Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa Geir Vangen USIT Universitet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa Geir Vangen USIT Universitet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa Geir Vangen USIT Universitet i Oslo

2 2 •To prosjekter for å forenkle utveksling av studenter i Europa •Standardisering

3 Standardisering •Hva er en standard? •Hvorfor standardisere? •Organisering av standardisering •Standardiseringsprosessen

4 Hva er en standard? •Dokument •beskriver et produkt, system eller arbeidsprosess •etablert ved konsensus og godkjent av et anerkjent organ. •inneholdende en serie av spesifikasjoner eller anbefalinger som gjelder produkter, systemer, prosesser eller tjenester

5 Hvorfor standardisere? •Moderne samfunnsutvikling •Effektiv og billig produksjon av varer og tjenester •Deregulering på europeisk nivå •Regional og internasjonal konkurranse

6 Hvorfor standardisere?

7 Standardiseringsorgan

8

9 Standardiseringsprosessen •Prinsipper •Åpenhet •Frivillighet •Konsensus

10 Standardiseringsprosessen

11

12 Metadata for Learning Opportunities European Learner Mobility •Formål •Bakgrunn •Hva er gjort? •Status •Datamodell

13 Metadata for Learner Opportunity •Formål •Publisere studieinformasjon •Interessenter •Dem som tilbyr utdanning •Tilbydere av elektroniske søketjenester •Informasjon fra flere tilbydere •Dem som ønsker å sammenligne utdanning

14 MLO: Bakgrunn •Course Description Metadata CDM •Utviklet og tatt i bruk Norge 2004 •Tatt i bruk Frankrike 2005 •Forsøkt starte europeisk standard fra 2005 •Igangsetting CEN-prosjekt 2008 •Frivillig, ikke betalt arbeid •Åpen prosess

15 MLO: Deltakere •Deltakere fra •Sverige (EMIL) •Norge (CDM) •Frankrike (CDM-FR) •England (XCRI) •Tyskland (PAS1068) •Italia (KION) •Hellas (LHEO)

16 MLO: Modell •Learner Opportunity Provider •Learner Opportunity Spesification •Learner Opportunity Instace

17 European Learner Mobility •Mobilitet av studenter og arbeidstakere er høyt prioritert innen Europa •Behov for standarder for effektiv utveksling av informasjon •ECTS og Europass •Diploma Supplement

18 European Learner Mobility •Utviklet av en gruppe på 10 personer fra Hellas, Italia, England, Irland, Spania, Tyskland og Norge. •Startet februar 2009

19 European Learner Mobility •Formål •Supportere lagring av utveksling av DS informasjon mellom student informasjon systemer •Enkel standard som går utover informasjonen som inngår i papirbasert DS •Standard som beskriver utdanningen gjennomført og kvalifikasjonen studenten har oppnådd

20 European Learner Mobility

21

22 •Datamodell •Personinformasjon •Oppnådd kvalifikasjon •Enkeltresultater •Beskrivelse av utdanningen •Forutsetter gode løsninger for elektronisk lagring av utdanningsinformasjon, der informasjonen er versjonert. •Benytter MLO for beskrivelse.

23 European Learner Mobility

24 MLO og ELM: Videre arbeide •Standard for datamodell: Draft utgitt

25 Status •Enquiry Draft on MLO Advertising •Enquiry Draft on ELM Diploma Supplement Model •Draft CWA: Credit Information Model •Draft CWA: Guidelines on a European Learner Mobility Model •Draft CWA: ECTS Information Package/Course Catalogue MLO Profile

26 MLO og ELM: Videre arbeide •Standardiseringsprosessen går sin gang – er ikke fullført •MLO – CD •Nytt europeisk prosjekt for utveksling av informasjon om studenter •Forprosjekt forrige år •Prosjekt starter i høst •Resultatinformasjon, Utvekslingsavtaler, Learning agreements, …

27 •http://wiki.teria.no/confluence/display/CIF/Homehttp://wiki.teria.no/confluence/display/CIF/Home •http://wiki.teria.no/confluence/display/Europea nLearnerMobility/European+Learner+Mobilityhttp://wiki.teria.no/confluence/display/Europea nLearnerMobility/European+Learner+Mobility •http://www.rs3g.org/http://www.rs3g.org/


Laste ned ppt "Standardisering for å forenkle utveksling av studenter i Europa Geir Vangen USIT Universitet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google