Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske utfordringer Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske utfordringer Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etiske utfordringer Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening

3 PFU-fellelser 2003-2007 20032004200520062007 Kildekritikk/Oppl. Kontroll (Vær Varsom pkt. 3.2) 414 1017 Saklighet og omtanke (Vær Varsom pkt. 4.1) 918199 Egenart, identitet, privatliv (VVP 4.3) 47835 Titler som går for langt (Vær Varsom pkt. 4.4) 713713 Samtidig imøtegåelse (Vær Varsom pkt. 4.14) 1713111520 Ident. I krim- og rettsrep. (Vær Varsom pkt. 4.7) 43674

4 Noen typiske trekk – VVP 4.14  Forskjellige typer medier  Stort sett nyhetssaker  I 14 av sakene hadde ikke redaksjonen overhodet tenkt at man skulle innhente samtidig imøtegåelse  Overraskende lavt bevissthetsnivå

5

6 PFU i sak 005/07  ”Redaksjonen måtte forstå at førstesideoppslaget ville framstå som svært belastende for de berørte i det identifiserbare brøytefirmaet. Med den sterke anklagen som oppslaget insinuerer, måtte det under alle omstendigheter være helt nødvendig å innhente faktiske opplysninger og kommentarer fra klageren. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14…”

7

8 PFU i sak 272/07  ”Imidlertid mener utvalget at avisen ikke anstrengte seg tilstrekkelig for å få samtidige kommentarer fra klageren. Det vises i den sammen- heng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter at den som utsettes for sterke beskyldninger skal ha mulighet til samtidig imøtegåelse.”

9 Men hva sier 4.14?  ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.”

10

11 PFU i sak 011/08  ”Til tross for at avisen i det påklagede tilfellet har benyttet seg av flere kilder, finner ikke utvalget at noen av disse reelt sett har hatt mulighet til å bekrefte eller avkrefte at de medisinske opplysningene fra pasienten var korrekte.”  ”Videre viser utvalget til VVP 4.14(…) Selv om legevakten fikk uttale seg i artikkelen, var dette på generelt grunnlag og ikke som direkte tilsvar til opplysningene som kom framkom.”

12 Det nytter altså ikke…  …å ta èn eller to telefoner  …å si at bedrifter eller offentlige institusjoner ikke har samme rett til samtidig imøtegåelse  …å kun presentere et utvalg av anklagene, eller en upresis gjengivelse av dem  …å tro at terskelen for hva som er ”beskyldninger” ligger særlig høyt  …å tro på en viss anonymisering  …å skylde på ”rutinesvikt”

13 Et spørsmål  Er kravet om samtidig imøtegåelse kun et ”rettssikkerhetskrav” for den som blir utsatt for beskyldninger?

14 Kilde A Kilde B Sant? Usant? Usant? Sant? SANT!

15 Et spørsmål til  Hvor lett lar vi oss bruke?

16

17 Fakta – Dagbladet - Grøholt 1. Grøholt tok ut vin fra utsalget i Kragerø 2. Han betalte ikke for seg 3. Dermed gjorde han noe som er forbudt 4. Arnkværn fikk opplysningene fra OFF 5. Han fikk dem før onsdagens styremøte 6. Arnkværn orienterte styret 7. Uttaket skjedde i 1996 8. Det skjedde få måneder etter at Grøholt sluttet som depråd og begynte i VM 9. Grøholt jobbet ved utsalget i Kragerø 10. Han skulle arrangere middag for ansatte 11. Han tok ut to eller fire flasker vin 12. Han betalte flaskene mandag 13. Styret ser alvorlig på forholdet 14. En i rekken av flere tabber av Grøholt 15. Har tatt ut vin for flere tusen kroner til representasjon og betalt senere 16. Har vært på gratisturer til VM og OL med Telenor 17. Reglene er like for alle i Vinmonopolet 18. Det spiller ingen rolle om det tas ut en eller hundre flasker 19. OFF har uttrykt mistillit til Grøholt 20. Det nye forholdet er ikke omtalt i Erling Grimstads rapport. Arnkværn En kilde i OFF

18 Og enda ett, nei tre spørsmål!  Har alle kilder like stor verdi?  Skal kildene fortelle oss noe som endrer storyen eller vår egen hypotese? Eller vil vi ikke vite det?  Er vi redelige overfor vårt eget kildemateriale, og dermed overfor så vel objekt som publikum?

19

20

21

22

23 Men da var det slutt, altså….


Laste ned ppt "Etiske utfordringer Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google