Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plantene i havet Arne Sklett Larsen. Fjæra  Tidevannsonen = Fjæra  Flo og fjære skyldes tiltrekningskrefter mellom jorda, sola og månen  Det veksler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plantene i havet Arne Sklett Larsen. Fjæra  Tidevannsonen = Fjæra  Flo og fjære skyldes tiltrekningskrefter mellom jorda, sola og månen  Det veksler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plantene i havet Arne Sklett Larsen

2 Fjæra  Tidevannsonen = Fjæra  Flo og fjære skyldes tiltrekningskrefter mellom jorda, sola og månen  Det veksler mellom flo og fjære to ganger i løpet av et døgn på grunn av jordrotasjonen og jordas bane i forhold til sola og månen  Tidspunktet forskyves med ca. en time for hvert døgn  Eks. I dag fjære kl 12,10 Flo kl 05.39 og 18.04 da blir det  I morgen fjære kl 00.49 og 13.42 Flo kl 06.52 og 19.28  Tidspunkt for flo og fjære kan finnes i tidevannstabeller og i aviser

3 Dyre og plantelivet i fjæra påvirkes av mange faktorer som  Ph  Strømforhold  Temperatur  Saltholdighet  Bølger/vind  Næringssalter  Lys  Tidevann  Topografi/ Bunnforhold  Gasser

4 Tang og tare  Begrepet tang og tare brukes ofte som en fellesbetegnelse på store, fastvoksende alger (eller makroalger), men i virkeligheten dreier det seg om to ulike ordener innenfor klassen brunalger  Tang og tare trenger fjell eller steinbunn for å feste seg på  Tang tåler tørrlegging og enkeltartene vokser i avgrensende dyp og danner soner eller vegetasjonsbelter  Tare tåler ikke tørrlegging og vokser under laveste vannstandsnivå

5 Produksjon av organisk stoff foregår ved fotosyntese. Planten får energi fra sollyset. Planten må ha klorofyll for å få til dette. Energien kommer fra sola Næringsalter kommer fra nedbrytning av døde dyr og planter + forurensning Finnes oppløst i havet

6 Kampen om lyset  Lyset er viktig for plantene for å drive fotosyntese og det er kamp om den beste vokseplassen  Alle alger og planteplankton må ha klorofyll for å drive fotosyntese  Klorofyll gir grønnfarge på plantene, men ikke alle plantene i havet er grønne  Noen alger har andre fargestoff for å utnytte mer av lyset Disse fargestoffene kan dominere og gjøre algene brune og røde

7 Vokseplassen  Algene har ulik toleranse for tørrlegging og dette gjør at algene vokser i soner eller vegetasjonsbelter  Rødalgene kan vokse dypere enn de to andre gruppene  Grønnalgene vokser i det øverste vannlaget  De tåler stor variasjon i ph, saltholdighet, temperatur og tåler tørrlegging best

8 Sonering av tang og tare

9 Inndeling av alger  Grønnalger  Brunalger  Rødalger

10 Grønnalger  Har klorofyll og karotenoider (rødt fargestoff)  Grønnfargen gjør at de kan fange opp rødt lys som ikke når dypt i vannet  Grønnalgene tåler store vekslinger i miljøforhold og finnes ofte overalt hvor det kan vokse alger  Ofte de første algene som etablerer seg  Dominerende arter i brakkvann og forurenset vann  De fleste artene finnes i ferskvann

11 Grønnalger Havsalat Tarmgrønske Pollpryd Grønndusk

12 Brunalger  Har brune fargestoff i tillegg til klorofyll  De fanger opp mer lys og kan derfor vokse dypere  Dominerer i fjæresonen

13 Brunalger Sautang Grisetang Sagtang Blæretang Fingertare Sukkertare Spiraltang

14 Rødalger  Har røde fargestoff i tillegg til klorofyll  Det røde fargestoffet dominerer og gir algene rødfarge  Røde fargestoff fanger best opp blått og grønt lys  Rødalgene vokser derfor dypere enn brun- og grønnalgene

15 Rødalger Krasing Flatrugl SvartkluftKrusflik Rekeklo Fagervinge


Laste ned ppt "Plantene i havet Arne Sklett Larsen. Fjæra  Tidevannsonen = Fjæra  Flo og fjære skyldes tiltrekningskrefter mellom jorda, sola og månen  Det veksler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google