Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB - Utbetalinger - Innbetalinger - Avtalegiro Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB - Utbetalinger - Innbetalinger - Avtalegiro Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB - Utbetalinger - Innbetalinger - Avtalegiro Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene rundt etablering av betalings- avtaler mot DNB og hvordan det skal registreres i AutoPay avtalebilde. Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.

2 Generell avtaleinformasjon  Avtalemaler distribueres til forhandlere og kunder via Visma Software sine ordinære nettsider.  Det finnes fire ulike avtaleskjema for de tre tjenestene som dekkes av denne løsningen:  Utbetalingsavtale direkte mot DNB Dekker alle typer utbetalinger – også betaling i valuta til utlandet samt utbetaling av lønn og automatisk avvisningsretur. Løsningen er fullt integrert med DNB sin nettbank.  Innbetalingsavtaler for bankkonti i DNB Her må alltid begge avtaleskjemaene fylles ut for å få alle innbetalinger elektronisk.  ”Avtale om betalingsmottaker-tjenestene DIP/CREMUL i næringsforhold mellom DNB og kunde” fylles ut for å etablere tjenesten i Nets. Den omfatter alle innbetalinger med KID og alle innbetalinger uten KID der betaler og mottaker har konti i ulike banker.  AutoPay avtaleskjema for innbetaling direkte fra DNB Fylles ut for å kunne motta «Innbetaling Pluss» direkte via DNB og omfatter alle innbetalinger uten KID der betaler og mottaker begge har konti i DNB samt alle utenlandske innbetalinger. Her er skjemaet for «Innbetaling Pluss» data fra DNB. Her er innbetalings- avtale AutoPay mot DNB via Nets. Her er utbetalingsavtale for AutoPay mot DNB.

3 Generell avtaleinformasjon  Innbetalingsavtaler for bankkonti i DNB fortsetter  Avtalegiro Det er ikke mulig å kombinere de to øvrige innbetalingsskjemaene hos DNB med Avtalegiro. Derfor må standard avtaleskjema fra Nets benyttes for å etablere Avtalegiro for konti i DNB. Avtalegiro krever at man har OCR eller Cremul innbetalingsavtale i tillegg. Det skal fylles ut via det ordinære innbetalingsskjemaet for DNB. Det skal derfor kun fylles inn informasjon vedrørende Avtalegiro i Nets avtaleskjema. Her registreres kun Avtalegiro informasjon for AutoPay mot DNB.

4 Hvilke banktjenester støttes via AutoPay?  Utbetaling.  Velg alltid utbetaling fra AutoPay direkte mot bank der det er mulig. Det gir enda større fordeler uten økte kostnader for brukeren, blant annet følgende:  Integrasjon mot Nettbank  Ettergodkjenning i Nettbank  Integrasjon med forfallsregisteret i Nettbank  Utbetaling i valuta.  Mer fleksible remitteringsfrister  Automatisk håndtering av avisninger for feil kid, manglende kid og avvisning i dekningskontrollen.  Flytt derfor alle eksisterende utbetalingsavtaler fra å gå via Nets til i stedet å gå dirkete mot DNB.  Innbetaling:  Flytt i størst mulig grad eksisterende «OCR innbetalingsavtaler» til «Egiro Innbetaling pluss».  «Egiro innbetaling pluss» gir alle innbetalinger elektronisk inn i Visma Business og helt eller delvis ferdig bokført av AutoPay.  Avtalegiro:  Se beskrivelse av dette til slutt i denne presentasjonen.

5 Utbetaling via AutoPay uten ettergodkjenning i Nettbank Det er valgfritt per kundenummer i Nettbank å ettergodkjenne i Nettbank. Egen avkryssing for dette i avtaleskjemaet.  Utbetaling uten ettergodkjenning i Nettbank  Regnskapsbyrå  Byrået inngår en standard fullmaktavtale i DNB (klientavtale) som melder klientens konto inn i byråets nettbank abonnement. Dette fordrer at byrået har eller skaffer seg et eget abonnement i DNB.  Man fyller da kun ut ett avtaleskjema for AutoPay (se skjema til høyre) med byråets kundenummer i Nettbank. Denne avtalen vil da dekke alle bankkonti som er meldt inn i Byråets abonnement. Avtalen vil gjelde nåværende konti i abonnementet og nye konti som meldes inn senere.  Når man har mottatt bekreftelse på e-post om at avtalen er registrert i DNB inkludert divisjonsnummer for avtalen, kan avtalen registreres i AutoPay for alle klienter som er meldt inn i byråets abonnement. Remittering kan settes i gang umiddelbart.  Ved opphør av AutoPay for en klient, må kontoen meldes ut av byråets nettbank.  Ikke regnskapsbyrå Ved betaling gjennom kontoeiers egen nettbank, gjelder samme fremgangsmåte som for regnskapskontor, men i slike tilfeller er det kontoeiers kundenummer i nettbank som registreres i avtaleskjemaet. Man kan da opprette betalingsavtaler i AutoPay på alle bankkonti som ligger under dette nettbankabonnementet på samme måte som for regnskapsbyrå. Dette kan først skje når bekreftelse på registrert avtale og «divisjonsnummer» er mottatt på e-post fra DNB. Kundenummer i Nettbank Viktig! Avkryssing for ettergodkjenning i nettbank eller ikke.

6 Utbetaling via AutoPay med ettergodkjenning i Nettbank  Utbetaling med ettergodkjenning i Nettbank  Regnskapsbyrå  Ettergodkjenning er noe som settes på kundenummeret i nettbanken og vil derfor gjelde for alle bankkonti som er meldt inn under aktuelt kundenummer i Nettbanken. (Se avtalen til høyre)  Dersom byrået får en klient som ønsket å ettergodkjenne selv, må det fylles ut en egen avtale om filoverføring via AutoPay for klient (kunde) som ønsker dette. Klientens kundenummer i nettbank oppgis i fullmaktsskjema til banken. Det kommer da en egen bekreftelse fra DNB med eget divisjonsnummer per klient når avtalene er registrert i banken.  Det er avgjørende at byrået registrerer avtalen i AutoPay med klientens kundenummer i nettbank, registrerer kundens (klientens) e-postadresse samt haker av for «Til kunde» under «E- post ved mottaksbekreftelse». Se avtalebildet i AutoPay på neste side.  Ikke regnskapsbyrå De brukere av AutoPay som ikke er regnskapsbyrå og som har full tilgang til Visma Business selv, bruker som regel å bygge opp godkjenning/anvisning av utbetalinger inne i AutoPay. Dette for å slippe dobbeltarbeid ved innlogging og godkjenning i Nettbank i tillegg til den godkjenningen som AutoPay krever. Dersom man likevel ønsker ettergodkjenning i Nettbank, gjør man som beskrevet ovenfor under avsnittet «Regnskapsbyrå». Kundenummer i Nettbank Viktig! Avkryssing for ettergodkjenning i nettbank eller ikke.

7 Utbetaling med ettergodkjenning i Nettbank Dersom ettergodkjenning i Nettbank: Legg inn godkjenner sine-post adresse her. Dersom ettergodkjenning i Nettbank: Hak av for «Til kunde» her! Viktig! Her registreres kunde- nummer nettbank. Må være det samme som på godkjent avtale- skjema! Viktig! Velg riktig «Banksentral». For DNB velger du «DNB Nettbank» ved ettergodkjenning i Nettbank. Viktig! For DNB skal alltid returnert «Divisjonsnummer» registreres her!

8 Utbetalinger Avtale for utbetalinger via AutoPay Bedriftens organisasjons nummer fylles inn her Kryss av dersom kontoeier selv skal ettergodkjenne i nettbank. Kryss av dersom kontoeier ikke selv skal ettergodkjenne i nettbank. Kundenummer i DNB Connect nettbank. Vanligvis organisasjonsnummer. Felles adresse for alle avtaler fra AutoPay til DNB Dato og sted Signatur ihht til Kunde/kontoeiers firmaattest Leverandør «Visma Software» forteller DNB at dette er en AutoPay avtale. Skal alltid fylles ut med kundens driftkonto i nettbankabonnementet Må fylles ut. NB! Avtalen skal ikke registreres i AutoPay før bekreftelse fra DNB på at avtalen er mottatt til denne e-post adressen. Et 3-siffret «divisjonsnummer» skal medfølge og registreres i avtalebildet i AutoPay.

9 AutoPay innbetalinger Cremul fra Nets Alle innbetalinger unntatt bankinterne innbetalinger (se eget skjema) Kryss for DIP (Cremul) (forhåndsutfylt) Felles adresse for alle avtaler fra Visma til DNB Dato, sted og kontoeiers underskrift. AutoPay sin kundeenhets ID hos NETS. (Forhåndsutfylt) Kontakt for kundeserivce Bedriftens organisasjons nummer fylles inn her Kontoeiers kundenummer i Nettbank. NB! Dersom bedriften skal ha Avtalegiro må standard avtaleskjema fra Nets fylles ut i tillegg! Innbetalinger fra Nets Opplysninger om KID (kryss av for riktig modulus og antall siffer I KID. Skriv inn kontoeiers navn her.

10 Innbetalinger AutoPay innbetaling Bankinterne innbetalinger (Inklusiv utenlandske innbetalinger) Felles adresse for alle avtaler fra Visma til DNB Kundens (kontoeiers) organisasjonsnummer. Kontonummer som skal ha CREMUL Oppstartsdato bør være samme som oppstart i NETS. Hvis ikke oppgitt, gjelder dagens dato. Dato og sted Signatur iht. til firmaattest, stempel Kundens kundenummer DNB Connect nettbank må fylles ut for riktig utlegg av Cremul fil. Vanligvis org.nummer. Må fylles ut. NB! Avtalen skal ikke registreres i AutoPay før bekreftelse fra DNB på at avtalen er registrert i banken er mottatt til denne e-post adressen. Må fylles ut. Regnskapsfører av innbetalinger er naturlig kontaktpunkt her.

11 Avtalens side 1 ide 1 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay Avtalen gjelder: Kryss kun av for Avtalegiro. Øvrig informasjon vedrørende innbetaling skal være fylt ut i det ordinære avtaleskjemaet for innbetaling for DNB (se foran). Registrer bankens navn og kontoeiers navn her. Oppdragskonto registreres her enten det er innbetaling, utbetaling eller begge deler. Registrer all informasjon om kontoeier, inklusiv telefonnummer, kontaktperson og e-post adresse. Registrer kontoeiers organisasjonsnummer

12 Avtalens side 2 – del 1 ide 1 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay KID for Avtalegiro Fyll ut dersom av Avtale-giro er valgt på side 1. Periodisering av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. Mottaker av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. Periodisering Avtalegiro Ferdig utfylt av Visma Software. Dataavsender: Ferdig utfylt av Visma Software.

13 Avtalens side 2 – del 2 og side 3 del 1 ide 1 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay E-post distribusjon Utfylles ikke. Mottaker av kvitterings- lister på e-post. Utfylles ikke. Kvitteringslister for Innleste oppdrag: Utfylles ikke. Kvitteringslister for Innleste forsendelser: Utfylles ikke.

14 Avtalens side 3 – del 2 ide 1 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay Kontoeiers underskrift, sted og dato. Merknader: Utfylles ikke Avtalen skal alltid leveres til kontoeiers bank for registrering og underskrift før banken sender den videre til Nets for registrering der. Kontaktperson hos kunden oppgis her. Kan være kontoeier eller den han bemyndiger.

15 Avtalegiro i AutoPay «Ut» og «Inn» i hver sin avtale. Det skal alltid være slik dersom Avtalegiro skal benyttes i kombinasjon med utbetaling direkte mot bank. (Hvilket vi alltid anbefaler.) Åpne eksisterende avtale og ta bort hake for «Innbetaling» slik at avtalen kun inneholder «Utbetaling» (Se type «UT») Dersom utbetaling kjøres direkte mot DNB og Avtalegiro skal tas i bruk, må eventuell eksisterende innbetalingsavtale flyttes til ny avtale inne i AutoPay. NB! Ingen kostnadsmessige konsekvenser. Registrer ny avtale med bare innbetaling og Avtalegiro. Ødelegger intet ved å flytte eksisterende innbetalingsavtale inn i en ny avtale. Den nye avtalen skal da kun ha «type» lik «Inn». Opprett ny avtale ved å trykke på knappen «Ny avtale».

16 Avtalegiro i AutoPay Registrer e-post adresse for saksbehandler Viktig! Her registreres konto- eiers organisasjonsnummer. Viktig! Velg Banksentral «Nets Dirrem OCR». Hak av for «Avtalegiro» og «Automatisk opplegg av kunde». Angi bilagsart for Avtalegiro innbetalinger. Innbetaling og avtalegiro må alltid være registrert i samme avtalebilde. Hak av for «innbetaling» og «Oppdatere bilag». Angi også hovedbokskonto for bank.


Laste ned ppt "Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB - Utbetalinger - Innbetalinger - Avtalegiro Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google