Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde."— Utskrift av presentasjonen:

1 DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde

2 Olje og gassindustri – betydning for Møre og Romsdal  Skal først vise fremveksten av petroleumsrelatert aktivitet (PA) i M&R fra 1974-2000 med historiske milepæler  Viser dernest status for den boomen vi har hatt siste årene både på Sunnmøre med den maritime offshore serviceklyngen, Romsdalen med Ormen Lange utbyggingen og Nordmøre rundt Vestbase som med foreløpige tall for petroleumsrelatert sysselsetting 2005 viser sterk vekst  Reflekterer til slutt over scenarier frem mot 2020

3 Historisk utvikling 1974-2000 basert på Aetats tall  Allerede fra starten 1974 var over 2000 i PA knyttet til bygging og drift offshore service båter (UT design og Farstad)  Stortingsmelding om hovedservicebase i Kristiansund i 1974  Siste halvdel 70-tallet bygges det færre båter og vi får oppgang igjen mot 80 tallet med plattformaktiviteten på Åndalsnes  Vestbase blir etablert i 1980  Oljeboring starter nord for 62. breddegrad og funn Midgard, Draugen, Norne og Heidrun før 1985  Bunnivå med under 1000 sysselsatt ved inngang til 90 tallet  Første driftsorganisasjon Draugen fra 1993 og veksten siste halvdel 90 tallet er nå også i Kristiansund og Aure - ny nedgang 1999-2000 og ”bare” 3300 i PA M&R i 2000

4 Figur 1. Sysselsettingsutvikling i oljetilknyttet virksomhet, M&R

5 PA boomen i M&R frem mot 2005  Fra figur 2 kan vi lese at relativ ledighet i Kristiansund blir i stor grad forklart av oljepris og investeringsaktivitet offshore (forklarer 50% ledig- hetsvariasjon og sign.) - ned mot landssnitt i 2005  For M&R finner vi at ledigheten går under lands- snitt igjen i 2005 som skyldes PA  Frem mot 2005 får vi en boom i fylket drevet av tre ulike petroleumsrelaterte aktiviteter i de tre regioner

6 Figur 2. PA avhengighet i Kristiansund og M&R målt med ledighetsutvikling

7 Foreløpige tall over omsetning og sysselsetting PA 2005  Offshore skipsklyngen, lokalisert primært på Sunnmøre, er i 2005 høyeste PA aktivitet og eksempel hvor offshore har gitt næringsutvikling som i dag internasjonalt ledende merkevare  De 9 rederiene, med Farstad som største, omsetter i 2005 for nesten 5 mrd kr og sysselsetter rundt 1000 og vokser mye  De 5 offshore verftene med Aker Yards som største bygger offshore båter for rundt 6 mrd kr og sysselsetter rundt 2500

8 Foreløpige tall 2005  Utstyrsleverandører offshore skip, med Rolls Royce som største, omsetter i 2005 for 4 mrd kr og sysselsetter rundt 2500  De 5 skipsdesignmiljø med Rolls Royce som største er internasjonalt ledende på innovasjon av offshore skip  Vestbase har nå 60 bedrifter innen sitt område og det vokser opp offshore bedrifter rundt Vestbase og nå i 2005 kan det være så mye som 1000 sysselsatt i PA  Ormen Lange synes å holde høy nasjonal innkjøpsandel og innkjøpene i M&R estimeres til rundt 2 mrd kr med topp i 2005/06 og de to gassterminalen rundt 1000 sysselsatte 2005

9 Foreløpige tall 2005 fortsatt  Annen PA som Linjebygg offshore, Access, deler av Glamox, Ljaaen mv. utgjør i 2005 rundt 500 årsverk  Petroleumsfondet utgjør i 2005 1,28 billioner kr og vi brukte i 2005 rundt 70 mrd kr og 5,5% andelen til M&R omregnet til sysselsetting gir rundt 5000 årsverk (lærerne, sykepleierne mv)  Figuren viser nå disse 5 PA virkningene i fylket som summerer seg til 13500 PA årsverk som blir på et helt annet nivå enn tallene fra figur 1 på 3300 årsverk. Forklaringen er delvis boomen i 2004/05 og delvis forskjellig statistisk grunnlag  Målt ut fra tallene som samlet viser 13% PA sysselsetting i fylket, så er det først nå M&R er blitt et PA fylke

10 Petroleumsrelatert virksomhet Møre og Romsdal Skapte arb.plasser som høsting av petroleumsfondet Aktivitet i den maritime nærings- klyngen, offshore skip Base/drifts-org. Kristiansund Ilandførings- terminal/ gass Øvrig petroleums- relatert virksomhet Status 2005 5000 6000 1000 1000 500 (13%) Scenario 1 2020 10000 6000 2000 1000 1000 (19%) Scenario 2 2020 7500 3000 500 500 500 (12%)

11 Scenarier frem mot 2020  Petroleumsfondet dobles frem mot 2020 og vi bruker 4% og får dobling til 10000 årsverk  Offshore skipsklyngen kan få ”blåmandag” om 3-4 år, men Barentshavet kommer med behov for spesialbåter og aktivitetsnivået kan holde seg - 6000  PA i Kristiansund har vokst fra noen hundre til 1000 på 15 år og med nye funn og utvikling av basefunksjonen kan vi få dobling neste 15 år-2000

12 Scenarie 2020  Gassterminalene kan få utvikling av nye aktiviteter som gasskraft, LNG, Metanol trinn 2 mv. samt nye felttilknytninger og ilandføring - kan bli på 1000  Øvrig aktivitet på 500 kan lett dobles til 1000 frem mot 2020 med høy aktivitet i Norskehavet  Samlet kan PA sysselsettingen frem mot 2020 bli på 20000 årsverk i fylket  Scenarie 2 viser hva som kan skje hvis det ikke går så bra med lave oljepriser, krise for skipsklyngen, liten ny gassaktivitet samt laber baseaktivitet hvis få nye funn - 12000

13 Scenarie fra 1980-2000 ved ulike utvinningstempo  Møreforsking rapport 2003 tabell 5.17.  Samlet sysselsettingsvekst fra 90800 til 103500 stemmer godt  Tjenester tilknyttet oljevirksomheten fra 400 til 1300 stemmer godt – ble 1400 i 2000 i henhold til tallene bak figur 1.  Bygging av skip og oljeplattformer fra 6000 til 7600 blir for høyt anslag fordi det ikke ble plattformbygging på Åndalsnes, slik det så ut til i 1980. Sysselsetting for skipsbygging i fylket var nede i rundt 4000 i 2000.  Kraftig nedgang i primærnæringene og opprettholding i industrisysselsettingen samsvarer godt med utviklingen  Dette var ingen ”dårlig” prognose fra Møreforsking

14 Regionaløkonomisk perspektiv på valg av utvinningstempo i Nordsjøen (Møreforsking 1983)

15 Oppsummering  Vi har en PA boom i alle deler av fylket. Den gir rekordsysselsetting og kan forventes å vedvare 3-4 år  Viktig å få frem en underskog av nye PA bedrifter som kan lykkes internasjonalt slik offshore skipsbyggingsklyngen har vært et eksempel på  M&R eneste fylke med to gassterminaler med potensial til å utvikle gassindustri


Laste ned ppt "DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google