Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juss, etikk og panikk på nett Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juss, etikk og panikk på nett Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juss, etikk og panikk på nett Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening

2 To spørsmål  Hvem har ansvaret for hva?  Forhåndsredigering av nettdebatter

3 Rettslig uavklart  Per i dag er det ikkje avklart i kva grad det gjeld eit redaktøransvar for publikasjonar på Internett.  (Ot prp nr 19 – 2007-2008)

4

5

6 Hva sier ehandelsloven? § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå. En tjenesteyter er ikke ansvarsfri etter denne paragraf dersom tjenestemottakeren handler på tjenesteyterens vegne eller under hans kontroll. § 19. Overvåking mv. Bestemmelsene i §§ 16 til 18 medfører ikke at tjenesteyteren har en generell plikt til å kontrollere eller overvåke den informasjonen som lagres eller overføres på oppfordring fra en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å undersøke forhold som antyder ulovlig virksomhet.

7 Bakgrunnen – EU-direktivets artikkel 14  Medlemsstatene skal påse at en tjenesteyter som leverer en informasjonssamfunnstjeneste som består i å lagre informasjon levert av en tjenestemottaker, ikke holdes ansvarlig for informasjon som lagres etter anmodning fra en tjenestemottaker, forutsatt at:  tjenesteyteren ikke har faktisk kjennskap til ulovlig virksomhet eller ulovlig informasjon, og at vedkommende med hensyn til krav om skadeserstatning ikke har kjennskap til fakta eller forhold som klart viser at virksomheten eller informasjonen er ulovlig,  tjenesteyteren, fra det øyeblikk vedkommende får slik kjennskap, handler raskt for å fjerne informasjonen og sperre tilgangen til den.

8 Forenklet sagt… Staffeloven Medvirkeransvar (objektivt red.ansvar) Ehandelsloven reduserer ansvaret Ytrerens ansvar (subjektivt ansvar) Ytrerens ansvar forblir det samme Avtale om adgang til inngrep?

9

10

11 Påstandene  NR ”slåss hardt for de uredigerte leserbrev”  ”Det er all grunn til å tro at (NR) ikke har ryggdekning blant sine egne”  NR hevder at det strafferettslige ansvaret er uavklart  ”Redaktørene ser ut til å endre mening om behovet for redigering”

12

13

14 NRs undersøkelse februar 2008 Svar fra 137 ansvarlige redaktører

15 Hva vi har sagt  NR er verken ”for” eller ”mot” de uredigerte nettdebattene  Den enkelte ansvarlige redaktør må ta den beslutningen  Vi har vært mot et pålegg i VVP  Vi gir råd og vink om hvordan man kan og bør moderere og kontrollere

16 Nettdebatter – punkt 4.17 ”Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.”

17 Det etiske redaktøransvaret Styringsformer, og redigeringsformer i ettertid: • Ulike registreringskrav til ulike ”rom” på debattområdet • Filterprogram, som varsler om eller stopper ord, navn, uttrykk • Varsel- eller stoppknapp som leserne kan bruke • Moderatorer som kontrollerer med jevne/ujevne mellomrom • Moderatorer i Asia som kontrollerer nattnett-debattene • Stengning av nettdebatter om natten og/eller i helgene • Stengning av debatt på enkelte temaer • Utstengning av personer for kortere eller lengre tid • Utlevering av IP-adresse/ID ved grove straffelovbrudd • Forhåndskontroll med visse temaer, artikler • Journalist/moderator deltar i debatten • Lar deltakerne rangere de beste innleggene • En del redaksjoner stenger debattene for søkemotorer


Laste ned ppt "Juss, etikk og panikk på nett Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google