Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisiner i stedet for tilrettelagt omsorg?. • Avisa Nordland 03.10.13: • - Det er en flodbølge som skyller over oss • - Helse- og omsorgsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisiner i stedet for tilrettelagt omsorg?. • Avisa Nordland 03.10.13: • - Det er en flodbølge som skyller over oss • - Helse- og omsorgsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisiner i stedet for tilrettelagt omsorg?

2

3 • Avisa Nordland 03.10.13: • - Det er en flodbølge som skyller over oss • - Helse- og omsorgsavdelingen ( i Bodø kommune) går mot et underskudd på • 68,2 millioner kroner • - Nå blir det kutt og oppsigelser • - Kommunebudsjettet for 2014 vedtas i bystyret 12. desember. Fram til da skal rådmannens forslag • være klart, og som denne gangen skal spare kommunen 100 millioner kroner i året • NRK Nordland 18.10.13: • - I løpet av de neste fire årene må Rana kommune kutte 125 millioner kroner for å unngå å havne på Robek-lista og styrt av kommunal og moderniseringsdepartementet • - 36 færre sykehjemsplasser • Namdalsavisa 31.10.13: • - Kuttlista – etat for etat: • - Slik skal Namsos kommune spare 40 millioner kroner

4

5

6 Hva vet vi.. •..om enkeltindividet? •..om psykofarmaka til eldre, med eller uten demens? •..om alternativer til medisin ved uro, forvirring, «vanskelig» adferd, søvnforstyrrelser hos sykehjemsbeboere? •..om sykehjemshverdagen i Bodø?

7

8

9 Medisiner ……………... Psykofarmaka og eldre Nevroleptika Antidepressiva Sovemedisiner Beroligende medisiner «Demensmedisiner»

10 Psykofarmaka og eldre Nevroleptika -mange bivirkninger, tvilsom effekt, ment for korttidsbehandling ( inntil 6 uker) -økt dødelighet ved bruk hos eldre Antidepressiva -få studier med personer > 80 år -demente: 20% har alvorlig depresjon ( Cornell), noen kan ha nytte av SSRI, men mange bivirkninger ( bl.a. kvalme, svimmelhet, forstyrrelse i saltbalansen, økt blødningsrisiko) og interaksjoner Beroligende medisiner -vanedannende, avtagende effekt, bivirkninger Sovemedisiner -lang halveringstid, sedasjon på dagtid, økt falltendens • Tidsskrift for Den norske legeforening 29.10.2013: • Originalartikkel + redaksjonell kommentar til studie på Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004 – 11. • Konklusjon: For mye sovemedisin, spesielt til eldre kvinner. • Mange eldre bruker sovemidler fast. Men effekten taper seg raskt, det er ikke dokumentert nytteeffekt ved bruk utover få uker og medikamentene er vanedannende. Forskrivningspraksis mot norske retningslinjer. « Demensmedisiner» -beskjeden symptomatisk effekt kan forventes hos 10-50 % ? av pasientene -forsinker i beste fall sykdomsutviklingen -vanskelig å vurdere effekt - bivirkninger

11 …………..tilrettelagt omsorg • Audun Myskja: • Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care • Doktoravhandling ( PhD) • i musikkterapi, disputas 22.06.12, UiB, Griegakademiet - Institutt for musikk: • Musikk kan hjelpe mot uro ved demens. Musikken må tilpasses den enkeltes behov.

12 ………………tilrettelagt omsorg • Tone S. Kvamme: Glimt av glede. Musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst • PhD-studie ved Norges Musikkhøgskole. Disputas 18.09.13 • Konklusjonen er at musikkterapi kan ha stor positiv innvirkning på sinnsstemning hos demensrammede med symptomer på depresjon og angst

13 Musikk: min historie

14 ………………tilrettelagt omsorg • NRK Trøndelag 2011: • Eldre blir friskere med havresuppe • Beboere ved sykehjem i Steinkjer er blitt friskere og mer robuste etter kjernesunn kveldsmat. Kostholdsekspertene jubler. •

15 ……………….tilrettelagt omsorg • Aftenposten 13.09.13: • Blir syke eldre tatt hånd om av hjelpere som kan nok? • Eldre som får pleie i hjemmet er langt sykere enn før. Mange ansatte er ikke godt nok kvalifisert til å forstå og håndtere de kompliserte sykdomstilfellene, fastslår forsker og stipendiat Pia Bing-Jonsson ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. • Kunnskap og kontinuitet

16 …………………tilrettelagt omsorg • Hva med de «vanskelige tilfellene»? • Systematisk tilnærming • TID ( Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved Demens) • Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen • Omsorgsavd.Rana kommune og Alderspsykiatrisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet

17 Medisiner i stedet for tilrettelagt omsorg? • Praksis ved heldøgns institusjoner i Bodø • 10 sykehjem, 307 plasser • 187 anonymiserte medisinlister • 57 av 187 ( ca 30%) uten psykofarmaka • Stor variasjon, fra en enhet der alle pas behandles med en eller flere psykofarmaka, til en enhet der 62% er uten slike medisiner. • Forskjellene kan ikke forklares bare med ulikt klientell.

18 Overhørt på korridor: « når e du fødd ?» «nett’n tyve» « i aill verd’n, treånetti ? Du ser da’kje sånn ut !» « det kainn vel itj e nåkka førr!» Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Medisiner i stedet for tilrettelagt omsorg?. • Avisa Nordland 03.10.13: • - Det er en flodbølge som skyller over oss • - Helse- og omsorgsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google