Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum

2 Hva er miljøsertifisering?
En må skille mellom miljømerker og miljøsertifisering.  Miljømerker er knyttet til miljøkvaliteten på for eksempel produkter og arrangementer. (feks Svanen og Blomsten). Miljøsertifisering fokuserer på miljøforhold ved drift av virksomheter. Selve sertifiseringen er et arbeid med å dokumentere virksomhetens arbeid på miljø og hvordan den kan forbedre seg på miljø i daglig drift. Eksempler er ISO 14001, Miljøfyrtårn, Grønt Flagg.

3 Hvorfor miljøsertifisere?
Mer fokus på miljø i skole-/barnehagehverdagen ! Miljøsertifisering av alle kommunens tjenestesteder er et tiltak i kommunens klimahandlingsplan som ble vedtatt av Kommunestyret høsten 2009

4 Grønt Flagg Opprette miljøråd, bestående av rektor, lærer,
elever(elevråd), evt også en fra FAU. Miljøtema for periodens prosjekt velges Utarbeide miljøhandlingsplan (prosjektplan) Prosjektstart → prosjektslutt = 6 mnd Prosjektet skal rapporteres

5 Aktuelle tema det kan jobbes med:
Avfall Energi og klima Vann Uteskole Skog Hage/skolehage Planter og dyreliv Inneklima Helse, kosthold, fysisk aktivitet Kulturminner, kulturlandskap Transport Skolegård Biologisk mangfold

6 Registreringsskjema før oppstart

7 Miljøhandlingsplan Er i hovedsak en prosjektplan som beskriver prosjektet og hvem som skal gjøre hva og når. Miljøhandlingsplanen er skjelettet til prosjektrapporten.

8 Prosjektrapport: Skal inneholde: Sammendrag
Innledning – bakgrunn, formål Gjennomføring og evt teori – hvem, hva, når, hvordan og hvorfor . Resultater eller måloppnåelse Vurdering av resultatene/Konklusjon Referanser

9 Søknadsskjema

10 Kostnader: Medlemskapet må tjenestestedene betale selv: 1. år: 1
Kostnader: Medlemskapet må tjenestestedene betale selv: 1.år: kr/år + kr for registrering Deretter kr 1.200,- pr år Utstyr betales av prosjektet: For eksempel vil et avfallsprosjekt koste ca ,- Større energiprosjekter gjøres i samarbeid med (og finansieres av) BK Eiendom Andre prosjekter - < kr 1.000,-

11 På og-miljo/Miljo/Miljosertifisering/Gront-flagg/ samles all informasjon: Miljøsertifisering - Grønt Flagg Registreringsskjema Søknadsskjema Miljøhandlingsplaner Prosjektrapporter

12 Prosjekthjelp: mange gode nettsider
Avfall Energi og klima Vann Transport Osv ..

13 Prosjekthjelp: Natur og biologisk mangfold: Listen nedenfor angir rødlistede arter og fredete arter som er funnet på Snarøya og Fornebu. Mange er allerede utryddet. Nikkebrønsle (U) Rankstarr (U) Hartmanstarr (U) Dronningstarr (Finnes) Tusengylden (Finnes) Dvergylden (Finnes) Bittergrønn (Finnes) Dragehode (Finnes) Osv ..

14 Prosjekthjelp: MILJØAKTIVITET: AMFIBIER OG KRYPDYR 1. Mål 1.1 Formål
Kartlegge dyrelivet, se på sammenhengen mellom forekomst og levekår. Se hvordan arealbruken påvirker livsgrunnlaget for dyrene. 1.2 Målgrupper Barnehagebarn på Fornebu og Snarøya Elever ved Storøya skole (1. – 7. klasse) Elever ved Hundsund ungdomsskole (8. – 10.klasse) 2. Utstyr Handbøker, forstørrelsesglass, eventuelt hov, bøtte til å ha dyr i. Kartleggingsskjema . 3. Gjennomføring

15 Prosjekthjelp: MILJØAKTIVITET: FISK OG FANGST I SALTVANN 1. Mål
1.1 Formål Kartlegge arter som finnes i sjøvannet i et definert kystområde på Fornebu (lærer avgrenser området). 1.2 Målgrupper Barnehagebarn Skoleelever (1. – 7. klasse) Ungdomsskoleelever (8. – 10.klasse) 2. Utstyr Fiskestang, snøre, kroker, agn, sluker, bøtte, kniv, håv, vekt. Ruser, og garn og evt båt hvis det er mulig. 3. Gjennomføring osv..


Laste ned ppt "Miljøsertifisering av barnehager og skoler i Bærum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google