Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Velkommen til idrettspolitisk konferanse! Flest i bredden, best i toppen! Felles innsats for et sunnere og sprekere Trøndelag Hvordan kan offentlig sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Velkommen til idrettspolitisk konferanse! Flest i bredden, best i toppen! Felles innsats for et sunnere og sprekere Trøndelag Hvordan kan offentlig sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Velkommen til idrettspolitisk konferanse! Flest i bredden, best i toppen! Felles innsats for et sunnere og sprekere Trøndelag Hvordan kan offentlig sektor i partnerskap med idretten bidra til et idrettsløft i regionen

2 2 Hvorfor behov for manifest Det stilles stadig strengere krav til moderne idrettsanlegg, til anleggs-, aktivitets- og ledelseskompetanse, samt til innsats for en sunnere livsstil. For å utnytte ressursene på best mulig måte er det behov for felles målsetting for hele regionen, om det gjelder areal- og kostnadskrevende anlegg, utdanning og forskning, gode idrettsarrangement og ikke minst for glade og spreke trøndere. Trøndelagsrådet har derfor vedtatt å utarbeide et idrettspolitisk manifest for Trøndelag i løpet av året.

3 3 Hovedutfordringer: idrett og fysisk aktivitet anlegg utdanning arrangement

4 4 Suksesskriterier Gjensidig forpliktelser - avgjørende at manifestet oppfattes forpliktende for alle aktører i regionen Involvering av særkretser - viktig å legge opp en prosess som involverer særkretsene på en god måte. Varig partnerskap - viktig å få til gode og varige samarbeidsprosesser på tvers av forvaltningsgrenser, særkretser og øvrige aktører. God dialog med sentrale myndigheter - viktig med god dialog med sentrale myndigheter, spesielt med Kultur og kirkedepartementet som ansvarlig for tildeling av spillemidlene. Koble enkeltsatsinger - manifestet bør ta opp i seg eksisterende satsinger som f.eks «Trønderidrett i samarbeid» og «Trøndelag 2008»

5 5 Gode forbilder fra Trøndelag Idrett for ALLE! Idrett skal være GØY! Idrett gir gode FORBILDER! GOD KONFERANSE!

6 6 i)Aktivitet Hvordan kan barn og unge bli mer aktive i hverdagen? Hva kan idretten gjøre, og hva kan en forvente av det offentlige? Hvordan kan kommunene profilere seg med et godt idrettsmiljø, og dermed beholde ungdom eller få friske innflyttere Hvilken rolle ønsker dere at idrettskretsene og fylkeskommunene skal ta for et sprekere og sunnere Trøndelag

7 7 ii) Anlegg Hvordan få en større andel av spillemidlene til Trøndelag Hvordan utnytte kompetansen på NTNU til gode anlegg Hvem skal bygge, drive og rehabilitere idrettsanleggene Skal det offentlige overstyre ønskelistene fra idretten, eller kan idretten i samarbeid med kommunene planlegge for flerbruk på tvers av idretter og forvaltningsgrenser

8 8 iii) Utdanning Hvordan gi barn og unge de trenerne og tilretteleggerne de fortjener? Hvordan gi de unge et godt tilbud om å kombinere utdanning og idrett Er tilbudene ved de videregående skolene tilfredsstillende, både for utøvere, tillitsmenn/leder og anleggskompetanen? Hvordan sikre landslinjer i regionen

9 9 iv) Arrangement Hvordan kan Trøndelag vinne i konkurransen om store arrangement Hvordan kan arrangement gjøres til en opplevelse som får deltakere og publikum til å komme tilbake til Trøndelag. Hvordan sikre erfaringsoverføring mellom store arrangement


Laste ned ppt "1 Velkommen til idrettspolitisk konferanse! Flest i bredden, best i toppen! Felles innsats for et sunnere og sprekere Trøndelag Hvordan kan offentlig sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google