Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kort gjennomgang av fiskesykdomsdiagnostikk. Hva er diagnostikk?  Leger og veterinærer stiller diagnoser  dette er en metode for problemløsning 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kort gjennomgang av fiskesykdomsdiagnostikk. Hva er diagnostikk?  Leger og veterinærer stiller diagnoser  dette er en metode for problemløsning "— Utskrift av presentasjonen:

1 En kort gjennomgang av fiskesykdomsdiagnostikk

2 Hva er diagnostikk?  Leger og veterinærer stiller diagnoser  dette er en metode for problemløsning  Diagnostisere: sette en diagnose på en person elle dyr.  Hos laks vil observasjon av unormal adferd og dødelighet gjøre at driftspersonell og veterinær fremstiller en hypotese om sannsynlige diagnoser  dette for å foreslå undersøkelser og for å foreslå tiltak.  Listen over sannsynlige diagnoser basert på den tilgjengelige informasjonen i øyeblikket kaller vi differentialdiagnoser.  Veterinæren vil så ta teste for å bekrefte eller avkrefte de sannsynlige diagnosene, inntil han kan konkludere med en enkelt diagnose. 2

3  I dag foregår førstehåndsdiagnostikk ute i felten, og diagnoselaboratoriene arbeider med innsendte prøver for virusdyrking, vevssnitting eller diagnostisering av ulike bakterietyper.  En gjennomgang av anleggets driftsregistreringer kan være nøkkelen til å forstå et helseproblem. -vanntemperatur, saltholdighet, oksygennivå -apetitt -dødfisklister 3

4 Inspeksjon på anlegget Viktige forhold:  Fiskens farge og utseende (syk fisk er ofte mørk)  Hvor i merden står den syke fisken, står den mot strømmen der det er mest oksygen; går den i overflaten ?  Hvordan beveger den syke fisken seg, driver den med strømmen, svømmer den på siden eller har den ukontrollerte svømmebevegelser? 4

5 Av syk og død fisk kan en foreta ulike undersøkelser.  Obdusere fisken, og se på vevs og organforandringer  Blodprøver  Lete etter hud og gjelleparasitter  Undersøkelser mht bakterier og sopp  Undersøkelser mht virus  Prøveuttak for vevssnitting  Undersøkelser mht alger og maneter  Forundersøkelser 5


Laste ned ppt "En kort gjennomgang av fiskesykdomsdiagnostikk. Hva er diagnostikk?  Leger og veterinærer stiller diagnoser  dette er en metode for problemløsning "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google