Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet,
Innføring i innholdsfortegnelser Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet, og trykk deretter F5 eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Hvis videoene i dette kurset ikke spilles av, må du kanskje laste ned QuickTime eller bare bytte til PowerPoint 2013. j

2 Innføring i innholdsfortegnelser
Teksting Dette er svært praktisk, men det er mer. La oss anta at du arbeider på dokumentet og legger til deler, flytter tekst, fjerner side eller endrer overskrifter. Når dokumentet skal vises til andre, trenger du bare klikke Oppdater tabell. Word oppretter umiddelbart en innholdsfortegnelse basert på overskriftsstilene. Overskrift 2 og 3 rykkes også inn. Gå til kategorien Referanser, og klikk Innholdsfortegnelse. La oss bruke stilen Overskrift 2 på disse underoverskriftene i den siste delen. Når du er ferdig, klikker du der du vil legge til innholdsfortegnelsen. Dette er den enkle delen. Deretter velger du å oppdatere bare sidetallene eller hele tabellen. Velg deretter hvilken automatisk tabellstil du vil bruke, og klikk. Det er alt du trenger å vite for å sette inn en automatisk innholdsfortegnelse. Hvis du for eksempel skriver distribuerer filen på Internett, kan lesere navigere i dokumentet ved å klikke koblinger i stedet for å bruke sidetall. Du kan tilpasse en innholdsfortegnelse på flere måter. Hvis du vil se hvilke alternativer som finnes, kan du se koblingene i kurssammendraget. Du kan også endre tabellen, slik at den fungerer for utskrift, Internett eller begge deler. Klikk deretter Alternativer og endre hvordan du vil tilordne stilene til nivåene i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil tilpasse tabellen klikker du Innholdsfortegnelse og Egendefinert innholdsfortegnelse. Se gjennom alternativene, og bestem deg for hva du vil gjøre. Du kan for eksempel vise flere nivåer. Fortsett å legge til overskriftsstiler i hele dokumentet. Du kan for eksempel bruke Overskrift 1 for hoveddeler eller -avsnitt, Overskrift 2 for kapitler og Overskrift 3 for underkapitler. automatisk innholdsfortegnelse. Slik fungerer det. Gå først gjennom dokumentet og legg til en overskrift med en overskriftsstil der du vil ha en oppføring for innholdsfortegnelsen. I dette dokumentet tilordner vi Overskrift 1 til overskriften. Du kan endre dette senere. Dette er ikke bare mye arbeid. Du må også huske på å oppdatere tabellen hver gang du gjør endinger. Du kan legge til en innholdsfortegnelse i et dokument ved å skrive inn alle kapitlene og sidetallene manuelt. Deretter setter du inn en automatisk innholdsfortegnelse og oppdaterer den automatisk når du gjør endringer. I denne videoen skal vi hoppe over den manuelle metoden og fokusere på en mye bedre metode, Du avgjør hvordan du vil bruke de tre overskriftsnivåene. All tekst som du bruker stilene på, vises som standard som en oppføring i innholdsfortegnelsen. Velg stilen Overskrift 1, 2 eller 3. Skriv først inn en overskrift. Deretter åpner du stilgalleriet i kategorien Hjem. La oss si at vi vil at innholdsfortegnelsen skal peke til dette sammendraget. Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe 1/1 videoer 3:00 Innføring i innholdsfortegnelser Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

3 Lage en innholdsfortegnelse
Kurssammendrag – Innføring i innholdsfortegnelser Hjelp Kurssammendrag Lage en innholdsfortegnelse Bruk først overskriftsstiler, for eksempel Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, på teksten som du vil ha med i innholdsfortegnelsen. Merk teksten, klikk Hjem og hold markøren over ulike overskrifter i stilgalleriet. Legg merke til hvordan teksten endres når du holder pekeren over en stil, slik at du ser hvordan den vil se ut i dokumentet. Klikk stilen du vil bruke. Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen, vanligvis nær begynnelsen av dokumentet. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse, og velg deretter en Automatisk tabell fra stilgalleriet. Oppdatere en innholdsfortegnelse Hvis du vil oppdatere en innholdsfortegnelse som ble opprettet automatisk basert på overskriftsstiler, klikker du Referanser > Oppdater tabell. Du kan velge Bare oppdater sidetall eller Oppdater hele tabellen, som fører til at sidetallene og teksten oppdateres. Formatere tekst Hvis du vil endre formatering for teksten i innholdsfortegnelsen, må du endre stilen for hvert nivå i innholdsfortegnelsen. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Sett inn innholdsfortegnelse. Klikk Endre i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Hvis Endre-knappen er nedtonet, velger du Fra mal for Formater. Klikk nivået du vil endre, i Stiler-listen, og klikk deretter Endre. Utfør ønskede formateringsendringer i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK. Gjenta trinn tre og fire for alle nivåene du vil vise i innholdsfortegnelsen. Word bruker disse egendefinerte innstillingene hver gang du oppdaterer innholdsfortegnelsen (Referanser > Oppdater tabell). Se også Flere opplæringskurs Office Compatibility Pack Lage en innholdsfortegnelse Endre antall nivåer i en innholdsfortegnelse Formatere en innholdsfortegnelse Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe 1 2 3 4 3:00 Innføring i innholdsfortegnelser Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

4 Takk for at du så på dette kurset!
Vurdering og kommentarer Hjelp Kurssammendrag Hvordan klarte vi oss? Fortell oss hva du synes. Takk for at du så på dette kurset! Prøv flere kurs Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe 1 2 3 4 3:00 Innføring i innholdsfortegnelser Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

5 Hjelp Hjelp Bruke videokontrollene i PowerPoint Stoppe et kurs
Kurssammendrag Bruke videokontrollene i PowerPoint Pek på nederste kant av en video for å starte, stoppe, stanse midlertidig eller spole bakover. Dra for å spole bakover. Stoppe et kurs Hvis du viser kurset på nettet, klikker du Tilbake-knappen i nettleseren. Hvis du viser kurset frakoblet, trykker du ESC. Hvis du ser på en video, trykker du ESC én gang for å stoppe videoen, så en gang til for å stoppe kurset. Navigere Du kan gå til en hvilken som helst del av kurset ved å klikke miniatyrbildene (lyse eller skyggelagte) under videoen. Du kan også klikke pilene for å gå fremover eller bakover, eller trykke PGUP eller PGDN. Hvis du laster ned et kurs og videoene ikke spilles av Klikk Aktiver redigering hvis du ser den knappen. Hvis det ikke fungerer, har du kanskje PowerPoint 2007 eller eldre. Hvis du har det, må du få PowerPoint Viewer. Hvis du har PowerPoint 2010, trenger du QuickTime-spilleren, eller du kan oppgradere til PowerPoint 2013. Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe 1 2 3 4 3:00 Innføring i innholdsfortegnelser Sammendrag Tilbakemelding Hjelp


Laste ned ppt "Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google