Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.
Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema for banker som kjører via Evry - Utbetalinger - Innbetalinger - Avtalegiro Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene rundt etablering av betalingsavtaler mot Nordea og hvordan det skal registreres i AutoPay avtalebilde. Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.

2 Generell avtaleinformasjon
Avtalemaler distribueres til forhandlere og kunder via Visma Software sine ordinære nettsider. Det finnes to ulike avtaleskjema for de to tjenestene som dekkes av denne løsningen: Utbetalingsavtale direkte mot banker som kjører via Evry: Dekker alle typer utbetalinger – også betaling i valuta til utlandet samt utbetaling av lønn og automatisk avvisningsretur. Løsningen er integrert med nettbank. Innbetalingsavtaler for konti i banker som kjører via Evry: Her benyttes standard avtaleskjema fra Nets for AutoPay. Dette dekker alle typer innbetalinger. Vi anbefaler derfor at du velger «Cremul innbetaling pluss» – eller «Egiro innbetaling pluss» som Nets kaller det. Eget avtaleskjema for utbetaling via AutoPay direkte mot Evry. Alle innbetalinger hentes via Nets, og derfor benyttes standard Nets skjema

3 Generell avtaleinformasjon
Innbetalingsavtaler for konti i banker som kjører via Evry fortsetter Avtalegiro For ta i bruk Avtalegiro må det også være inngått avtale om OCR eller Cremul innbetaling. Det finnes egen avkryssing for Avtalegiro i standard avtaleskjema fra Nets (samme skjema som brukes for innbetaling) Samme skjema fra Nets som brukes for å registrere innbetalingsavtaler.

4 Hvilke banktjenester støttes via AutoPay?
Utbetaling. Velg alltid utbetaling fra AutoPay direkte mot bank der det er mulig. Det gir enda større fordeler uten økte kostnader for brukeren, blant annet følgende: Integrasjon mot Nettbank Ettergodkjenning i Nettbank Integrasjon med forfallsregisteret i Nettbank Utbetaling i valuta. Mer fleksible remitteringsfrister Automatisk håndtering av avisninger for feil kid, manglende kid og avvisning i dekningskontrollen. Flytt derfor alle eksisterende utbetalingsavtaler fra å gå via Nets til i stedet å gå dirkete bank – dersom banken støtter AutoPay direkte. Dersom banken ikke støtter Evry sin nye AutoPay integrasjon, påvirk banken til å begynne å tilby tjenesten! (Hele Sparebank 1 Gruppen har allerede gjort det allerede). Innbetaling: Flytt i størst mulig grad eksisterende «OCR innbetalingsavtaler» til «Egiro innbetaling» for Terra bankene og «Egiro Innbetaling pluss» for alle andre banker. «Egiro innbetaling pluss» gir alle innbetalinger elektronisk inn i Visma Business og helt eller delvis ferdig bokført av AutoPay. Avtalegiro: Se beskrivelse av dette til slutt i denne presentasjonen.

5 Utbetaling via AutoPay uten ettergodkjenning i Nettbank
Det er valgfritt per kundenummer i Nettbank å ettergodkjenne i Nettbank. Egen avkryssing for dette på avtaleskjemaet. Utbetaling uten ettergodkjenning i Nettbank Regnskapsbyrå Byrået inngår en standard fullmaktavtale som melder klientens konto inn i byråets abonnement i nettbank. Dette fordrer at byrået har eller skaffer seg et eget abonnement i aktuell Evry bank. Man fyller da kun ut ett avtaleskjema for AutoPay (se skjema til høyre) med byråets kundenummer i Nettbank. Denne avtalen vil da dekke alle bankkonti som er meldt inn i Byråets abonnement. Avtalen vil gjelde nåværende konti i abonnementet og nye konti som meldes inn senere. Når man har mottatt bekreftelse på e-post om at avtalen er registrert i i banken, kan avtalen registreres i AutoPay – og da for alle klienter som er meldt inn i byråets abonnement. Remittering kan settes i gang umiddelbart. Ved opphør av betalingsformidling for en klient, må kontoen meldes ut av byråets nettbank abonnement. Ikke regnskapsbyrå Ved betaling gjennom kontoeiers egen nettbank, gjelder samme fremgangsmåte som for regnskapskontor, men da er det kontoeiers kundenummer i nettbank som registreres i avtaleskjemaet. Man kan da opprette betalingsavtaler i AutoPay på alle bankkonti som ligger under dette nettbankabonnementet på samme måte som for regnskapsbyrå. Dette kan først skje når bekreftelse på registrert avtale er mottatt på e-post fra Banken. Kundenummer i Nettbank. Viktig! Avkryssing for «Nei» til ettergodkjenning i Nettbank.

6 Utbetaling via AutoPay med ettergodkjenning i Nettbank
Utbetaling med ettergodkjenning i Nettbank Regnskapsbyrå Ettergodkjenning er noe som settes på kundenummeret i nettbanken og vil derfor gjelde for alle bankkonti som er meldt inn under aktuelt kundenummer i Nettbanken. (Se avtalen til høyre) Dersom byrået får en klient som ønsket å ettergodkjenne selv, må det fylles ut en egen avtale om filoverføring via AutoPay for klient (kunde) som ønsker dette. Klientens kundenummer i nettbank oppgis i fullmaktsskjema til banken. Det kommer da en egen bekreftelse fra DNB med eget divisjonsnummer per klient når avtalene er registrert i banken. Det er avgjørende at byrået registrerer avtalen i AutoPay med klientens kundenummer i nettbank, registrerer kundens (klientens) e-postadresse samt haker av for «Til kunde» under «E-post ved mottaksbekreftelse». Se avtalebildet i AutoPay på neste side. Ikke regnskapsbyrå De brukere av AutoPay som ikke er regnskapsbyrå og som har full tilgang til Visma Business selv, bruker som regel å bygge opp godkjenning/anvisning av utbetalinger inne i AutoPay. Dette for å slippe dobbeltarbeid ved innlogging og godkjenning i Nettbank i tillegg til den godkjenningen som AutoPay krever. Dersom man likevel ønsker ettergodkjenning i Nettbank, gjør man som beskrevet ovenfor under avsnittet «Regnskapsbyrå». Kundenummer i Nettbank. Viktig! Avkryssing for «Ja» til ettergodkjenning i Nettbank.

7 Ut- og innbetaling i AutoPay via Evry
Banksentral Velg riktig «Evry» dersom det skal remitteres direkte mot Evry. Innbetaling. Se brukerdokumentasjon og fyll ut som vist nedenfor. Legg inn riktig bankkonto i dette feltet!. Her registreres kontoeiers organisasjonsnummer i henhold til Evry avtalen. Legg inn saksbehandler sin e-post adresse her. Utbetaling. Se brukerdokumentasjon og hak av for ønsket funksjonalitet Fremmedremittering. Brukes for remittering av bl.a. lønn.

8 Avtale for utbetalinger via AutoPay
Adresse for retur av avtaler for utfylte AutoPay til banken. Bedriftens organisasjons nummer fylles inn her Leverandør «Visma Software» forteller banken at dette er en AutoPay avtale. Kundenummer i DNB Connect nettbank. Vanligvis organisasjonsnummer. Må fylles ut. NB! Avtalen skal ikke registreres i AutoPay før bekreftelse fra banken på at avtalen registrert er mottatt til denne e-post adressen. Kryss av dersom kontoeier ikke skal ettergodkjenne i Nettbank. Kryss av dersom kontoeier skal ettergodkjenne i Nettbank. Skal alltid fylles ut med kundens belastningskonto i nettbankabonnementet Dato og sted Signatur i henhold til Kunde/kontoeiers firmaattest

9 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets
Avtalens side 1 ide 1 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets Registrer kontoeiers organisasjonsnummer Registrer bankens navn og kontoeiers navn her. Registrer all informasjon om kontoeier, inklusiv telefonnummer, kontaktperson og e-post adresse. Oppdragskonto Bankkonto for innbetaling registreres her. Avtalen gjelder: Vi anbefaler «Egiro innbetaling pluss» i stedet for «OCR giro».

10 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets
Avtalens side 2 – del 1 ide 1 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets Mottaker av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. KID for Avtalegiro Fyll ut dersom Avtale-giro er valgt på side 1. Periodisering Avtalegiro: Ferdig utfylt av Visma Software. KID for OCR Fyll ut dersom OCR, Egiro innbetaling eller Egiro innbetaling pluss er valgt på side 1. Periodisering av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. Dataavsender: Ferdig utfylt av Visma Software.

11 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets
Avtalens side 2 – del 2 og side 3 del 1 ide 1 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets Kvitteringslister for Innleste forsendelser: Fylles ikke ut ved kun innbetaling via Nets. Kvitteringslister for Innleste oppdrag: Fylles ikke ut ved kun innbetaling via Nets. E-post distribusjon Fylles ikke ut ved kun innbetaling via Nets. Mottaker av kvitterings- lister. Fylles ikke ut ved kun Innbetaling via Nets.

12 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets
Avtalens side 3 – del 2 ide 1 AutoPay innbetalinger Cremul pluss via Nets Merknader: Fylles ikke ut ved kun innbetaling via Nets. Kontaktperson hos kunden oppgis her. Kan være kontoeier eller den han bemyndiger. Avtalen skal alltid leveres til Norda for registrering og underskrift før banken sender den videre til Nets for registrering der. Kontoeiers underskrift, sted og dato.

13 Avtalegiro i AutoPay Åpne eksisterende avtale og ta bort hake for «Innbetaling» slik at avtalen kun inneholder «Utbetaling» (Se type «UT») Dersom utbetaling kjøres direkte mot Evry og Avtalegiro skal tas i bruk, må eventuell eksisterende innbetalingsavtale flyttes til ny avtale inne i AutoPay. NB! Ingen konsekvenser kostnadsmessig. Opprett ny avtale ved å trykke på knappen «Ny avtale». Registrer ny avtale med bare innbetaling og Avtalegiro. Ødelegger intet ved å flytte eksisterende innbetalingsavtale inn i en ny avtale. Den nye avtalen skal da kun ha «type» lik «Inn». «Ut» og «Inn» i hver sin avtale. Det skal alltid være slik dersom Avtalegiro skal benyttes i kombinasjon med utbetaling direkte mot bank. (Hvilket vi alltid anbefaler.)

14 Avtalegiro i AutoPay Innbetaling og avtalegiro må alltid
være registrert i samme avtalebilde. Hak av for «Avtalegiro» og «Automatisk opplegg av kunde». Angi bilagsart for Avtalegiro innbetalinger. Hak av for «innbetaling» og «Oppdatere bilag». Angi også hovedbokskonto for bank. Viktig! Velg Banksentral «Nets Dirrem OCR». Viktig! Her registreres konto- eiers organisasjonsnummer. Registrer e-post adresse for saksbehandler


Laste ned ppt "Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google