Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atle Gjertsen - www.achilles.com Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser? Prosjekt Farsundbassenget 3.juni 2005 Av Atle Gjertsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atle Gjertsen - www.achilles.com Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser? Prosjekt Farsundbassenget 3.juni 2005 Av Atle Gjertsen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Atle Gjertsen - www.achilles.com Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser? Prosjekt Farsundbassenget 3.juni 2005 Av Atle Gjertsen

3 Atle Gjertsen - www.achilles.com Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien ( FKO) TEMA  Bakgrunn for etablering - hva er dette for noe?  EU`innkjøpsdirektiv  Leverandørinformasjon  Kvalifikasjonskrav  Kommunikasjon  Styringsgruppe  Roller  Brukere  Kategorier  Hvordan blir man prekvalifisert?

4 Atle Gjertsen - www.achilles.com Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien ( FKO) •Oljeselskapene og hovedkontraktørene representerer et innkjøpsvolum fra 2004-2009 på NOK 300 mrd. Eksklusive letekostnader KILDE: OD •Achilles FKO er et felles register over kvalifiserte leverandører til den norske og danske oljesektoren.

5 Atle Gjertsen - www.achilles.com Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien ( FKO) •Initiert av Olje & energidepartementet mot Hydro, Statoil, BP og Shell •Utgangspunktet fra 1990 var at et mindre antall aktiviteter er velegnet for “samkjøring” på tvers av operatørselskaper •.•.  Det kan etableres et mer kostnadseffektivt opplegg sammen enn hva som kan justifiseres av hver enkelt aktør  Danner naturlig basis for etablering av faglige nettverk på tvers av organisasjoner  Leverandørene får et kontaktpunkt for prekvalifisering

6 Atle Gjertsen - www.achilles.com Individual Supplier Qualification Systems A B C D E Buyers Suppliers

7 Atle Gjertsen - www.achilles.com Joint Supplier Qualification System : Suppliers Buyers

8 Atle Gjertsen - www.achilles.com EU’s innkjøpsdirektiv Hovedprinsipper...  Fri konkurranse ved offentlige anskaffelser  Likebehandling av leverandører  Forbud mot diskriminering på grunnlag av blant annet nasjonalitet

9 Atle Gjertsen - www.achilles.com EU’s innkjøpsdirektiv Virkemidler for å realisere hovedprinsippene  Kunngjøring av anbud etc. i EU/EØS-området  Evaluering etter kjente kriterier  Bruk av internasjonale standarder  Opplegg for håndhevelse av regelverket (f.eks bøter)

10 Atle Gjertsen - www.achilles.com Achilles Felles Kvalifikasjonsordning Hovedkarakteristika  Etablert med det mål å dekke behovene til dansk og norsk oljeindustri  Trinnvis kvalifikasjonsordning  Trinn 1: Identiske kriterier for alle deltagende selskaper  Trinn 2+: Individuelt for hvert selskap  Ikke tidsbegrenset varighet. Dekket av en årlig felles kunngjøring i EU tidende / TED  Kombinasjon av spesifikke krav og en fleksibel leverandør database

11 Atle Gjertsen - www.achilles.com Anskaffelser av varer og tjenester Relasjoner oppdragsgiver - leverandør  Tradisjonell modell  Oppdragsgiver forespør et utvalg av leverandører etter eget skjønn  EU’s indre marked  Off. kunngjøring av planlagte kontrakter  Off. kunngjøring av konkrete anskaffelser  Kunngjøring av egne kvalifikasjonsordninger gjeldende pr. produkt/tjenestegruppe  Kunngjøring av tildelte kontrakter

12 Atle Gjertsen - www.achilles.com Informasjon til leverandørene •Ved henvendelse til leverandører bør det opplyses at de er identifisert gjennom Achilles felles kvalifikasjons ordning.

13 Atle Gjertsen - www.achilles.com Hvilken leverandør- informasjon finnes? –Contact Information –Personnel –Financial •Dun & Bradstreet- information –Legal –Associated Companies –Quality Assurance (ISO) –Locations –Health, Safety & Environmental –Products/Services –References Standard pre-qualification information including: Optional : Company specific peformance info (Stage 2)

14 Atle Gjertsen - www.achilles.com Kvalifikasjonskrav •Er det bare for en leverandør å melde seg på eller…? •Kommersielle kvalifikasjonskrav –Ajour med skatter og avgifter –Årsregnskap sendt inn –Ingen gjelds- eller konkursforhandling •Registret i selskapsregister •Leverandøren må ha et formelt kvalitetssytem (ISO9000 serien)

15 Atle Gjertsen - www.achilles.com Kvalifikasjonskrav •Leverandøren må ha et formelt system for HMS(for risikoeksponerte tjenestekategorier ref. Norsok S-006) •Elektronisk spørreskjema må kompletteres –Generell selskapsinformasjon –Finansiell informasjon, årsregnskap, –Informasjon om miljø-, sikkerhet-, kvalitetssystem, etc. –Produkt- og tjensteinformasjon med bl.a. referenser •Spørreskjemaet verifiseres mot erklæring og registreringsbevis •Administrerende Direktør signerer erklæring som bekrefter at alle opplysninger er korrekte

16 Atle Gjertsen - www.achilles.com Forenklet kommunikasjon •Standardisert prosess: Gjennom et felles system for hele oljeindustrien har pre-kvalifiseringsprosessen blitt standardisert. •Endringer i pre-kvalifiseringsprosessen blir kun introdusert etter vedtak og godkjennelse av Achilles FKO Styringskomite der alle operatørselskapene og hovedkontraktørene er representert.. •Internet baserte løsninger: Innkjøperne kan aksessere leverandørbasen via internet. •Leverandørenes Online Questionaire blir oppdatert via internet noe som gir leverandøren bedre kontroll over egen informasjon..

17 Atle Gjertsen - www.achilles.com Achilles FKO Styringskomite •Operasjonen av Achilles FKO er ledet av Styringsgruppen som er sammensatt av ledende innkjøps-/kontraktspersonell fra alle Operatørselskapene og Hovedkontraktørene. •Styringsgruppen møtes hver tredje måned.

18 Atle Gjertsen - www.achilles.com Achilles FKO Styringskomite •Nåværende formann er Anders Haugen, Procurement Manager ENI AS (tidligere Agip). Sekretæriatsfunksjonen er ivaretatt av Achilles Information Centre. •Styringskomiteen er Achilles FKO` styre og de tar beslutninger om informasjonsinnhold, prising etc. Oppretter underkommiteer som arbeider med spesialområder. Eks. HMSK arbeidsgruppe. Består av HMSK personell fra de samme bedriftene.

19 Roller i Registreringsprosessen •Etablerer felles kriterier •Benytter Achilles FKO aktivt •Styrer Achilles FKO gjennom styringskomiteen Koordinerings- ledd ABC ABC Leverandører Brukere/kjøpere •Fyller ut søknad om kvalifisering •Årlig oppdattering av informasjon •Sender annonser om Achilles FKO kvalifikasjons system til OJEC/TED •Sender info. om Achilles FKO til leverandørene •Tar imot og kontrollerer søknader fra leverandørene •Registrerer og arkiverer leverandørenes informasjon •Holder databasen oppdatert •Support til brukere og leverandører

20 Atle Gjertsen - www.achilles.com BRUKERE AV ACHILLES FKO TOTAL Hydro Oil&Energy Hydro Aluminium Statoil RWE-DEA ConocoPhillips Petoro Pertra ENI Norge Marathon Gassco Exxon DONG BP AmeradaHess Shell Talisman Paladin Resources AkerKværner Halliburton Reinertsen Vetco Aibel Maersk Contractors Subsea7 Fabricom Lyse Gass Proserv FMC Kongsberg Metering AS Helifuel A.S. Nymo Holta & Håland Instrumentering AS Linjebygg Offshore AS Wallram GMBH,Tyskland Murmansk Shipyard-Russland Sevzapsteelkonstructia-Russl. Onega-Russland Mostoodryad 9-Russland

21 Atle Gjertsen - www.achilles.com Produkt- og servicekategorier  Achilles FKO har utviklet et standardisert kategori og nummererings system.  Leverandørene velger produkt/service kategorier, og beskrivelse sitt scope innen de valgte kategorier som dekkes  Tilknyttet hver produkt/tjeneste er det mulighet for å legge inn opptil fem referanser

22 Atle Gjertsen - www.achilles.com Produkt- og servicekategorier  Leverandører har 250 tegn til rådighet for å beskrive sitt Scope under hver kategori. Det anbefales å utnytte denne muligheten fullt ut.

23 Atle Gjertsen - www.achilles.com Oil & Gas Dette er leverandørens hovedinfo felt sett fra en bruker

24 Atle Gjertsen - www.achilles.com Oil & Gas De fire hoved- nivåene for products/services.

25 Atle Gjertsen - www.achilles.com Oil & Gas Level two gives a further subdivision.

26 Atle Gjertsen - www.achilles.com Oil & Gas Level three is a standard detail of description level

27 Atle Gjertsen - www.achilles.com Oil & Gas Her er det leverandøren beskriver sitt scope med inntil 250 tegn Alt her er søkbart, så til bedre beskrivelse...

28 Atle Gjertsen - www.achilles.com Påtvunget nødvendighet eller muligheter for leverandørene? • Gir leverandørene et kontaktpunkt med standardiserte kriterier for alle. • Øke kvaliteten på relevant informasjon til kjøpere som kan endres på en enkel måte gjennom året. Ved nye produkter, forandring i ledelse osv • Skal minimalisere ressursbruk med tanke på revisjoner. (share of information tanken) Har leverandørene noen fordeler I det hele tatt? Er dette bare noe som blir trødd ned over ørene på dem og som de er nødt til å forholde seg til?

29 Atle Gjertsen - www.achilles.com Påtvunget nødvendighet eller muligheter for leverandørene? • Brukes som inngangsport for å komme i dialog med andre brukere. ”Du er allerede kvalifisert”. • Ved anbud - spørsmål angående HSEQ. Det er besluttet av HSEQ gruppen at det her er nok for en leverandør å henvise til sitt Achilles ID nummer. • Informasjonen oppdateres hver år

30 Atle Gjertsen - www.achilles.com Oppsummering Formålet med Achilles FKO! Å fremskaffe omfattende prekvalifikasjonsinfo for nåværende og potensielle leverandører Gi tilgang til et raskt og effektivt verktøy for identifikasjon av potensielle tilbydere Å sikre et kostnadseffektivt opplegg for administrasjon av leverandørinformasjon Øke kvaliteten på relevant leverandørinformasjon gjennom en omfattende kvalifikasjonsordning for oljebransjen Minimalisere duplisering av prosesser for innhenting av leverandørinformasjon Enkel og fleksibel måte å oppfylle EU pålagte krav for forsyningssektoren Samarbeid gir et godt grunnlag for utvikling av “best practice” innen anskaffelsesområdet

31 Atle Gjertsen - www.achilles.com VIKTIG  Achilles FKO erstatter ikke BANKING PÅ DØRER OG SALG.  Det er et pre-kvalifiserings system IKKE salgssystem

32 Atle Gjertsen - www.achilles.com Achilles  Established in Norway (1990), the group headquarters in Oxford UK  210 employees  Supplier of support systems for the Procurement process:  Supplier Management Systems  We focus on the following sectors;  Transport/railroad sector  Oil&gas sector  Utility sector (electricity and water)  Public sector  Construction sector  Pharmaceutical

33 Atle Gjertsen - www.achilles.com Mission of The Achilles Group •Mission “To develop supplier relationship communities which lead to Achilles being the principal source of supplier management services worldwide”

34 Atle Gjertsen - www.achilles.com Regioner som har adoptert ideen om Felles Kvalifikasjons system  Achilles er tilstede i følgende regioner:  Norge  Sverige  UK  Ireland  Spania  Portugal  Argentina  Venezuela  USA  Denmark  Australia  Kina/Hong Kong  Singapore  Tyskland  Chile  Finland,  Inkubasjons regioner:  Nigeria  Russland  Finland  Kazakhsta n  Angola  Brasil  Egypt

35 Atle Gjertsen - www.achilles.com Hvordan bli pre- kvalifisert? •WWW.achilles.com –velg oil&gas og Norge •Snakk med meg etterpå Atle Gjertsen mobil:97152053 atle.gjertsen@achilles.no

36 Atle Gjertsen - www.achilles.com www.achilles.com


Laste ned ppt "Atle Gjertsen - www.achilles.com Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser? Prosjekt Farsundbassenget 3.juni 2005 Av Atle Gjertsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google