Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Passivhuskomponenter i rehabiliteringsprosjekter Eksempler fra Tyskland Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Passivhuskomponenter i rehabiliteringsprosjekter Eksempler fra Tyskland Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Passivhuskomponenter i rehabiliteringsprosjekter Eksempler fra Tyskland Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005 Michael Klinski Husbanken Regionkontor Oslo

2 Side 2 Husbanken Er det for kaldt i Norge?

3 Side 3 Husbanken Rehabilitering etter dagens standard blokkerer forbedring i flere tiår • Isoler bedre og gjennomgående • Minsk kuldebroer • Skaff et lufttett lag • ”Litt bedre” tetting øker fare for fuktskader hvor det fortsatt er sprekk • Bruk bedre vinduer • Vurder balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning

4 Side 4 Husbanken Kritiske overflatetemperaturer For kondens For mugg Relativ fukt ved overflata Overflatetemperatur ºC Ved 20 °C romtemperatur og 50 % relativ luftfuktighet

5 Side 5 Husbanken Feil: Nye vinduer uten vegg- isolasjon og/eller bedre ventilasjon Uten isolasjonvanlig isolasjon tykk isolasjon U-verdi vindu Kuldebroverdier Overflatetemp.

6 Side 6 Husbanken uten isolasjon vanlig isolasjon tykkere og lenger ned U-verdi vegg og gulv Kuldebroverdi Overflatetemperatur Feil: isolasjon kun til gulv i 1. etasje

7 Side 7 Husbanken Uten isolasjonvanlig isolasjon tykkere og lenger ned U-verdi vegg og gulv Overflatetemperatur Enda verre med skap ved ytterveggen

8 Side 8 Husbanken Feil: Påhengt fasade med bæresystem av metall >> øker veggens U- verdi med 0,1 W/m²K I-bjelker øker U- verdien kun med 0,01 W/m²K Alternativ: konsoller av glassfiberplast eller resirkulert PU

9 Side 9 Husbanken Jean-Paul-Platz 4 i Nürnberg før og etter rehabilitering

10 Side 10 Husbanken Tiltak Jean-Paul-Platz 4 i Nürnberg • 20 cm isolasjon på ytterveggen, U=0,15 W/m²K • 25 cm isolasjon mot kald loft, U=0,12 W/m²K • 14 cm isolasjon mot kjeller, U=0,19 W/m²K • Passivhusvinduer • Nytt oppvarmingssystem med gasskjel • 17 m² solfanger støtter varmtvannsberedning • Balansert ventilasjon med 84 % gjenvinning • Nye selvbærende balkonger • Diverse istandsettingstiltak 6 leiligheter på 149 kvm, bygd i 1930

11 Side 11 Husbanken Jean-Paul-Platz: Lufttetting ved vinduet Tettingsmansjett Sparkelmasse Utvendig isolasjon

12 Side 12 Husbanken Jean-Paul-Platz: Lufttetting loft og kjeller Må sparkles!

13 Side 13 Husbanken Jean-Paul-Platz: Lufttetting loft

14 Side 14 Husbanken Jean-Paul-Platz: Balansert ventilasjon, aggregat i bod ved ytterveggen Varmetap ventilasjon: 7,4 kWh/m²a Eff. varme- gjenvinning: 84 %

15 Side 15 Husbanken Vurdert, men ikke valgt: desentral ventilasjon Varmetap ventilasjon: 10,5 kWh/m²a = + 40 % Eff. varme- gjenvinning: 73 % Kostnader: - 33 %

16 Side 16 Husbanken Jean-Paul-Platz: Målt energiforbruk til oppvarming I gjennomsnitt per år: 26,9 kWh/m² (- 85 %)

17 Side 17 Husbanken Jean-Paul-Platz:Byggekostnader og leie Byggekostnader 4000 kr/m² inkl. balkong og solfanger = 800 mer enn etter forskrift for nybygg/ 1 800 mer enn Forskrift rehab. Leie Euro/m² per måned Før tiltak PH- Vanlig Gjengs komponenter rehab. leie

18 Side 18 Husbanken Limburgstraße 19 i Ludwigshafen før og etter rehabilitering

19 Side 19 Husbanken Limburgstraße: - 75 % oppvarmingsbehov Før: 230,2 kWh/m²a Etter: 35,6 kWh/m²a

20 Side 20 Husbanken Tiltak Limburgstraße i Ludwigshafen • 14 cm isolasjon på ytterveggen mot gårdsrom • 8 cm isolasjon innvendig mot gate • 5 cm isolasjon innvendig mot nabogård • 24 cm isolasjon i tak (10 cm PU i ark) • Etasjeskiller får 5 cm isolasjon under og 2-3 cm asfalt over trinnlydisolasjon • Vinduer med opprinnelig deling, U=1,1 W/m²K • Nytt oppvarmingssystem med gasskjel • 11 m² solfanger bidrar 60-65 % til varmtvann • Balansert ventilasjon med høyeff. gjenvinning • Nye selvbærende balkonger Bygård fra 1800-tallet med fredet gatefasade

21 Side 21 Husbanken Limburgstraße: innvendig veggisolasjon PE-folie ført på eksisterende gulv

22 Side 22 Husbanken Limburgstraße: overgang etasjeskiller PE-folie fra vegg over og under eksisterende konstruksjon

23 Side 23 Husbanken Alternativ: Damp- bremsende maling på bjelkene og damptett isolasjon imellom

24 Side 24 Husbanken Limburgstraße: overgang vindu

25 Side 25 Husbanken Isolasjon må føres til karmen Kritisk til tross for tykkere isolasjon

26 Side 26 Husbanken Best: eksisterende + varevindu 2 x 2-lags vindu, effektiv u-verdi 0,75 W/m²K

27 Side 27 Husbanken • Gjennomgående lufttett lag, også ved overganger og skjøter • Totalt dampbremsende effekt minst s d = 15 m (f.eks. 0,15 mm PE-folie) • eller diffusjonsåpen (f.eks. trefiberplate eller puss) med kapillaraktiv isolasjon (f.eks. cellulose) Innvendig isolasjon krever tape lim

28 Side 28 Husbanken Tilsluttende innervegger/etasjeskiller trenger noe isolasjon Alternativ: stålvinkel Obs: god temperatur, men større kuldebro!

29 Side 29 Husbanken Isolasjonstykkelse innvendig 4 – 10 cm Tykkelse innvendig isolasjon Oppvarmingsbehov Eksempel fra annet prosjekt

30 Side 30 Husbanken Erfaringene viser: Ved rehabilitering med passivhuskomponenter kan årlig oppvarmings- behov reduseres til - 55 kWh/m² med innvendig isolasjon - 25 kWh/m² med utvendig isolasjon


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Passivhuskomponenter i rehabiliteringsprosjekter Eksempler fra Tyskland Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google