Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og miljøavdelingen Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og miljøavdelingen Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og miljøavdelingen Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum

2 Plan- og miljøavdelingen Hva er miljøsertifisering? En må skille mellom miljømerker og miljøsertifisering. Miljømerker er knyttet til miljøkvaliteten på for eksempel produkter og arrangementer. (feks Svanen og Blomsten). Miljøsertifisering fokuserer på miljøforhold ved drift av virksomheter. Selve sertifiseringen er et arbeid med å dokumentere virksomhetens arbeid på miljø og hvordan den kan forbedre seg på miljø i daglig drift. Eksempler er ISO 14001, Miljøfyrtårn, Grønt Flagg.

3 Plan- og miljøavdelingen Hvorfor miljøsertifisere ? Mer fokus på miljø i skole-/barnehagehverdagen ! Miljøsertifisering av alle kommunens tjenestesteder er et tiltak i kommunens klimahandlingsplan som ble vedtatt av Kommunestyret høsten 2009

4 Plan- og miljøavdelingen Grønt Flagg 1.Opprette miljøråd, bestående av rektor, lærer, elever(elevråd), evt også en fra FAU. 2.Miljøtema for periodens prosjekt velges 3.Utarbeide miljøhandlingsplan (prosjektplan) 4.Prosjektstart → prosjektslutt = 6 mnd 5.Prosjektet skal rapporteres

5 Plan- og miljøavdelingen Aktuelle tema det kan jobbes med: Avfall Energi og klima Vann Uteskole Skog Hage/skolehage Planter og dyreliv Inneklima Helse, kosthold, fysisk aktivitet Kulturminner, kulturlandskap Transport Skolegård Biologisk mangfold

6 Plan- og miljøavdelingen Registreringsskjema før oppstart

7 Plan- og miljøavdelingen Miljøhandlingsplan Er i hovedsak en prosjektplan som beskriver prosjektet og hvem som skal gjøre hva og når. Miljøhandlingsplanen er skjelettet til prosjektrapporten.

8 Plan- og miljøavdelingen Prosjektrapport: Skal inneholde: Sammendrag Innledning – bakgrunn, formål Gjennomføring og evt teori – hvem, hva, når, hvordan og hvorfor. Resultater eller måloppnåelse Vurdering av resultatene/Konklusjon Referanser

9 Plan- og miljøavdelingen Søknadsskjema

10 Plan- og miljøavdelingen Kostnader: Medlemskapet må tjenestestedene betale selv: 1.år: 1.200 kr/år + kr. 1.000 for registrering Deretter kr 1.200,- pr år Utstyr betales av prosjektet: For eksempel vil et avfallsprosjekt koste ca 10.000,- Større energiprosjekter gjøres i samarbeid med (og finansieres av) BK Eiendom Andre prosjekter - < kr 1.000,-

11 Plan- og miljøavdelingen På www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Plan- og-miljo/Miljo/Miljosertifisering/Gront-flagg/ samles all informasjon: Miljøsertifisering - Grønt Flagg - Registreringsskjema - Søknadsskjema - Miljøhandlingsplaner - Prosjektrapporter www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Plan- og-miljo/Miljo/Miljosertifisering/Gront-flagg/

12 Plan- og miljøavdelingen Prosjekthjelp: mange gode nettsider Avfall www.loop.no Energi og klima http://www.fee.no/uplimg/Energim_ling_i_grunnskolen.pdf Vann http://www.miljolare.no/tema/vannressurser/ Transport http://www.tryggtrafikk.no/Tr%C3%A5+til+-+sykkelmateriell+til+skolen.b7C_wBnMWC.ips Osv..

13 Plan- og miljøavdelingen Prosjekthjelp: Natur og biologisk mangfold: Listen nedenfor angir rødlistede arter og fredete arter som er funnet på Snarøya og Fornebu. Mange er allerede utryddet. Nikkebrønsle (U) Rankstarr (U) Hartmanstarr (U) Dronningstarr (Finnes) Tusengylden (Finnes) Dvergylden (Finnes) Bittergrønn (Finnes) Dragehode (Finnes) Osv..

14 Plan- og miljøavdelingen Prosjekthjelp: MILJØAKTIVITET: AMFIBIER OG KRYPDYR 1. Mål 1.1 Formål Kartlegge dyrelivet, se på sammenhengen mellom forekomst og levekår. Se hvordan arealbruken påvirker livsgrunnlaget for dyrene. 1.2 Målgrupper Barnehagebarn på Fornebu og Snarøya Elever ved Storøya skole (1. – 7. klasse) Elever ved Hundsund ungdomsskole (8. – 10.klasse) 2. Utstyr Handbøker, forstørrelsesglass, eventuelt hov, bøtte til å ha dyr i. Kartleggingsskjema. 3. Gjennomføring

15 Plan- og miljøavdelingen Prosjekthjelp: MILJØAKTIVITET: FISK OG FANGST I SALTVANN 1. Mål 1.1 Formål Kartlegge arter som finnes i sjøvannet i et definert kystområde på Fornebu (lærer avgrenser området). 1.2 Målgrupper Barnehagebarn Skoleelever (1. – 7. klasse) Ungdomsskoleelever (8. – 10.klasse) 2. Utstyr Fiskestang, snøre, kroker, agn, sluker, bøtte, kniv, håv, vekt. Ruser, og garn og evt båt hvis det er mulig. 3. Gjennomføring osv..


Laste ned ppt "Plan- og miljøavdelingen Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google