Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning:
Sosialt entreprenørskap i praksis V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge

2 Å undervise om sosialt entreprenørskap: SE Piloten
En sosial entreprenør er en person som har sett og opplevd urettferdighet, og med denne erfaringen engasjerer seg for å skape en bedre verden. Kursrekke for de som ønsker å starte egen sosial virksomhet For de som vil avklare om sosial ansvarlighet er noe for dem? For de som ønsker inspirasjon til hvordan de kan skape sosial endring der de er? Vil lære av sosiale entreprenører som er i feltet og deres arbeid? Har lyst til å bygge nettverk med andre og bidra til å skape en bevegelse for endring?

3 Hvordan gjorde vi det? Kjørte en åpen planprosess med involvering og eierskap med aktører fra forskjellig ståsted. Sosial innovasjon er grenseoverskridende. Å tenke utenfor boksen er utfordrende for alle. 97% av vår adferd repeterer vi, og Kun 3% går vi i fornyelse, utenfor komfortsonen.

4 SE Piloten partnere PARTNERE: Mother Courage, KREM, Mikrofinans Norge, Heartlift og stiftelsen Et rikere liv Har gått sammen om å tilby et kompetanseutviklingsprogram som skal bidra til praktisk kunnskap og forståelse for feltet sosialt entreprenørskap. Det skjer gjennom kompetanseutvikling, case, erfaringsdeling, team- og nettverksbygging. Deltakernes egne ressurser og utvikling av sitt eget prosjekt står i fokus. ÅPNE MØTEPLASSER SE: Piloten består av en månedlig samling med fredag kun for de som er påmeldte deltakere. Og en åpne møteplass på lørdag der alle som er opptatt av sosial endring kan delta.

5 Å undervise offentligheten om SE!
HANDLINGSPLAN I SOSIAL INNOVASJON Vi har sammen utformet en handlingsplan for sosial innovasjon – leveres myndighetene snart. Hvordan bedre rammebetingelsene for sosial innovasjon? Hva må vi gjøre i Norge for å få SE feltet til å vokse? En strategisk plan for sosial innovasjon inneholder visjoner, mål, tiltak og fremdrift, etc.

6 Disse var med: DISSE DOKUMENTERTE: Med oss på laget hadde vi Sweet Chili Stories, KREM, Emilie Dalen og GatekunstAkademiet. PARTNERSKAP FOR ENDRING: Bitten Schei; Hilde Dalen; Vigdis Jordal; Unni Beate Sekkesæter; Ingrid Stange; Merete Grimeland; Nadina Helen Bakos; Erik Bjerke; Emilie Camilo Heredia;

7 Kontakt info Hjemmesider

8 Mikrofinans i Norge – Selvhjelp og verdiskaping
Det dreier seg om menneskers verdiget Vårt oppdrag Bidra til at de som vil og kan jobbe for deg selv får mulighet til å starte egen virksomhet og benytte egne produktive muligheter. Vår kompetanse Nettverksbygging Veiledning Kompetanseoppbygning Gruppelån og individuelle lån

9 Hvem er vi? Mikrofinans Norge (MFN): Kompetanseutvikling
To virksomheter i tett samarbeid med hver sine oppgaver, hvert sitt ansvar: Mikrofinans Norge Cultura Garantifond  Mikrofinans Norge (MFN): Kompetanseutvikling Er en interesse- og utviklingsorganisasjon for alle som følger våre kurs, deltakere i nettverksgrupper og våre lånekunder. MFN driver etablereropplæring og bistår også etter oppstart I tillegg tilbys kurs om nettverksordningen for bl.a. offentlig sektor. Virksomhetens inntekter består av tilskudd samt kursinntekter. 

10 Cultura Garantifond Stikkord: garantimidler og garantiordning fra EIF
i samarbeid med Cultura Bank (Norges etiske bankalternativ) Mikrofinans Norge bistår i søknadsprosessen. Cultura Garantifond stiller sikkerhet for lån Nettbasert søknadsprosess – fra Januar 2012 Cultura bank gir lånene. Renten er 6% Cultura sørger for administrativ oppfølging av lån og sparing i samarbeid med Mikrofinans Norge Mikrofinans Norge sørger for videre oppfølging også etter lån

11 Hva er Mikrofinans? låne - og nettverksordning for personer med en god forretningside men som mangler penger for å starte Ordningen bygger bl.a. på en filosofi om å fylle hullene som skapes i et markedsorientert banksystem, der du må ha penger for å få låne penger. Vi satser på de som ikke får lån andre steder. Mikrofinans Norge med lånefondet sitt i Cultura Garantifond gir lån der de vanlige bankene ofte sier nei Vi gir lån til næringsetablering basert på tillitt gjennom en alternativ låneordning. I nettverkskreditt er det deltakelse og tillitt som fører til kredittverdighet.

12 Nettverksgruppen Nettverksgruppen står i fokus
Nettverkskreditt organiserer låntakerne i grupper a 4-7 deltakere. Den enkelte hjelp og støtte til sine prosjekter og til å klare sine forpliktelser Grupperegler defineres av hver gruppe ved oppstart - nettverksavtale med MFN Gruppens behov er viktige Gruppen lager forretningsplaner sammen og evaluerer hverandres forretningsideer Alle medlemmer sparer penger som egenandel for lån - min. 50 kr per uke og 10% av ønsket lånebeløp på sperret personlig konto i Cultura Bank Hvem som skal få lån til hva bestemmes av gruppen

13 Nettverksgrupper Det er etablert nettverksgrupper i Oslo, Bærum, Drammen, Vestfold, Trondheim og Bergen. Dette har skjedd delvis gjennom opplæring av lokale gruppeveiledere. Til sammen 65 grupper etablert gjennom tidene. Nå: ca. 15 grupper med sparing/lån Alle deltakere i etablererkurs i regi av MFN og i noen tilfeller partner organisasjoner vil etter avsluttet opplæring få tilbud om å delta i nettverksgrupper og få tilgang på oppstartskapital og videre lån inntil per person, men første lån er som et ”test lån”

14 Gruppelån Gruppelån: fra 25 000-200 000 etter trappetrinns system.
1. lån: – testlån for å bygge tillitt og sjekke vilje og evne til tilbakebetaling. For eksisterende bedrift: lån. for veldig bra oppstartsbedrifter med kapasitet Betales på min. 3 mnd eller max. 18 mnd. og åpner for nye lån Lån 2: – betales på to-fem år Lån 3: inntil – betales på fem år, eller noen ganger mer Vi har renter på 6% - + kr 500 som etableringsgebyr og service i søknadsprosessen og krav om medlemskap i MFN

15 Nye muligheter med nettportalen
men kommer snart opp på Har nettbasert lånesøknad og kontrakter Bedrift register med egen side for hvert firma med visning på Google map Vurdering av lånesøknader Oppfølging/rapportering inkl. sms ved forsinket betaling Full støtte for mikrolån/sparing som i bank

16 Individuelle lån – lån uten gruppe
Må ha drevet firma i minst 12 mnd. Med dokumentert regnskap Lån 1: inntil , maksimalt lån er kr Må helst ha garantister eller sikkerhet for minst 25% av lånebeløpet (mulig endring) Servicegebyr på 6% - tilbakebetaling på 5 år

17 Hva fører nettverkskreditt til?
Ordningen gir tilgang til finansiering Gir rom for bruk av egne ressurser til å skape egen virksomhet Nettverk, opplæring, sparing og lån gir mulighet for å skape seg sin egen arbeidsplass. For mange betyr dette også forbedret kontroll med egen situasjon Programmet bidrar til at bl.a. ungdomsetablerere, kvinner og folk med minoritetsbakgrunn og de med rest-arbeidsevnefår mulighet til å forandre sine levekår og livskvalitet ved at de kan skape sin egen arbeidsplass.  

18 Motivasjon for å starte

19 Motivasjon for å starte

20 Her er noen av dem som har tatt lån http://www. nrk

21 Takk for oppmerksomheten!
Mer info: Under omlegging fram til midten av mars Nettbaser lånesøknad og forretningsplan/budsjett Egne hjemmesider for medlemmer Link til mange ressurser kommer snart….


Laste ned ppt "Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google