Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARING Hvordan bransjen legger opp sitt næringspolitiske arbeid mot myndigheter og EU Fagsjef FHL-Maring Jon Aulie SINTEF Seminar 21 april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARING Hvordan bransjen legger opp sitt næringspolitiske arbeid mot myndigheter og EU Fagsjef FHL-Maring Jon Aulie SINTEF Seminar 21 april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 MARING Hvordan bransjen legger opp sitt næringspolitiske arbeid mot myndigheter og EU Fagsjef FHL-Maring Jon Aulie SINTEF Seminar 21 april 2008

2 MARING Svaret på dette spørsmålet er: Gjennom FHL-Maring, som ble stiftet høsten 2004: •Maring er en bransjegruppe for den Biomarine Ingrediensindustrien i Norge knyttet til Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL/NHO) •35 medlemsbedrifter i 2008: 20 produsentbedrifter av Marine Ingredienser og 15 støttemedlemmer som F&U institutter, leverandører, ingeniørselskaper etc.

3 MARING FHL-Marings rolle: •Aktiv og servicefokusert bransjegruppe for den Biomarine Ingrediensindustri innen det næringspolitiske området: – Påvirke myndigheter i Norge, EU og globalt, slik at regelverket og rammebetingelsene ikke blir begrensende for verdiskapning innen området – Løse felles regulatoriske utfordringer (Norge, EU og globalt) – Søke styrke gjennom samarbeid med tilstøtende organisasjoner (AIPCE, GOED, IFFO, EHPM) – Bistå medlemmene i forhold til myndigheter

4 MARING FHL-Marings rolle : Bransjeservice: – Utarbeide bransjestandarder – Være servicekontor for næringen – Posisjonere marin ingrediensindustri som en ny vekstnæring – Være en møteplass for bransjen: •FagDager •Medlemsmøter •Medarrangør av et internasjonalt seminar om Marine Ingredienser i september 2009

5 MARING Marings struktur og rolle: •Maring har på basis av medlemsstrukturen konsentrert arbeidet om følgende 3 områder: – Ensilasjeindustri – Hydrolysatproduksjon – Fiskeolje/Omega-3 området •Disse tre interesse gruppene ligger nærmest og flyter oppå og utnytter FHLs kompetanse som vist på neste figur:

6 MARING Maring medlemmer FHL Handels- politikk Nærings- politikk Helse og kvalitet F&U Miljø

7 MARING Marings aktivitet for Fiskeolje/Omega-3 gruppa: •3dje-land og Hygieneforordningen:(EU 853/2004): – Sikre råstofftilgang for industrien i Norge – Sikre størst mulig fleksibilitet i den videre prosessering av råolje – Så langt har arbeidet resultert i ett års utsettelse av EUs krav til 1 november 2008

8 MARING Sikre råstofftilgang for Omega-3 industrien i Norge: – Bidra til at 3dje-land (Peru, Marokko etc) får godkjent sine produksjonsenheter for fiskeolje til human konsum innen 1. november 2008 (tidligere 1 nov. 2007) – Maring har utarbeidet forslag til guidelines og deltatt i Peru for å assistere og kvalitetssikre guidelines – Diskutert prinsipper for guidelines med EU Kommisjonen – Perus myndigheter klare til å godkjenne avventer EU Kommisjonens godkjennelse

9 MARING EUs regelverk for fiskeoljer til humant konsum blir mest mulig fleksibelt for næringen: •FHL-Maring bidratt til : – Innført muligheter for holdetid på råstoffet til opptil 36 timer uten kjøling før prossesering - mot 24 timer opprinnelig – Innført prinsipper om TVN som ferskhetskriteriet på fiskeråstoffet og dermed unngått kvalitetskrav til råoljen – Bidratt til at denne TVN verdien er realistisk i forhold til hva som er akseptabelt for human konsum (60-100) – Spesialkrav til varmebehandling er fjernet og derved sikret fortsatt produksjon av krillolje, selolje, lakseolje og lavtemperatur prosesser for fiskeoljer samt fleksibilitet for videreutvikling av nye prosesser

10 MARING Marings rolle/mål: – •Bidratt til å opprettholde innarbeidet praksis i næringen •Bidratt til fleksibilitet •Gitt spillerom både for eksisterende produksjonsprinsipper og videre prosessutvikling

11 MARING Hvordan vi jobber er Marings styrke: •Meget sterkt faglig forankring i FHL/NHO •Dedikerte fagpersoner som er allokert til Maring •Formelt talerør mot myndigheter i Norge og i EU •God dialog med Mattilsynet og FKD •Meget god dialog med og god backing fra bransjen •Internasjonal tilknyting til viktige og sterke organisasjoner som IFFO; EHPM, GOED, AIPCE

12 MARING FHL Maring resultater - 1 1. Bidratt til å sikre råstofftilgang for Omega-3 industrien i Norge 2. Sikrer at ensilering blir godkjent til behandling av dødfisk (kategori 2 råstoff) 3. Bidra til etablering av standarder for fiskeprotein hydrolysater 4. Sikret fleksibilitet med hensyn til temperaturkrav ved transport og lagring av råstoff 5. Cross-species vedtatt i mars 2007: Forskriften som åpner for bruk av blodprodukter fra landdyr til fiskefôr og for bruk av råvarer fra oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk

13 MARING FHL Maring resultater - 3 6.Mattilsynet beregner nå gebyr for import av selolje på samme måte som for fiskeolje. Effekt: Gebyr for 100 t selolje blir kr 300 istedenfor kr 40 000. 7.Mattilsynet har lempet på kravene til import av akkar til agn, slik at norske virksomheter har samme betingelser som resten av Europa. Det ble laget rundskriv til grensekontrollstasjonene. 8.Sikret at Mattilsynet ikke krever frysing av sild/lodde som fôr til oppdrettstorsk uten en risikovurdering.

14 MARING FHL Maring resultater - 2 6. Maring overtar Lipidforums sekreteriat 7. Styrke Maring gjennom en formell samarbeidsform med GOED/MareLife 8. Samarbeidet med Norsk Biotekforum NHO/Norsk Industri for ansettelse av en F&U koordinator til fri avbenyttelse for Maring medlemmer for hjelp til F&U søknader (EU Søknader)

15 MARING Resultater: Maring som møteplass: •MARING-bulletiner 7 stk i 2007 •web-sider under revidering, [www.fhl.no/maring] •5 medlemsmøter i 2007 •Fagdag 20 november 2007 med mer enn 80 deltagere, meget vellykket •Internasjonalt Biomarint Industriseminar september 2009


Laste ned ppt "MARING Hvordan bransjen legger opp sitt næringspolitiske arbeid mot myndigheter og EU Fagsjef FHL-Maring Jon Aulie SINTEF Seminar 21 april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google