Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i innholdsfortegnelser j og trykk deretter F5 eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i innholdsfortegnelser j og trykk deretter F5 eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i innholdsfortegnelser j og trykk deretter F5 eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet, Hvis videoene i dette kurset ikke spilles av, må du kanskje laste ned QuickTime eller bare bytte til PowerPoint 2013.laste ned QuickTimebytte til PowerPoint 2013

2 1234 Kurs sammendragHjelp Innføring i innholdsfortegnelser Teksting 1/1 videoer Innføring i innholdsfortegnelser SammendragTilbakemelding Hjelp 3:00 Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe Du kan legge til en innholdsfortegnelse i et dokument ved å skrive inn alle kapitlene og sidetallene manuelt. Dette er ikke bare mye arbeid. Du må også huske på å oppdatere tabellen hver gang du gjør endinger. I denne videoen skal vi hoppe over den manuelle metoden og fokusere på en mye bedre metode,automatisk innholdsfortegnelse. Slik fungerer det.Gå først gjennom dokumentet og legg til en overskrift med en overskriftsstil der du vil ha en oppføring for innholdsfortegnelsen. Deretter setter du inn en automatisk innholdsfortegnelse og oppdaterer den automatisk når du gjør endringer. La oss si at vi vil at innholdsfortegnelsen skal peke til dette sammendraget.Skriv først inn en overskrift. Deretter åpner du stilgalleriet i kategorien Hjem.Velg stilen Overskrift 1, 2 eller 3.All tekst som du bruker stilene på, vises som standard som en oppføring i innholdsfortegnelsen.Du avgjør hvordan du vil bruke de tre overskriftsnivåene.Du kan for eksempel bruke Overskrift 1 for hoveddeler eller -avsnitt, Overskrift 2 for kapitler og Overskrift 3 for underkapitler. I dette dokumentet tilordner vi Overskrift 1 til overskriften. Du kan endre dette senere.Fortsett å legge til overskriftsstiler i hele dokumentet.La oss bruke stilen Overskrift 2 på disse underoverskriftene i den siste delen.Når du er ferdig, klikker du der du vil legge til innholdsfortegnelsen. Dette er den enkle delen.Gå til kategorien Referanser, og klikk Innholdsfortegnelse.Velg deretter hvilken automatisk tabellstil du vil bruke, og klikk.Word oppretter umiddelbart en innholdsfortegnelse basert på overskriftsstilene. Overskrift 2 og 3 rykkes også inn. Dette er svært praktisk, men det er mer.La oss anta at du arbeider på dokumentet og legger til deler, flytter tekst, fjerner side eller endrer overskrifter. Når dokumentet skal vises til andre, trenger du bare klikke Oppdater tabell.Deretter velger du å oppdatere bare sidetallene eller hele tabellen.Det er alt du trenger å vite for å sette inn en automatisk innholdsfortegnelse.Hvis du vil tilpasse tabellen klikker du Innholdsfortegnelse og Egendefinert innholdsfortegnelse.Se gjennom alternativene, og bestem deg for hva du vil gjøre.Du kan for eksempel vise flere nivåer.Klikk deretter Alternativer og endre hvordan du vil tilordne stilene til nivåene i innholdsfortegnelsen.Du kan også endre tabellen, slik at den fungerer for utskrift, Internett eller begge deler.Hvis du for eksempel skriver distribuerer filen på Internett,kan lesere navigere i dokumentet ved å klikke koblinger i stedet for å bruke sidetall.Du kan tilpasse en innholdsfortegnelse på flere måter. Hvis du vil se hvilke alternativer som finnes, kan du se koblingene i kurssammendraget.

3 Hjelp Kurssammendrag Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe Kurssammendrag – Innføring i innholdsfortegnelser SammendragTilbakemelding Hjelp 1234 Lage en innholdsfortegnelse 1. Bruk først overskriftsstiler, for eksempel Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, på teksten som du vil ha med i innholdsfortegnelsen. Merk teksten, klikk Hjem og hold markøren over ulike overskrifter i stilgalleriet. Legg merke til hvordan teksten endres når du holder pekeren over en stil, slik at du ser hvordan den vil se ut i dokumentet. Klikk stilen du vil bruke. 2. Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen, vanligvis nær begynnelsen av dokumentet. 3. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse, og velg deretter en Automatisk tabell fra stilgalleriet. Oppdatere en innholdsfortegnelse Hvis du vil oppdatere en innholdsfortegnelse som ble opprettet automatisk basert på overskriftsstiler, klikker du Referanser > Oppdater tabell. Du kan velge Bare oppdater sidetall eller Oppdater hele tabellen, som fører til at sidetallene og teksten oppdateres. Formatere tekst Hvis du vil endre formatering for teksten i innholdsfortegnelsen, må du endre stilen for hvert nivå i innholdsfortegnelsen. 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Sett inn innholdsfortegnelse. 2. Klikk Endre i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Hvis Endre- knappen er nedtonet, velger du Fra mal for Formater. 3. Klikk nivået du vil endre, i Stiler-listen, og klikk deretter Endre. 4. Utfør ønskede formateringsendringer i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK. 5. Gjenta trinn tre og fire for alle nivåene du vil vise i innholdsfortegnelsen. Word bruker disse egendefinerte innstillingene hver gang du oppdaterer innholdsfortegnelsen (Referanser > Oppdater tabell). Se også •Flere opplæringskursFlere opplæringskurs •Office Compatibility PackOffice Compatibility Pack •Lage en innholdsfortegnelseLage en innholdsfortegnelse •Endre antall nivåer i en innholdsfortegnelseEndre antall nivåer i en innholdsfortegnelse •Formatere en innholdsfortegnelseFormatere en innholdsfortegnelse Innføring i innholdsfortegnelser 3:00

4 Prøv flere kurs Hjelp Kurssammendrag Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe Vurdering og kommentarer Takk for at du så på dette kurset! SammendragTilbakemelding Hjelp 1234 Innføring i innholdsfortegnelser 3:00

5 Hjelp Kurssammendrag Trykk F5 for å starte, ESC for å stoppe Hjelp SammendragTilbakemelding Hjelp 1234 Innføring i innholdsfortegnelser 3:00


Laste ned ppt "Innføring i innholdsfortegnelser j og trykk deretter F5 eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Klikk Aktiver redigering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google