Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS 25.01.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS 25.01.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS 25.01.12

2 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Kunnskapsløftet - læreplanene NÅFØR Kompetansebaserte Innholdsorienterte Hva lærlingen skal kunneKonkret fellesstoff og mestre Lokal valgfrihet mht Beskrivelse av lærestoff Innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler kompetanse Ingen opplæringsbok !!

3 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Nasjonale føringer – Kunnskapsløftet Vi skal arbeide lokalt med Læreplaner som skal konkretiseres og tilpasses lokale forhold og til eleven/lærlingen Vurdering som skal øke læringen og beskrive sluttkompetansen Dokumentering av opplæringens innhold – VfL – oppnådd kompetanse

4 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring KUNNSKAPSLØFTET Lokalt utviklingsarbeid fra 2007 - Samarbeid mellom skoler, lærebedrifter og PN -Frå praksis til dokumentert kompetanse - DigDok -En helhetlig fag- og yrkesopplæring – hfy -Utprøving av gjennomgående dokumentasjon av YF -Vurdering for læring - VfL -Digitalisering – its learning - olkweb - E-loggen

5 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Nasjonal strategi for Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Peker på disse utfordringene: Opplæring i skole Overgangen fra skole til lærebedrift Opplæring i bedrift Arbeidslivets vurdering av kompetansen til dem som har gjennomført hele opplæringsløpet

6 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning (PTF) Det nye og store yrkesfaget i Kunnskapsløftet Vi ser PTF som den røde tråden i en helhetlig fag og yrkesopplæring Fordi:

7 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Formål med prosjekt til fordypning på Vg1 PTF skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3 nivå

8 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 PTF skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karateriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemålene fra læreplanere på Vg3 nivå…PTF i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt….

9 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Nasjonal læreplan for PTF sier noe om: Formål – omfang – valg av innhold – generelle bestemmelser OG prinsipper for utarbeiding av lokale læreplaner – vurdering - dokumentasjon

10 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Lokal læreplan i faget PTF Utgangspunkt i Vg3 læreplaner – opplæring i bedrift Bedriften utarbeider sin lokale opplæringsplan for sine lærlinger PTF elevene får prøve ut deler av denne lokale læreplanen ute på bedriften Dette legger grunnen for Kvalitet i et helhetlig og sammenhengende 4 årig fagopplæringsløp

11 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Fylkeskommunal løsning Rogalandsmetoden en h elhetlig f ag- og y rkesopplæring Som ivaretar kravene til og behovene for kvalitetssikring av Læreplanarbeid, vurdering og dokumentasjon

12 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Læreplanarbeid Konkretisering Kvalitetssikring av kompetansemålene for Vg3

13 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring 1)Kompetansemålene Vg3 Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:kode * Kompetansemål fra nasjonal læreplanxx1 * Kompetansemål fra nasjonal planxx2 osv

14 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring 2) Bedriftens opplæringsplan - lokalt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgave Kompetansemål Vg3 Kode xxx Ferdigheter i bedrift Krav til jobbutførelse

15 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring 3) Lærlingens plan – individuelt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgaver VarighetPeriode i læretiden Vurdering

16 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Gjennomgående dokumentasjon Vg1 – PTF i skole og bedrift Vg2 – PTF i skole og bedrift Vg3 – i lærebedriften Fag- og svenneprøve

17 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Vurdering Slutt – kjennetegn på bestått fagprøve Underveis – de 4 prinsippene – kjennetegn for lav, middels og høy måloppnåelse for de lokale læremålene

18 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Dette er vår måte å imøtekomme de sentrale utfordringene i fagopplæringen Sikre et helhetlig opplæringsløp der lærlingen opplever sammenheng mellom det som læres i skolen og det som læres i bedrift Gode overganger mellom skole og lærebedrift Utvikle og organisere felles arenaer og systemer som ivaretar behovet for samarbeid og koordinering mellom aktørene.

19 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Dokumentasjon opplæring, veiledning og vurdering Ulike tekniske løsninger Its learning Olkweb E-logg osv

20 14.07.2014 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring Rogalandsmetoden kan tilpasses alle fag. Muligheter videre Programfagene Fellesfagene Hva med Studiespesialiserende?


Laste ned ppt "Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS 25.01.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google