Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO

2 Morgenåpning SFO Morgenåpning kl Friminutt kl på småskoleplassen. De barna som kommer kl.8.15 eller senere skal ikke gå inn på skolen før skolen begynner kl Alle trinnene på småskolen skal stille opp ute på plassen, de blir sendt inn av de som har inspeksjon. Om morgenen møter barna opp på base 2 (v/inngangen på småskoleplassen.) Vi har bare en SFO base åpen om morgenen. Barna blir krysset inn på listen når de kommer. Personalet på SFO tar imot beskjeder fra hjemmet og skriver inn beskjeden på listen, slik at personalet som er på basen etter skoletid får med seg beskjeden. Beskjedene fra hjemmet bør være skriftlig. Muntlige beskjeder mottas bare fra de barna som har tillatelse fra hjemmet til å gi beskjed muntlig. Vi etterlyser ikke barna om morgenen. Hvis dere ikke er trygg på at barnet går til morgenbasen selv, må dere følge barnet. Dere kan sjekke om barnet er kommet ved å ringe base 2 på tlf nr: i tidsrommet kl Ved sykdom er det fint hvis dere sender en mail til SFO eller kontaktlærer. Dette er ikke påkrevd, vi sjekker alltid om barnet har vært på skolen når vi skal krysse de inn etter skoletid eller hører med lærer om barnet har vært på skolen denne dag. Opplegget ved morgenbasen er rolige, enkle aktiviteter. Her kan de komme å få en rolig og hyggelig start på dagen.

3 SFO etter skoletid SFO begynner når skoledagen er ferdig. Personalet tar imot barna på basene eller i klasserommet når skolen er slutt. Noen av SFO-basene har samme lokale som klasserommet. SFO-personalet kommer inn på slutten av siste time og tar over. De som ikke har samme klasserom som SFO, går alene til SFO -basen. De dagene det er leksehjelp kommer den som har leksehjelpen inn i klassen og krysser inn alle barna. 4.trinn har en lærer i leksehjelpen. En fra SFO kommer å krysser barna inn. De som skal på leksehjelp blir i klasserommet og de som ikke har leksehjelp går ut og har utetid på SFO. Vi krysser alltid inn barna når skoledagen er over. Vi får alltid beskjed fra lærer hvis det er noen av barna som er syke denne dagen. Hvis ikke et barn dukker opp ved inn-kryssing på SFO, kontakter vi alltid hjemmet med en gang for å høre hvor barnet er. Meldinger fra hjemmet. Vi spør alltid barnet ved inn-kryssing om det er noen som har med beskjeder til oss. Muntlige beskjeder kan gis av de som har skriftlig tillatelse til å gi slike beskjeder. Send ikke beskjeder til SFO via SMS. Hvis det er noen av barna som skal bli hentet av andre en foresatte, må vi på SFO få beskjed om dette. Skal et barn være med noen av de andre barna hjem en dag er det lurt å sjekke plasstypen til det barnet de skal hjem til. Blir barnet hentet i skoletiden eller ved overgangen skole/SFO, må vi få beskjed om dette. Når barnet blir hentet i SFO –tiden, må de som henter passe på at en av SFO-personalet blir kontaktet, slik at personalet kan krysse barnet av på listen. Gå aldri hjem med et barn uten at SFO vet om det. Krysse-listene til SFO blir stadig sjekket . Når vi har vært på aktiviteter ute eller andre steder, sjekkes det at vi har alle barna på plass på SFO etter aktivitetene. SFO-personalet har ansvar for å sjekke krysse-listene regelmessig.

4 Spisetid på SFO Spisetiden på SFO er når skoledagen er slutt. Noen spiser i klasserommet og noen spiser på SFO basen De fleste spiser mellom kl Barna må ha med seg mat og drikke til SFO måltidet. Veldig fint om barnet har med seg to matpakker om dagen, en til skolen og en til SFO. Fredagen spiser vi stort sett kl Da får barna servert fredags-kos. Fredagsmenyen står på månedsplanen. Vi ønsker å holde en rolig atmosfære under måltidet, slik at det skal bli en fin stund for alle. I spisetiden blir det enten lest for barna eller vi har gode samtaler sammen . Vi bruker også smarttavlene der vi hører musikk og ser en del filmsnutter fra You Tube, Newton o.l.

5 Ettermiddagen på SFO Når spisetiden er over, går vi gjennom hva vi skal gjøre på SFO denne dagen Er det satt opp noe på dagsplanen, skal dette gjennomføres. Vi har månedsplan på SFO. Barna får den hjem som ranselpost og den blir lagt ut på skolens hjemmeside I månedsplanen skifter vi ut noe av innholdet og andre aktiviteter går igjen måned etter måned. I kunst og håndverk er det litt valgfritt om man vil delta. Innholdet i kunst og håndverk blir planlagt av de mest kreative av SFO-personalet. Barna kan få sy, strikke ,perle, være på sløyd, tegne, male o.l. Vi vil at alle skal delta i tirsdagsgruppene. Aktivitetsgruppene varer i 1 time. Når gruppene er ferdige blir det tid for frilek. Gruppene består av forskjellige aktiviteter. Gruppene fungerer basevis, og vi rullerer rundt på de forskjellige aktivitetene gang etter gang. Innholdet i gruppene kan man lese om i månedsplanen. En dag i uken er det «leke-dag» på SFO. Da kan barna få ta med seg en liten leke hjemmefra. Hvis noen av barna ønsker å være på en av de andre basene, får de lov til det Dette avtaler barna med de voksne på basene.

6 NOEN AV AKTIVITETENE PÅ SFO
Brettspill Kunst og håndverk Tegning/klipping Perle. Strykeperler og smykkeperler. Lek og rollespill i dukkekroken/kjøkkenkroken Frilek Stillelek, lesing Kortspill Playstation. Hver base får en dag i uken der de kan spille. Dette er voksenstyrt. Pc-spill på leke dagen Sang, dans og underholdning Klosse og konstruksjonslek Lego Bil lek Modell-leire, plastelina Aktivitetsgrupper Matlaging Røris. Dans og bevegelse til musikk. Sykkel og løper hjul Fysisk aktivitet ute og inne

7 Utetid Vi er stort sett ute på SFO hver dag. Tiden vi er ute avhenger litt av hva som er på planen den dagen. Der er viktig at barna har med seg klær for all slags vær. Vi er ute på SFO selv om barna har vært ute i skoletiden. Viktig at barna har byttetøy, slik at de har tørre rene klær å ta på seg i SFO tiden. Barna kan få komme med ønsker om å være ute med andre barn på andre baser. Dette er fullt mulig bare vi ser at det er nok SFO-personale ute. Dette med tanke på sikkerheten. På slutten av dagen er det mange av SFO-personalet som er gått hjem for dagen. Da er det ikke alltid muligheter for utetid. I utetiden er det en del styrt lek. Vi snakker om hva som skal skje før vi går ut. Det skal alltid være voksne på plass ute med gule vester før barna sendes ut. Barna kan få velge om de vil delta eller om de vil være på fri lek. Vi ser mange barn som deltar aktivt i lek. Til uteaktivitetene tar barna og de voksne med seg utstyr. Vi har ballkasser og utelekekasser som alltid er åpen når det er utetid. Sandkasselek er veldig populært, her ser vi mye fin lek og godt samspill. Personalet på SFO skal være igangsettere av lek. De går rundt, følger med og hjelper til hvis det er noen som trenger litt hjelp til å komme i gang med god lek. SFO-personalet har hele tiden oversikt over de barna som er ute. De følger med på hvem som blir hentet og krysser av barna på krysse listen når barna går hjem. Foreldre/foresatte må alltid kontakte en voksen når de tar med et barn hjem.

8 Fysisk aktivitet i SFO Barna har fysiske aktiviteter
Uteaktivitetene foregår i år på småskoleplassen og i vårt fine ute område på baksiden av skolen og aktivitetene kan være: Fotball Kanonball Volleyball Utebandy Basketball Tikken, inn-til-veggen-leker Sykling, løper hjul, hoppestokker TL-leker på gressmatten( trivselsleder leker) Hoppetau, strikk Sanseløype Frilek * I det fine uteområdet bak skolen kan barna leke gjemsel, klatre og ha forskjellige aktiviteter.


Laste ned ppt "Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google