Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basaltiske bergarter Klassifikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basaltiske bergarter Klassifikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Basaltiske bergarter Klassifikasjon
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

2 Mafisk bergart: Ultramafisk bergart: Felsisk bergart:
Rik på mafiske mineraler (Fe-Mg-Ti-silikater), men inneholder også felsiske mineraler (feltspat, kvarts, muskovitt). Ultramafisk bergart: Inneholder overveiende mafiske mineraler. Felsisk bergart: Rik på felsiske mineraler, men kan inneholde noe mafiske mineraler.

3 Bergarter klassifiseres normalt ut fra Kjemisk sammensetning
Mineralogisk sammensetning Modalsammensetning (virkelig) Norm sammensetning (kalkulert) Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

4 Mantelbergarter og andre ultramafiske
bergarter klassifiseres på følgende måte basert på mineralogisk sammensetning. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

5 Basalt blir klassifisert som alkaline eller
subalkaline. Dette er basert på følgende diagram. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

6 Plag-førende ultramafiske bergarter
Anortositt 90 Leuco 65 Olivin gabbro Gabbro Troktolitt 35 Mela 10 Plag-førende ultramafiske bergarter Px Ol

7 sub-alkaline basalter
Navn på en del bergarter basert på Le’Maitre plott Den svart linjen skiller alkaline fra sub-alkaline basalter Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

8 De subalkaline basaltene kan videre deles inn
i en tholeiitisk serie og en kalk-alkalin serie Forskjellen på disse har vi sett er at den tholeiitiske serie viser sterk Fe-anrikning og produserer små mengder trondhjemittisk residualsmelte. Den kalk-alkaline serie viser ikke Fe-anrikning og produserer større mengder granitt og granodioritt ved fraksjonell krystallisasjon Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

9 Alkaline olivintholeiiter kan skilles fra subalkaline
tholeiiter ved at førstnevnte har olivin som grunnmassemineral og aldri har ortopyroksen Subalkaline tholeiiter har bare olivin som feno- krystaller og kan krystallisere ortopyroksen Årsaken til dette er at alkaline basalter ikke oppnår så høy Si-aktivitet at olivin blir ustabil i forhold til hypersthen. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

10 Subalkaline bergarter
Nefelin-, Leucitt-, Anacin- bergarter Alkali olivin basalt serien Tholeiitisk basalt serie Alkali pikritt basalt Ankaramitt Tholeiite pikritt Kalk-alkaline serie Nefelinitt Melilitt nefelinitt Alkali olivin basalt Basanitt Olivin tholeiite Høy-Al basalt Analcitite Tholeiite Andesitt Na-serien K-serien Leucitt Wyomingite Dacitt Icelandite Hawaiite Trachybasalt Rhyolitt Mugearite Tristanite Peralkaline Benmoreite K-rik trachyte Pantellerite Commendite Trachyte Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

11 Bergarten gabbro som dannes ved krystallisasjon av basaltisk
magma plotter helt til venstre på A-P linjen i IUGS systemet. Dette reflekterer at en gabbro vanligvis ikke har kvarts og plagioklas som feltspat. Kvarts-holdig gabbro plotter på en linje opp mot Q hjørnet Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

12


Laste ned ppt "Basaltiske bergarter Klassifikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google