Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9.06.20061 Ringvirkningsanalyse av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen Presentasjon Kristiansund, 9. juni 2006 Forskningsleder Oddmund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9.06.20061 Ringvirkningsanalyse av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen Presentasjon Kristiansund, 9. juni 2006 Forskningsleder Oddmund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringvirkningsanalyse av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen Presentasjon Kristiansund, 9. juni 2006 Forskningsleder Oddmund Oterhals Vit.konsulent Bjørn G. Bergem Professor Arild Hervik Student Anne Eriksen Student Rolf Einar Sæter

2 Bakgrunn - gjennomføring  Mange har etterlyst en samlet oversikt over den totale petroleums- relaterte virksomheten i lokalregionen Kristiansund, Frei og Averøy, inklusive regionale ringvirkninger, for å skaffe oversikt over samlet sysselsetting og verdiskaping  Initiativ tatt av Vestbase, Kom vekst og Kristiansund Kommune, med økonomisk bidrag også fra Møre og Romsdal Fylke og oljeselskapene Statoil, Shell og Hydro  Arbeidet er utført av fagpersonell ved MFM, studenter ved petroleumslogistikkstudiet i Kristiansund, i samarbeid med en arbeidsgruppe med deltakere fra initiativtakerne  Analysen er basert på besvarte spørreskjema fra 81 av 94 bedrifter - for de øvrige er det brukt tilgjengelig regnskapsinformasjon og stipulerte data  Resultatene vil bli dokumentert i en egen Møreforsking-rapport

3 Status 2006  94 bedrifter •3 som utvinner olje og gass (bedriftskategori A) •55 med minst 50 % petroleumsrelatert omsetning (B) •36 med vesentlig andel petroleumsrelatert omsetning (C)  MRD NOK petroleumsrelatert omsetning lokalt  petroleumsrelaterte årsverk i bedriftene  årsverk inklusive ringvirkninger

4 Historisk utvikling De første etableringene skjedde rundt 1980, og har senere skjedd i bølger i takt med utviklingen i Norskehavet •Første bølge hadde basis i etablering av forsyningsbasen først på 80-tallet •De neste bølgene var knyttet til nye feltutbygginger på Haltenbanken på 90-tallet (Draugen, Heidrun, Åsgard, …) •På slutten av 90-tallet ble det meste av skipsindustrien lokalt omstilt mot offshorerettet industri og tjenesteyting •De siste tre årene er aktiviteten i Norskehavet økt betraktelig, og petroleumsrelatert sysselsetting lokalt er økt mer enn 30 % •I siste periode er det et økende innslag av kunnskapsbedrifter som selger eksperttjenester til denne næringen, samt nasjonale leverandører som flytter produksjonen sin nærmere ”tyngdepunktet” for norsk offshorevirksomhet •Tunge signalbedrifter som Statoil, Shell, Aker Kværner, FMC og Norsea/Vestbase utvikler sin tilstedeværelse kraftig nå

5 Etableringsår for petroleumsrelatert virksomhet

6 Fordeling av antall bedrifter etter næring

7 Andel bedrifter etablert etter 1996

8 Petroleumsrelaterte leveranser avgjørende for lokal tilstedeværelse? Bedriftene som oppgir petroleumsrelaterte leveranser som avgjørende har til sammen 815 årsverk ( av totalt)

9 Andel bedrifter med morselskap utenfor regionen

10 Fordeling av petroleumsrelatert omsetning

11 Omsetningsutvikling siste 4 år Totalomsetningen fra lokale bedrifter er økt med 47 % de siste 3 årene

12 Fordeling av årsverk etter næring

13 Sysselsettingsutvikling siste 4 år Sysselsettingen har økt 33 % totalt på 3 år – tjenesteyting har økt 90 %

14 Økt pendling – Økt ”internasjonalisering”  70 av bedriftene har rapportert bruk av pendlere  Antall dagpendlere inn er noenlunde stabilt  Antall periodiske pendlere inn har økt fra 21 til 36  Antall utpendlere er femdoblet på 3 år (økt ”eksport” fra lokale bedrifter?) Vi tolker dette som en form for internasjonalisering Dagpendlere inn Øvrige pendlere inn Pendlere ut

15 Investeringer siste 3 år 59 av bedriftene har oppgitt petroleumsrelaterte investeringer i eget eller annet selskap (alle beløp i mill nok) SUM Eget selskap53,746,8115,9232,4 Annet selskap 17,029,8113,5160,3 SUM70,776,6229,4392,7

16 Ringvirkninger – samlet effekt på 800 årsverk  Resterende leverandøreffekt – multiplikator 1.1(110)  Investeringseffekten - multiplikator 1.1(110) •Delvis tatt hensyn til i bedriftsdataene •Inneholder investeringene privat sektor •Snitt over tid - store svingninger  Konsumeffekten - multiplikator 1.25(330) •Kjøpekraften fra konsumentene - stor lekkasje •Effekter varehandel, hotell/restaurant mv •Effekter via boligmarkedet med her  Skatteeffekten - multiplikator 1.2(264) •Skatteinntekter hushold og bedrifter •Kommunal tjenesteproduksjon •Liten lekkasje - stor sysselsettingseffekt

17 Forventet utvikling mot 2010

18 Oppsummering - hovedkonklusjoner  94 lokale bedrifter med petroleumsrelatert virksomhet omsetter i år for nesten 2.2 mrd nok, og sysselsetter årsverk direkte pluss 800 årsverk i andre næringer  I tillegg jobber minst 300 fra denne regionen i petroleumsrelaterte selskap lokalisert utenfor regionen (mest offshore)  Pendling øker og utgjør nå til sammen 112 pendlere inn – derav 76 dagpendlere fra nabokommuner  Pendling ut fra lokale bedrifter øker kraftig – femdoblet på 3 år  58 % av bedriftene (815 årsverk) er etablert pga petroleumsvirksomheten og 64 % av bedriftene har eksternt morselskap  Industri, logistikk og tjenesteyting skaper 70 % av petroleumsrelatert sysselsetting lokalt, og tjenesteyting gir flest nyetableringer nå  Petroleumsrelaterte investeringer på land utgjør 400 mill nok de siste 3 årene  74 % av bedriftene tror på økt omsetning mot 2010  71 % av bedriftene tror på økt sysselsetting mot 2010


Laste ned ppt "9.06.20061 Ringvirkningsanalyse av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen Presentasjon Kristiansund, 9. juni 2006 Forskningsleder Oddmund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google