Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21. juni 2014www.umb.no1 Varmepumper Av Snorre Nordal Seksjon for læring og lærerutdanning Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21. juni 2014www.umb.no1 Varmepumper Av Snorre Nordal Seksjon for læring og lærerutdanning Universitetet for miljø- og biovitenskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 21. juni 2014www.umb.no1 Varmepumper Av Snorre Nordal Seksjon for læring og lærerutdanning Universitetet for miljø- og biovitenskap

2 21. juni 2014www.umb.no2 Hvordan er dette mulig?!

3 21. juni 2014www.umb.no3 Fysikk-lov nr. 1: Varmeoverføring fra varmt til kaldt ”Overlatt til seg selv, vil varmen alltid gå fra området med høyest temperatur til området med lavest temperatur.”

4 21. juni 2014www.umb.no4 Fysikk-lov nr. 2: Fordamping krever tilførsel av energi ”For at en væske skal fordampe, må den få tilført energi (fordampningsvarme). Denne energien blir lagret i dampen.”

5 21. juni 2014www.umb.no5 Fysikk-lov nr. 3: Kondensering frigjør energi ”Damp kondenserer når temperaturen faller til (under) kokepunktet. Energien som ble lagret i dampen ved fordampingen (kokingen), blir nå frigjort.”

6 21. juni 2014www.umb.no6 Fysikk-lov nr. 4: Kokepunktet avhenger av trykket over væsken ”Kokepunktet til en væske avhenger av trykket over væskeoverflata:  Når trykket er høyt, er kokepunktet høyt  Når trykket er lavt, er kokepunktet lavt”

7 21. juni 2014www.umb.no7 Fysikk-lov nr. 5: Rask trykkøkning fører til temperaturstigning ”Når en gass blir raskt presset sammen slik at trykket i gassen øker, fører det til at temperaturen i gassen stiger.”

8 21. juni 2014www.umb.no8 Fysikk-lov nr. 6: Rask trykkreduksjon fører til temperaturfall ”Når en gass utvider seg hurtig uten å få tilført energi utenfra, synker både trykket og temperaturen i gassen.”

9 21. juni 2014www.umb.no9 ”Transportkretsen”  Varmevekslere: Fordamper (F) og Kondensator (K)  Pumpe (P) – kompressor  Trykkreduksjonsventil (T)

10 21. juni 2014www.umb.no10 ”Transportkretsen” i detalj 1. Lavt trykk  Lavt kokepunkt (f.eks. -5°C). T=T koke 2. Væsken fordamper  Tar varme fra omgivelsene 3. Væsken blitt til damp, med lavt trykk og lav T 4-5. Dampen komprimeres (høyt trykk)  Høyt kokepunkt (f.eks. 40°C). T=T koke 6. Dampen kondenseres  Avgir varme til omgivelsene 7. Væske med høyt trykk og høy T 8-9. Trykket reduseres  Lavt kokepunkt (f.eks. -5°C)

11 21. juni 2014www.umb.no11 ”Røntgen-bilde” av et kjøleskap Fordamperen er sammensatt av to plater. ”Rørene” som kjøle-mediet passerer gjennom er gjerne kanaler i platene. Kondensatoren finner vi på den svarte metall- platen på baksiden av kjøleskapet. Kompressoren finner vi utenfor den isolerte delen av kjøleskapet. Den blir oftest drevet av en el-motor. Trykkreduksjons- ventilen er oftest et langt tynt kapillær-rør. Vi finner den gjerne i nærheten av kompressoren

12 21. juni 2014www.umb.no12 Varmepumpa: Samme prinsipp  Pumper i hver ende av transportkretsen  Varmevekslere i huset.

13 21. juni 2014www.umb.no13 Kjølemediet  Kjølemediets egenskaper:  Lavt kokepunkt  Ikke giftig eller brennbart  Ikke korrosivt  Billig  Til midt på 90-tallet: KFK- og HKFK-forbindelser  Kjølemedier som inneholder klor og brom bidrar til å bryte ned ozon-laget når de kommer opp i stratosfæren  Ny teknologi kan bruke CO 2 som kjølemedium

14 21. juni 2014www.umb.no14 Energikilder for varmepumper  Uteluft  Sjø eller hav  Grunnvann  Berggrunn  Jord  Avtrekksluft  Avløpsvann

15 21. juni 2014www.umb.no15 Ulike typer  Luft-til-luft  Luft-til-vann  Vann-til-vann  Stein/jord/osv-til-vann Ute-delen inneholder fordamper, kompressor og trykkreduksjons ventilen. Inne-delen inneholder kondensatoren.

16 21. juni 2014www.umb.no16 Ikke sats alle pengene på én hest...  Varmepumpa kan dekke oppvarmingsbehovet det meste av året, men ikke de kaldeste dagene.  Man må mao ha en ”backup”, f.eks. en vedovn.

17 21. juni 2014www.umb.no17 Hva koster det?  Vann-til-vann: Borehull, rørleggerarbeider samt varmepumpe koster i størrelsesorden kr 100 000  I tillegg kommer evt. ombygging av radiatoranlegg eller legging av gulvvarme med tilhørende automatikk.  For anlegg med jordvarme eller varme fra sjø/vann kan prisen bli noe lavere, i størrelsesorden  Luft-til-luft: kr 10 000 – 30 000, en investering som forhandlerne hevder vil være inntjent på 2-3 år.  Man kan søke om støtte gjennom Husbanken og Enova.  Varmepumpas levetid er på 15-20 år

18 21. juni 2014www.umb.no18 Norge – gunstig for varmepumper  Lang fyringssesong  Riktig dimensjonerte anlegg får lang driftstid  Lett tilgang på gode termiske energi-kilder, bl.a. sjøen.  Stort sparepotensiale!  Den elektriske energien som trengs kommer fra vannkraft  Dette gjør varmepumpa til et miljøvennlig alternativ

19 21. juni 2014www.umb.no19 Lavenergiboliger


Laste ned ppt "21. juni 2014www.umb.no1 Varmepumper Av Snorre Nordal Seksjon for læring og lærerutdanning Universitetet for miljø- og biovitenskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google