Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rosenholm M-gruppa`s lokalplan 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rosenholm M-gruppa`s lokalplan 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rosenholm M-gruppa`s lokalplan 2013
Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskolen, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret. Aktivitetsskolen skal aktivt bidra til barnas sosiale og faglige trivsel, samt utvikle allsidige ferdigheter. Utdanningsetaten har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet. Vi vil forsterke innsatsen for et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart. Vi skal i samarbeid med skolen støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. M-gruppen ligger på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Vi holder til i et eget hus på skolens område med variert utemiljø. Våre nærmeste naboer er Søndre Aas gård og Hvervenbukta ved sjøen. Vi har også kort avstand til to andre skoler, skogen og flotte utearealer som gjør det lett for oss å gå på turer og utforske. M-gruppa består av multifunksjonshemmede elever som er 100% pleietrengende fra klasse. Vi er så heldige å ha en personalgruppe hvor flere har relevant formell utdannelse og andre med mange års erfaring og praksis i arbeid med barn med særskilte behov. De ansatte har kurs i ulike treningsformer som Tachikawa. En styrke hos oss er at de voksne som jobber på Aks også jobber på skolen, og det skaper et godt samarbeid. De voksne har mulighet til å følge opp elevene våre på en god måte ved at de får opplæring på skolesiden av lærerne og fysioterapeuter, og de har mulighet til å kunne følge elevenes hverdag og tilstand ut dagen. I den nye rammeplanen for Aktivitetsskolen skal følgende 4 målområder ivaretas og utvikles. Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Trivsel og tradisjoner M-gruppen følger Aktivitetsskolenes rammeplan så godt det lar seg gjøre og setter opp aktiviteter ut i fra denne, men må samtidig gå ut i fra elevenes hverdagsform og forutsetninger. M-gruppens aktiviteter legger vekt på elevenes fysiske tilstand og fokuserer på hva elevene klarer å prestere og hva de orker i løpet av en dag. Vi vil gi elevene våre rom for spennende opplevelser, aktiv læring og skape en arena hvor alle kan oppleve glede, trivsel og mestring. 1

2 Målområde 1: Fysisk aktivitet og lek
Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal eleven videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Fysisk aktivitet i M-gruppen skal fremme elevenes konsentrasjon, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. Det legges stor vekt på treningsaktiviteter med lek, trim og mosjon. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Gymsal Vi har ulike aktiviteter som stimulerer bevegelse, sanser og glede i gymsal. Elevene trener kroppen og opprettholder kroppens funksjoner ved å bli dyttet, dratt og løpt etter mens de står i ståstativ eller går i walkern. Elevene skal oppleve glede, fart og spenning, og samtidig bli kjent med ulike barneleker. Hele året Alle Trampoline Ansatte hopper trampoline mens eleven ligger på trampolinen. Denne aktiviteten skal gi elevene glede, og følelse av spenning og bevegelse. Elevene får oppleve sin egen kropp i en annen form for bevegelse. Denne aktiviteten er spesielt god for elever med luftveis- og lungeproblematikk. Huske på pølle, hengekøye eller huske Elevene husker med musikk eller sang i bakgrunnen. Ved en slik aktivitet trener elevene balanse, og opplever fart og spenning. Ballbasseng Ballbassenget blir brukt som terapi for elevene. Det er en arena for lek, samspill og kommunikasjon. Elevene får ligge i ballbassenget som er fylt med baller i ulike farger. De får prøve å kaste ballene, sparke i bassenget og kjenne på ballene med hele kroppen. Leke med bryter Tachikawa Elevene bruker bryter som hjelpemiddel for å kommunisere og medbestemme i leken sin. De får ulike valgmuligheter som for eksempel kortspill, stoppdans, matllaging og lek med elektriske leker. Elevene trener Tachikawa som er en pedagogikk utviklet i Japan for personer med alvorlige fysiske funksjonsnedsettelser. Metoden hjelper elevene til å bedre kroppsbevissthet, avspenning og de trenger ikke muskelkrefter for å øve inn metoden. Vi bruker metoden slik at elevene lærer å puste riktig med magen og slappe av i ulike situasjoner. Målet med denne typen pedagogikk er å øke elevenes kroppsbevissthet og lære å bruke kroppen uten å bli anspent 1 gang i uken

3 Målområde 2: Natur, teknikk og miljø
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø, som vil fremme matematiske og naturfaglige ferdigheter. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Turer/utflukter Vi benytter ledige stunder og da særlig innenfor skolens ferier til å dra på utflukter. Vi bruker sansene til å oppleve og utforske utearealet på skolen og skogens undere. Vi plukker naturmaterialer ute f. eks. blader, steiner, mose og kongler som vi igjen bruker til ulike formingsaktiviteter. Vi har korte turer i nærmiljøet hver dag etter skoletid hvor elevene får boltre seg i frisk luft. Hver dag Alle Søndre Aas Gård Vi går på tur til bondegården for å gi elevene opplevelser ved å oppleve gård. Vi ser på dyrene og mater de når vi får lov. Månedlig Kildesortering Vi kildesorterer alt avfall som glass, metall, papir, matavfall og restavfall. Elevene og de ansatte lærer å bli miljøbevisste og ivaretar nærmiljøet sitt Hele året

4 Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Kunstaktiviteter Hovedmålsetting er å legge vekt på sanseopplevelser, og hjelpe elevene til å utføre formingsaktiviteter ut i fra sine evner og forutsetninger. Det går i aktiviteter som for eksempel fingermaling, trolldeig, lime, tegne og maling med pensel. Vi lager utstilling av det ferdige resultatet og bruker utstillingene til videre samtaler med barna. Elevene skal oppleve å mestre ulike kunstneriske uttrykk. Hele året Alle Museum og kulturelle utflukter Vi besøker ulike kulturarenaer som for eksempel teknisk museum, folkemuseet, botanisk hage, zoologisk museum, frogner parken og drar på by-turer. Elever og ansatte skal få mulighet til å hente inspirasjon og oppleve glede sammen ved å besøke arenaer med mye estetikk og sanseopplevelser. Elevene lærer om de ulike arenaene for kultur og miljø. Ferier Musikk Elevene får oppleve ulike musikk sjangere. Vi bruker musikk for å skape ulike atmosfærer, For eksempel rolig musikk for avslapning, pop musikk til dans og barnesanger til å synge med. Elevene får bruke ulike instrumenter og spiller med voksne. Elevene skal gis mulighet til å komme i ulik sinnstemning og oppleve å mestre å spille på et instrument. Kulturelle høytider i fokus Vi skaper en atmosfære hvor høytider fra ulike kulturer gis like stor verdi og oppmerksomhet. Høytider markeres og blir representert med tilhørende mat, pynt, sang og dans. Jul- og påske aktiviteter. 17. Mai og FN-dagen markeres. Vi lager mat fra ulike land, lager flagg osv. Eid markeres med fest , utstilling av klær og hennafarging tas i bruk. Under høytider/ markeringer

5 Målområde 4: Mat og helse
Måltidet som serveres hver dag skal være enkel og sunn. Menyen er sammensatt i samarbeid med ernæringsfysiolog. Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Spise trening Elever som trenger å lære å spise får assistanse og veiledning av en ansatt som gir opplæring under måltidet. Elevene skal utvikle gode matvaner og få mulighet til å oppleve gode måltider. Hver dag Alle Måltid Elevene skal få mulighet til å oppleve måltidet som et sosialt og godt miljø som fremmer ulike kommunikasjonsferdigheter. Alle barn, både barn som spiser mat og barn som får mat gjennom sonde får mat til samme tid og i samme rom for å skape en fellesskapsfølelse. Voksne er tilstede under måltidet og bistår der det trengs. De har fokus på barna som kommuniserer ved hjelp av språk eller tegn for å kunne hjelpe barna til det de trenger under måltidet. Elevene skal ha mulighet til medbestemmelse i hva de ønsker å spise, og derfor må voksne være ekstra oppmerksomme på hva elevene prøver å formidle med tegn, lyder eller lignende. Sunne matvaner Vi lager sunn mat, og tilbyr frukt og varierte måltider. Måltidet og matlagingen brukes til å stimulere elevenes sanseopplevelser. Elevene får lukte, smake og kjenne på maten under matlagingen og måltidet. Hele året

6 Målområde 6: Trivsel og tradisjoner
Trygge og glade barn er vår viktigste ressurs for fremtiden. Vi må daglig anstrenge oss for at alle elever opplever mestring og glede. Daglig fysisk aktivitet og sosialt samvær legger grunnlaget for læring og trivsel. Valgt aktivitet Aktivitet Målgruppe Når Bursdagsfeiring Vi feirer alle barnas bursdag. Vi synger bursdagsang, gjør litt ekstra stas på bursdagsbarnet og serverer ekstra god mat Barn og ansatte Hele året Nissefest og påskelunsj med skolen Foresatte får informasjon om hva de kan forvente av oss; god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i AKS og skole. Vi viser bilder av våre barn i varierte og organiserte aktiviteter og formidler læringsmålene for aktivitetene. Vi skaper tillitt og forutsigbarhet med å gjøre foresatte kjent med våre faste rutiner og regler, slik at de opplever trygghet, forutsigbarhet og sikkerhet for sine barn. Foresatte blir kjent med ansatte og hverdagslivet på Aktivitetsskolen og opplever at de har innflytelse på innholdet. Barn og ansatte hygger seg med foresatte på skolens arena. Ansatte får mulighet til å bli bedre kjent med barnas foresatte. Foresatte, barn og ansatte 2 ganger i året


Laste ned ppt "Rosenholm M-gruppa`s lokalplan 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google