Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basaltiske bergarter Klassifikasjon Geo105, Kjell P Skjerlie 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basaltiske bergarter Klassifikasjon Geo105, Kjell P Skjerlie 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Basaltiske bergarter Klassifikasjon Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

2 Mafisk bergart: Rik på mafiske mineraler (Fe-Mg-Ti-silikater), men inneholder også felsiske mineraler (feltspat, kvarts, muskovitt). Ultramafisk bergart: Inneholder overveiende mafiske mineraler. Felsisk bergart: Rik på felsiske mineraler, men kan inneholde noe mafiske mineraler.

3 Bergarter klassifiseres normalt ut fra Kjemisk sammensetning Mineralogisk sammensetning Modalsammensetning (virkelig) Norm sammensetning (kalkulert) Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

4 Mantelbergarter og andre ultramafiske bergarter klassifiseres på følgende måte basert på mineralogisk sammensetning. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

5 Basalt blir klassifisert som alkaline eller subalkaline. Dette er basert på følgende diagram. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

6 Px Ol Pl 90 65 35 10 Olivin gabbro Mela Leuco Gabbro Troktolitt Anortositt Plag-førende ultramafiske bergarter

7 Navn på en del bergarter basert på Le’Maitre plott Den svart linjen skiller alkaline fra sub-alkaline basalter Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

8 De subalkaline basaltene kan videre deles inn i en tholeiitisk serie og en kalk-alkalin serie Forskjellen på disse har vi sett er at den tholeiitiske serie viser sterk Fe-anrikning og produserer små mengder trondhjemittisk residualsmelte. Den kalk-alkaline serie viser ikke Fe-anrikning og produserer større mengder granitt og granodioritt ved fraksjonell krystallisasjon Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

9 Alkaline olivintholeiiter kan skilles fra subalkaline tholeiiter ved at førstnevnte har olivin som grunnmassemineral og aldri har ortopyroksen Subalkaline tholeiiter har bare olivin som feno- krystaller og kan krystallisere ortopyroksen Årsaken til dette er at alkaline basalter ikke oppnår så høy Si-aktivitet at olivin blir ustabil i forhold til hypersthen. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

10 Tholeiite pikritt Olivin tholeiite Tholeiite Icelandite Høy-Al basalt Andesitt Dacitt Rhyolitt Alkali pikritt basalt Ankaramitt Alkali olivin basalt Basanitt Hawaiite Mugearite Benmoreite Trachyte Trachybasalt Tristanite K-rik trachyte Nefelinitt Melilitt nefelinitt Analcitite Leucitt Wyomingite Pantellerite Commendite Subalkaline bergarter Alkaline bergarter Tholeiitisk basalt serie Kalk-alkaline serie Alkali olivin basalt serien K-serienNa-serien Nefelin-,Leucitt-,Anacin-bergarter Peralkaline Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

11 Bergarten gabbro som dannes ved krystallisasjon av basaltisk magma plotter helt til venstre på A-P linjen i IUGS systemet. Dette reflekterer at en gabbro vanligvis ikke har kvarts og plagioklas som feltspat. Kvarts-holdig gabbro plotter på en linje opp mot Q hjørnet Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

12


Laste ned ppt "Basaltiske bergarter Klassifikasjon Geo105, Kjell P Skjerlie 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google