – 2000 2000 – 2030 2030 Programaktivitet Kaffe og håndmat Praksisfortellinger – vi oppsummerer fra seminaret 4. mai. Åpent for innlegg fra barnehagene om utfordringer, gleder og problemer i arbeidet med et mangfold av barn Barnehagepersonalets refleksjon og læringsprosesser i forhold til mangfold og inkludering Kaffepause Samarbeid om opplegg for barn med behov for spesialpedagogisk støtte Diskusjon i plenum – oppsummering Festmiddag Innleder Anne-Lise Arnesen og Tonje Kolle Ann Sofi Larsen Elisabeth Haglund, spesialpedagogisk førskoleteam Alle

12 Noen referanser  Prosjektets foreløpig meget uferdige hjemmeside:  http://www.fag.hiof.no/lu/fou/aim-inkludering/ http://www.fag.hiof.no/lu/fou/aim-inkludering/  Intervju i NFR nyhetsoppslag:  http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagena me=praksisfou%2FHovedsidemal&cid=1236685213677&p=122469 7992363 http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagena me=praksisfou%2FHovedsidemal&cid=1236685213677&p=122469 7992363  Artikkel i Første Steg:  Arnesen, A.L. og Solli, K.A. (2009). Første steg, nr. 3/2009, s. 36 - 38


Laste ned ppt "Velkommen til kontaktkonferansen. Innledning 4. mai 2010 Anne-Lise Arnesen BARNEHAGENS ARBEID FOR INKLUDERING AV BARN MED NEDSATT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google