Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNSATS MOT SOSIAL DUMPING - BYGGENÆRINGEN Berit Bøe seniorrådgiver Arbeidstilsynet Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNSATS MOT SOSIAL DUMPING - BYGGENÆRINGEN Berit Bøe seniorrådgiver Arbeidstilsynet Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNSATS MOT SOSIAL DUMPING - BYGGENÆRINGEN Berit Bøe seniorrådgiver Arbeidstilsynet Oslo

2 Arbeidstilsynet SORIA MORIA 2 Regjeringen vil: gjennomføre handlingsplanene mot sosial dumping og vurdere ytterligere tiltak styrke Arbeidstilsynets muligheter til kontroll og vurdere ytterligere sanksjonsmidler sikre at allmenngjøring av tariffavtaler kan skje der det er behov, og følge opp og vurdere om innsynsretten er hensiktsmessig utformet følge opp lovbestemmelsene om solidaransvar i allmenngjøringsloven, jf Ot.prp. nr. 88 (2008-2009) ytterligere styrke felleskontroller fra ulike offentlige myndigheter for å hindre sosial dumping, skatteunndragelser og andre straffbare forhold ta et krafttak i bransjer som er særlig utsatt for useriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer gjennom treparts bransjeprogrammer

3 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping Eget programområde hvor alle prosjekter og aktiviteter er samlet Ansvaret lagt til Regionsdirektør i Oslo Tilsynsprosjekt i bygg stått mest sentralt siden 2006. Omfatter også verft, samt fra 2010 næringsmiddelindustrien Tilsynsprosjektet i landbruk fra 2009 integrert i mer omfattende landbrukssatsning Etablerer fra 2010 tilsynsprosjekt mot renhold, hotell- restaurant og transport Informasjon og språktiltak – Servicesenter, polsk svartelefon Samarbeidsavtaler om tilsynssaker med Polen og baltiske land

4 Arbeidstilsynet MÅL FOR INNSATSEN Motvirke alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet og at det etableres deler av arbeidslivet der ingen spilleregler følges. Sikre at utenlandske arbeidstakere har verdige arbeidsvilkår og samme arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere i Norge. Sikre at den norske arbeidsmiljø- og sikkerhetsstandarden kan holdes på et høyt nivå og i samsvar med AML, samtidig som vi opplever økende bevegelser av arbeidstakere, virksomheter og arbeidsutstyr over grensene.

5 Arbeidstilsynet Tilsyn med vekt på kontroll og reaksjoner Offensiv reaksjonsbruk AT prioriterer den uorganiserte og useriøse delen av bransjene AT prioriterer den uorganiserte og useriøse delen av bransjene Samarbeid med partene Støtte alle tiltak som øker seriøsiteten Samarbeide med andre etater Bruke informasjonstiltak og media aktivt for å synliggjøre at sosial dumping ikke er akseptabelt Spesielt fokus på å nå arbeidsinnvandrerne STRATEGIER

6 Arbeidstilsynet GRUNNLEGGENDE TILSYNSMETODIKK Tilsyn der vi antar stor sannsynlighet for å finne sosial dumping Etter hvert mye tips og henvendelser – målretter tilsynet Uanmeldte tilsyn – helst minst to inspektører Temaer er arbeidskontrakter, lønn, arbeidstid, overtid, innkvartering, samt grunnleggende sikkerhet, opplæring i arbeidet og bruk av språk. Snakker med arbeidsinnvandrere (utarbeidet eget opplegg) Pålegg om utlevering av dokumentasjon med frist maks 1 uke Dokumentasjon er bla arbeidskontrakter, timelister, lønnslipper, kontrakt mellom oppdragsgiver og virksomheten Får vi ikke dokumentasjon kan virksomheten stanses Politianmeldelser der det er grove brudd, dokumentfalsk

7 Arbeidstilsynet TILSYN I NP1011 pr 12. nov Antall tilsyn 1534 Antall reaksjoner 2814 Antall tilsyn m reaksjon 1188 Reaksjonsprosent 77, 4 2152 pålegg 369 varsel om pålegg 29 varsel om tvangsmulkt 12 vedtak om tvangsmulkt 373 stansinger 25 politianmeldelser

8 Arbeidstilsynet HVA GIR VI PÅLEGG PÅ ? Ca 1 000 pålegg med hjemmel i allmenngjøringsforskriften Ca 300 pålegg med hjemmel i utlendingsloven 489 pålegg om ID-kort 238 - pålegg om stillaser, tiger, arbeids på tak mv 127 pålegg om bruk av arbeidsutstyr 71 pålegg - byggherreforskriften 50 pålegg – Systematisk HMS-arbeid 34 pålegg – påseplikt og innsynsrett Ellers alt mulig mht sikkerhet, opplæring, HMS

9 Arbeidstilsynet Eksempel - Bygg 11-22 mai 2009 195 virksomheter kontrollert. Under 8 tilsyn ble det oppgitt at den ukentlige arbeidstiden var 60 timer pr uke eller mer. Under 18 tilsyn ble det oppgitt at den ukentlige arbeidstiden var mellom 50 og 59 timer pr uke. Under 17 tilsyn ble det oppgitt at den ukentlige arbeidstiden var mellom 42 og 49 timer pr uke. Under 12 tilsyn ble timelønnen oppgitt å være under 125 kr pr time. Av disse ble de fem laveste oppgitt å være 14, 25, 62, 66 og 95 kr pr time. En anmeldelse for riving av asbest uten tillatelse.

10 Arbeidstilsynet ERFARINGENE HITTIL MED TILSYNET Strategien virket - flere arbeidsinnvandrere med lovlige lønns- og arbeidsforhold Lovlige forhold hos svært mange norske virksomheter Utsendte og innleide med høyere risiko for sosial dumping Finanskrisa – tendens til mer sosial dumping og svart arbeid Inspektørene melder om grovere saker Mindre byggeoppdrag, privat sektor – hyttebygging, rehab og vedlikehold Offentlige byggeoppdrag

11 Arbeidstilsynet MYE NYTT REGELVERK Allmenngjøring av tariffavtale – bygg ID-kort i byggebransjen Informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere Innsynsrett for tillitsvalgte Forskrift om bemanningsforetak Solidaransvar

12 Arbeidstilsynet ID-KORT Antall utstedte kort er 253 490 pr 23.11.2009 Antall bestilte kort er 336 948 Antall ikke ferdig behandlet er 4 260 Antall avvist grunnet ikke treff for arbeidstaker i AA-register eller SFU er 53 650 Antall avvist grunnet dårlig bilde, underskrifter er 25624 Antall makulerte kort er 8 262 Antall tapte kort er 2 366 Antall standardkort med magnetstripe er 102 716

13 Arbeidstilsynet ID-KORT Vellykket tiltak etter innkjøringsproblemer Initiativ fra bransjen selv Seriøsitetsprosjektet Har ryddet opp i bransjen. Antallet registrerte virksomheter og arbeidstakere har økt Gitt 489 pålegg De aller fleste ordner dette – noen få ”stikker av” Krav på byggeplassene om at ID-kort skal være på plass De uten ID-kort er små virksomheter, utenlandske Svart økonomi

14 Arbeidstilsynet ID- KORT Finner arbeidstakere som bruker kort fra tidligere arbeidsgivere Ønsker mulighet til å inndra kortet Noen få forsøk på ”svindel” – salg av kort Fornyelse av kortene starter i 2010 Alle bestillere vil få tilsendt informasjon om dette Der samme arbeidstakere – slipper å sende inn ny dokumentasjon Spørsmålet om en standard ? ID-kort i nye bransjer - renhold

15 Arbeidstilsynet PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR Arbeidstilsynet har støttet regelendringer for ansvarliggjøring av oppdragsgivere Vanskelig å følge opp utenlandske virksomheter Sett tilfeller hvor oppdragsgiver åpenbart må ha skjønt at det foregikk lovbrudd. Økonomiske gevinster og konkurransefortrinn. Påseplikten med - informasjonsplikt - anbefalt bruk av kontraktsklausuler - kontroll/stikkprøver Utfordringen er hva er godt nok ?

16 Arbeidstilsynet PÅSEPLIKTEN Eksempler på relevante tiltak kan være: Krav om fremleggelse av dokumentasjon for at arbeidstakerne har ID-kort. Krav om fremleggelse av kopi av arbeidstakernes ansettelseskontrakter, lønnsslipper og timelister. Krav til dokumentasjon på ordnede boforhold for utsendte arbeidstakere. Krav om fremleggelse av dokumentasjon for at underleverandøren/entreprenøren har avgitt løfte om å følge kravene til lønns- og arbeidsvilkårene i allmenngjøringsforskriftene. Krav om fremleggelse av dokumentasjon for at underleverandøren/entreprenøren er registrert hos og har sendt opplysninger til skattemyndighetene. Krav om fremleggelse av dokumentasjon for at underleverandøren/entreprenøren er registrert i Brønnøysundregistrene. Krav om fremleggelse av skatteattest for skatt og for merverdiavgift. Krav om fremleggelse av firmaattest fra hjemlandet..

17 Arbeidstilsynet SOLIDARANSVAR Arbeidstilsynets rolle er å informere om ordningen Informasjon på våre hjemmesider Faktaark til utdeling i tilsynet Informasjon på Servicesenter, svartelefon

18 Arbeidstilsynet FRAMOVER Vi opprettholder aktivitetsnivået i tilsynet mot sosial dumping Etablerer nytt prosjekt - oppfølgning av ny byggherreforskrift Fokus systematisk HMS-arbeid for forebygging av ulykker og helseskader Ledet fra Midt-Norge – under planlegging Bruk av tilsyn og informasjon Fokus også på store offentlige byggherrer Videreføre samarbeid med BNL og andre organisasjoner i næringen Seriøsitetsforum


Laste ned ppt "INNSATS MOT SOSIAL DUMPING - BYGGENÆRINGEN Berit Bøe seniorrådgiver Arbeidstilsynet Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google