Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kap 17 Temperatur og varme. 2 Temperatur og varme Definisjon av temperatur Varme (Heat):Energi-overføring pga temperatur-differenser T1T1 T2T2 T 1 >

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kap 17 Temperatur og varme. 2 Temperatur og varme Definisjon av temperatur Varme (Heat):Energi-overføring pga temperatur-differenser T1T1 T2T2 T 1 >"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kap 17 Temperatur og varme

2 2 Temperatur og varme Definisjon av temperatur Varme (Heat):Energi-overføring pga temperatur-differenser T1T1 T2T2 T 1 > T 2 Energi-overføring

3 3 Temperatur Varm - Kald T1T1 T2T2 T 1 > T 2 VarmKald Makroskopisk Mikroskopisk 0 0 C40 0 C10 0 C30 0 C VarmKald

4 4 Temperatur Def TemperaturVolum – Lengde – Trykk – Ledningsevne – Farge - … Volum 0 0 CVann fryser 100 0 CVann koker

5 5 Temperatur Ulike temperatur-skalaer Fahrenheit: Abolutt temperatur: (Kelvin skalaen) p T 0 C -273.15 0 C Konstant-volum gass termometer

6 6 Temperatur Ulike temperatur-skalaer KCF Vann koker373100212 Vann fryser273032 CO 2 til fast stoff195-78-109 Oksygen til væske90-183-298 Absolutt nullpunkt0-273-460

7 7 Termisk likevekt Termodynamikkens 0.lov Termisk likevekt: Vekselvirkningen mellom termometer og resten av systemet har nådd en likevekt hvis det ikke lengre foregår noen endring i systemet. To systemer er i termisk likevekt hvis og bare hvis de har samme temperatur. Termodyn.’s 0.lov:Hvis to systemer A og B hver er i termisk likevekt med et system C, så er A og B i termisk likevekt med hverandre. AB C AB C

8 8 Termisk utvidelse Lineær utvidelse T T +  T L0L0 LL Lengde-utvidelsen er proporsjonal med opprinnelig lengde L 0 og temperatur-endringen  T L 0 +  L

9 9 Termisk utvidelse Volum utvidelse T T +  T V0V0 V 0 +  L Volum-utvidelsen er proporsjonal med opprinnelig volum V 0 og temperatur-endringen  T

10 10 Termisk utvidelse Sammenheng mellom lineær utvidelse og volum utvidelse T T +  T V0V0 V 0 +  L L 0 +  L L0L0

11 11 Varme (Heat) Energioverføring pga temperaturforskjell T1T1 T2T2 T 1 > T 2 VarmKald T1T1 T2T2 Varme: Energioverføring pga temperaturforskjell

12 12 Spesifikk varme 1 kalori (1 cal) er den varmemengden (energien) Q som trengs for å varme opp 1 gram vann fra 14.5 0 C til 15.5 0 C. 1 cal = 4.186 J Den varmemengden Q som trengs for å varme opp en masse m fra T til T +  T er proporsjonal med massen m og temperaturdiff  T. Spesifikk varmekapasitet c:

13 13 Mol - Molar masse 1 mol av et stoff er den mengden substans som inneholder like mange elementære enheter (molekyler) som det er atomer i 0.012 kg karbon 12 C. Antall molekyler i ett mol kalles Avogadros tall N A. Den molare masse M av et stoff er massen av ett mol av stoffet = massen av ett molekyl m multiplisert med Avogadros tall N A :

14 14 Molar varmekapasitet Ofte er det mer hensiktsmessig å beskrive en substans i antall mol n i stedet for vha massen m. Massen m av et stoff er lik massen pr mol M multiplisert med antall mol n Molar varmekapasitet:

15 15 Faseforandringer Smeltevarme - Fordampningsvarme T t Fast stoffSmeltingVæskeFordampningGass Kokepunkt Smeltepunkt SmeltevarmeFordampningsvarme

16 16 Varmeledning Energioverføring (varme) pr tidsenhet T1T1 T2T2 T 1 > T 2 L A Varmeledningen H (energioverføring (varme) pr tidsenhet) er proporsjonal med arealet (tverrsnittet) A og omvendt proporsjonal med lengden L. Proporsjonalitetskontanten k kalles termisk konduktivitet.

17 17 Termisk resistans Termisk resistans:

18 18 Stråling Energioverføring (varme) vha elektromagnetiske bølger Stråling (radiation) er energioverføring (varme) vha elektromagnetiske bølger. Varmeledningen H er i dette tilfellet proporsjonal med arealet A og fjerde potens av temperaturen T. Varmeledningen er også avhengig av overflaten og beskrives vha en størrelse e kalt emisiviteten ( [0,1]). Proporsjonalitetskontanten  er en fundamental fysisk kontant kalt Stefan-Boltzmann konstant.

19 19 Termisk utvidelse Sammenheng

20 20 Massesenter Def x x dm x x x x x

21 21 Massesenter Trekant 1 1 x x dm y = f(x) = 1 - x dx


Laste ned ppt "1 Kap 17 Temperatur og varme. 2 Temperatur og varme Definisjon av temperatur Varme (Heat):Energi-overføring pga temperatur-differenser T1T1 T2T2 T 1 >"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google