Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa
Geir Vangen USIT Universitet i Oslo

2 To prosjekter for å forenkle utveksling av studenter i Europa
Standardisering

3 Standardisering Hva er en standard? Hvorfor standardisere?
Organisering av standardisering Standardiseringsprosessen

4 Hva er en standard? Dokument
beskriver et produkt, system eller arbeidsprosess etablert ved konsensus og godkjent av et anerkjent organ. inneholdende en serie av spesifikasjoner eller anbefalinger som gjelder produkter, systemer, prosesser eller tjenester

5 Hvorfor standardisere?
Moderne samfunnsutvikling Effektiv og billig produksjon av varer og tjenester Deregulering på europeisk nivå Regional og internasjonal konkurranse Eksempler: Elektriske apparater, Byggearbeider, Arkstørrelser, Maskiner, Mobiltelefoni, Bank- og kredittkort, Renhold, Samfunnsansvar Ulike typer standarder Terminologi, Prøvingsmetoder, Produktstandarder, Utførelsesstandarder, Prosjektering, System- og ledelsesstandarder, Vedlikehold, Kvalitet av tjenester, …

6 Hvorfor standardisere?

7 Standardiseringsorgan

8 Standardiseringsorgan
CEN: Etablert på 70-tallet. Europeisk standardiseringsorgan, 30 nasjoner, ca 4000 standarder/standardiseringsprosjekter under utvikling. 300 komiteer. Frittstående, ikke EU-finansiert. Som medlem av CEN er en forpliktet til å implementere EN (Europeisk Norm) som Nasjonal Standard. ! Gjennomføre åpen høring av forslag Nasjonal avstemming på standarder Ta ansvar for europeiske sekretariatet Delta! ISO: 158 nasjoner er med – etablert I Har produsert standarder. Ca standardiseringsprosjekter, ca 200 komiteer. Frivillig av fastsette internasjonale standarder (ISO/IEC) som Norsk Standard/ Norsk Eletroteknisk standard.

9 Standardiseringsprosessen
Prinsipper Åpenhet Frivillighet Konsensus

10 Standardiseringsprosessen
Arbeidet organiseres I tekniske kommiteer, nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. I Norge: ca 1900 norske eksperter med I nasjonalt og internasjonalt arbeide. Fagpersoner/eksperter som avgjør hvilke standarder som skal lages, og innholdet i standardene. Påvirkning: Eksperter: Hele prosessen Speilkomitte: Oppstart av nye prosjekter, Dialog med eksperter, Høring, Avstemming Høringskommentarer: Høring (alle) MLO og ELM: CEN TC 353 Information and Communication Technologies for learning education and training

11 Å utvikle standarder tar tid.
Nye leveranser: Teknisk rapport, Teknisk spesifikasjon, Workshopagreement, Guide.

12 Metadata for Learning Opportunities European Learner Mobility
Formål Bakgrunn Hva er gjort? Status Datamodell

13 Metadata for Learner Opportunity
Formål Publisere studieinformasjon Interessenter Dem som tilbyr utdanning Tilbydere av elektroniske søketjenester Informasjon fra flere tilbydere Dem som ønsker å sammenligne utdanning Forholdet til ECTS-beskrivelse (ECTS-profil er satt opp for denne i Norge, Frankrike, England)

14 MLO: Bakgrunn Course Description Metadata CDM
Utviklet og tatt i bruk Norge 2004 Tatt i bruk Frankrike 2005 Forsøkt starte europeisk standard fra 2005 Igangsetting CEN-prosjekt 2008 Frivillig, ikke betalt arbeid Åpen prosess

15 MLO: Deltakere Deltakere fra Sverige (EMIL) Norge (CDM)
Frankrike (CDM-FR) England (XCRI) Tyskland (PAS1068) Italia (KION) Hellas (LHEO)

16 MLO: Modell Learner Opportunity Provider
Learner Opportunity Spesification Learner Opportunity Instace

17 European Learner Mobility
Mobilitet av studenter og arbeidstakere er høyt prioritert innen Europa Behov for standarder for effektiv utveksling av informasjon ECTS og Europass Diploma Supplement Igangsatt etter MLO, raskere prosess, bedre organisert (flere betalte medlemmer) Bedre Elektronisk støtte for ECTS og Europass Nært forhold til Bologna.

18 European Learner Mobility
Utviklet av en gruppe på 10 personer fra Hellas, Italia, England, Irland, Spania, Tyskland og Norge. Startet februar 2009 Igangsatt etter MLO, raskere prosess, bedre organisert (flere betalte medlemmer) Bedre Elektronisk støtte for ECTS og Europass Nært forhold til Bologna.

19 European Learner Mobility
Formål Supportere lagring av utveksling av DS informasjon mellom student informasjon systemer Enkel standard som går utover informasjonen som inngår i papirbasert DS Standard som beskriver utdanningen gjennomført og kvalifikasjonen studenten har oppnådd Nært forhold til Bologna-prosessen Bruk av ELM: Bruk av data om kvalifikasjoner og eksamener/tentamener student har oppnådd for å søke videre utdanning på andre institusjoner eller søke jobb over hele Europa Grunnlag for opptak av studenter Informasjonen skal vise nivå på utdanning, innhold av utdanning, og oppbyggingen av kvalifikasjonen som studenten har. Være med på å fremme utvidet mobilitet av studenter Være med på å etablere bedre praksis vedrørende prosedyrer for godkjenning av utdanning på tvers av institusjoner.

20 European Learner Mobility

21

22 European Learner Mobility
Datamodell Personinformasjon Oppnådd kvalifikasjon Enkeltresultater Beskrivelse av utdanningen Forutsetter gode løsninger for elektronisk lagring av utdanningsinformasjon, der informasjonen er versjonert. Benytter MLO for beskrivelse. Versjon av informasjon Eksempel beskrivelse av utdanning på det tidspunktet studenten tok denne. Når studenten har bestått tentamen i 2006, så skal systemet levere informasjon om kurset slik den var I 2006, og ikke slik den er i dag.

23 European Learner Mobility

24 MLO og ELM: Videre arbeide
Standard for datamodell: Draft utgitt

25 Status Enquiry Draft on MLO Advertising
Enquiry Draft on ELM Diploma Supplement Model Draft CWA: Credit Information Model Draft CWA: Guidelines on a European Learner Mobility Model Draft CWA: ECTS Information Package/Course Catalogue MLO Profile Enquiry Draft: Kommet lengst med denne: Datamodell for lagring og utveksling av resultater, herunder Diploma Supplement CWA: Cen Workshop Agreement: Spesifikasjoner som legges ut før de er blitt standard Credit Information Model: Beskrivelse av Credits (studiepoeng etc). F eks ECTS Credits

26 MLO og ELM: Videre arbeide
Standardiseringsprosessen går sin gang – er ikke fullført MLO – CD Nytt europeisk prosjekt for utveksling av informasjon om studenter Forprosjekt forrige år Prosjekt starter i høst Resultatinformasjon, Utvekslingsavtaler, Learning agreements, … Møte i Lyon: Foreslag om følgende endriner: - Evaluation som begrep går ut - da dette er litt kilent i forhold til UH - DS modellen gjøres mer dynamisk og overordnet for bedre å favne   forskjellige kvalifikasjoner og beskrivelse av kvalifikasjoner   Europass DS vil bli en applikasjonsprofil av denne modellen - Noen av definisjonene i MLO er ikke helt gode og skaper noen problemer   for ELM, vi kommer til å foreslå at MLO definisjonene vil endres   litt for bedre å passe med ELM.

27


Laste ned ppt "Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google