Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Business og elektronisk signering i Gassco Booking System

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Business og elektronisk signering i Gassco Booking System"— Utskrift av presentasjonen:

1 Business og elektronisk signering i Gassco Booking System
Trondheim

2 Fakta om gasstransport systemet
7975 kilometer med gassrørledninger Plattformer To store prosesseringsanlegg Mottaksterminaler i fire europeiske land Et integrert system tilknyttet de fleste gassproduserende felt på norsk sokkel og store europeiske distribusjonssystemer Akkumulert gass leveranse i 96,6 Mrd Sm3 (verdi ca 175 Mrd NOK) Akkumulerte væske produkt leveranser 8,65 million tonn (verdi ca 18 Mrd NOK) Transportkostnader ca 28,2 Mrd NOK (Capex 21,3 Opex 6,9) Mer fakta informasjon finnes på url:

3 Regler, avtaler og e-sikkerhet
Adgangsregime for gass transport systemet er beskrevet i “Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet” Kapittel 9 Tariffer er regulert av Olje og Energi Departementet i “Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger” Gassco bruker standardiserte avtaler og prosedyrer for å kunne ha elektronisk signering av kapasitets transaksjoner: Terms and Conditions for Transportation of Gas in Gasled, T&C Booking & Shipper Manual For å få adgang til systemet må selskap med behov for gasstransport, akseptere T&C og signere: Company Agreement Individual User Agreement (angir rettigheter for hver bruker) Buypass tilgangskort Basert på signerte brukeravtaler aksepterer Gassco utsending av buypass kort til hver bruker. Kort med PIN brukes ved pålogging og signering Buypass er ekstern sertifikat administrator. Sikrer elektronisk sikkerhet

4 Booking and Tariff regime
Tariffer er regulert (7 % avkastning før skatt) Entry/exit tariff system for område: A - I Tariffer består av capex and opex elements

5 Gassco Booking System (GBS) (EDB Business Partner)
Gir kvalifiserte skiperselskaper informasjon om: Egen kapasitets situasjon (inkl rettigheter og bruk av disse) Ledig kapasitet på punkter i transportsystemet (primær markedet) Bilaterale og åpne tilbud på markedsplassen (sekundær markedet) Gir skipere mulighet til å: Kjøpe mer transportkapasitet i primærmarkedet Kjøpe eller selge kapasitet via sekundærmarkedet (bilateralt eller via åpen markedsplass) Ta ut nødvendige rapporter Brukes av Gassco for å adminstrere Reduksjoner i transportsystemet (ie utfallssituasjoner etc) Ekstrasalg av kapasitet Brukeradgang (rettigheter spesifiseres per bruker) Kreditt styring Bookingtall fra GBS brukes som basis for tariff beregning

6 Login Gassco Booking System

7 Kapasitets oversikt

8 Kjøp av kapasitet i primær markedet

9 Rebooking av kapasitet

10 Kjøp/ salg av kapasitet på sekundær markedet

11 Markedsplass for kapasitet

12 Akseptering av “offers”

13 Signering av transaksjoner

14 Login og signering KSI server (signicat server) på grunn av at vi ønsker å slippe implementering av masse kode i mange programmer. Med vårt oppsett endrer vi kode kun en plass


Laste ned ppt "Business og elektronisk signering i Gassco Booking System"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google