Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes

2

3

4

5

6 ”Journalisterne” ”Læger og Videskabsmænd bør slutte at bruge Dyr til sine Videnskabelige Undersøgelser. Der er da saa altfor mange Journalister!”

7 ”Den halvstuderte røver”

8 Den fjerde statsmakts selvbilde

9 Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

10 Samfunn Brukere/ Marked Medlemmer Din klubb Din klubb kommuniserer

11 Hvorfor skal vi drive aktivt mediearbeid? 1.Blir hørt, forstått og akseptert 2.Styrker omdømmekapitalen 3.Får 1.mer motiverte medlemmer 2.flere rekrutter 3.et mer betalingsvillig marked 4.bedre rammebetingelser fra samfunnet 4.Redaksjonell omtale mer verdt enn reklame 1.Låner den tillit folk har til media 2.Låner medias definisjonsmakt 5.-Hvis ikke vi bruker media, gjør de andre det!

12

13 Noen medietrender 1.Bransjen 1.Flere medier 2.Større konkurranse 3.Kommersialisering 4.Høyere tempo 2.Produktene 1.Tabloidisering 2.Fokus på personer 3.Fokus på følelser 3.Det som gir status i bransjen 1.Gravejournalistikk 2.Økonomisk journalistikk 3.Forbrukerjournalistikk

14 Journalistikkens utvikling •Før •Intuitive amatører •Rapporterte •Observerte •Dekket hendelser •Partiaviser •Skarpt skille dagspresse – ukeblader •Nå •Profesjonelle •Kommenterer •Agerer •Regisserer hendelser •På medias premisser •Konvergens

15 Media i krise ”Journalister er de som kommer ned fra fjellet når slaget er over og tar livet av de sårede” Kåre Valebrokk

16 Mediekontakt  Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på

17 Slik arbeider media

18 Desken – redaksjonens hjerte

19 Desken Vaktsjef programledere Økonomi Politisk Utenriks Innenriks Ansvarlig redaktør

20 Morgenmøtet: tegnebrettet for sendinga/avisa Hva er dagsaktuelt? Hva er tidsaktuelt? Hva er ”egne saker”? Hva kan bli redaksjonens vri på en sak som allerede ruller? Resten av dagen •for reporter –Research/opptak/redigering/sending •for vaktsjef –Coache reportere, følge nyhetsbildet, fortløpende velge saker, komponere sending.

21 Hvilke mulighetsrom gir dette oss? •Er vi en lokal aktør med mening om en aktuell sak? •Når er vår bransje ”mest tidsaktuell”? •Kan vi gi stemme til aktuelle trender? •Kan vi hjelpe desken i jakten på nye intervjuobjekter?

22 Mediene smelter sammen •Mediehus –Radio, TV, avis og nett i samme redaksjon –Samme reporter lager radio, TV, avis og nett •Mediesenter i stua di –Radio, TV og nett i samme boks

23 Slik jobber media •Vinkler •Søker hovedpoeng •Velger bort stoff •Forteller historier – med gode poeng

24 Slik er journalisten •Alltid på jobb •Nysgjerrig •Konfliktsøkende •Jakter på ”en god sak” •Skal selge •Under tidspress

25 Dette liker media •Klare, ukompliserte svar •Godt formulerte synspunkter • Fakta og faktabaserte utsagn • Dristighet i holdning • Innsikt ut over det ordinære • Kampvilje

26 Dette liker media ikke •Klare, ukompliserte svar •Godt formulerte synspunkter • Fakta og faktabaserte utsagn • Dristighet i holdning • Innsikt ut over det ordinære • Kampvilje • Unnfallenhet • Bortforklaringer • Kunnskapsløshet • Ansvarsfraskrivelse • Løgn • Markedsmessige motiver

27 Hva er godt stoff? AktueltVesentlig Overraskende

28 Mediekontakt Slik arbeider media  Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på

29 Mediebransjen og publikum Hvem leser hva? leses av de som styrer landet leses av de som tror de styrer landet leses av folk som mener at de burde ha styrt landet leses av folk som mener at de burde ha styrt landet, men som har litt trøbbel med å skjønne kronikkene i Dagbladet. leses av barna til de som en gang styrte landet leses av folk som ikke riktig vet hvem som styrer landet, men gir blaffen så lenge Rimi har tynnribbe til 30 kroner kiloen leses av folk som synes Norge er for lite og derfor ikke bryr seg om hvem som styrer landet i den kosmopolitiske tidsalder leses av folk som aller helst vil styrte de som styrer landet, men som egentlig er ganske fornøyd med dagens samfunn

30 Det er ikke nødvendig å tenke VG når man tenker mediearbeid

31 Som oftest mer relevant enn VG •Lokale medier •Regionale medier (NRK distrikt, Adresseavisen, Bergens Tidende osv) •Nasjonale medier (Aftenposten, Nationen, Dagsavisen, DN) •Internett •Fagblad / Tidsskrift

32 Medieutviklingen 1960 - 2005

33 Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon  Slik oppnår du mediedekning Når media banker på

34 Medias holdning til PR ”En nyhet er det en eller annen forsøker å skjule – alt annet er annonsering.” Lord Northcliff, grunnleggeren av Daily Mail

35 Møt media slik 1.Strategisk 2.Proaktivt 3.Aktive og profesjonelle talspersoner 4.Bruk mulighetene 5.Tenk effekt 6.Respekt for media

36 Proaktiv mediekontakt 1. Utvikle gode relasjoner - informer! 2. Oppnå dekning gjennom aktiv mediekontakt 3. Bruk kommunikasjonskompetansen i din bedrift!

37 Hvordan vekke eller svekke medias interesse? Tre metoder 1.Pressemelding 2.Pressekonferanse 3.Pressenotat Vedlikehold Pressemøte

38 Pressemelding •Det skrives for mange pressemeldinger •En effektiv måte å drepe en nyhet på –Har du en dårlig nyhet: Send ut en pressemelding fredag ettermiddag •Resultatet blir ofte en notis

39 Pressekonferanser •Bør bare brukes ved de helt store anledningene •Fare for pinlig glissent oppmøte •Dersom det innkalles, må det jobbes aktivt med oppmøte, og gjennomføringen må være profesjonell

40

41 Pressenotat og direkte kontakt Den mest effektive måten å oppnå dekning på 1.Bestem deg for hvilken redaksjon du ønsker skal dekke saken 2.Skriv et pressenotat om saken 3.Ring journalisten og fortell at du har et tips 4.Send notatet til journalisten 5.Ring tilbake og hør om hun vil gå videre med saken

42 Eksklusive tips og pressenotat – det som virker best

43 Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning  Når media banker på

44 Når media banker på 1.Få fram bedriftens synsvinkel 2.Rask respons 3.Innrøm åpenbare feil med en gang

45 Når journalisten plutselig ringer 1.Slipp henne inn hoveddøra, ellers sniker hun seg inn bakdøra 2.Vis at du gjerne vil hjelpe til 3.Hvis du ikke vet svaret, innrøm det 4.Tilby deg å hjelpe journalisten med å finne svaret eller henvis til andre kilder 5.Ikke svar ja eller nei til et intervju med en gang

46 Når journalisten plutselig ringer 6.Spør etter navn, hva slags info hun søker, hvilken innfallsvinkel hun har til stoffet, andre kilder etc. 7.Tilby bakgrunnsinformasjon, vis til www 8.Spør om tidsfrist – forhandle om tidsfrist 9.Hvis saken eller vinkelen er slik at du ikke vil stille opp, si hvorfor 10.Ikke si noe du ikke vil bli sitert på

47 Når du blir intervjuet Tenk mulighet - ikke forsvar

48 Forberede intervju Målgruppe Ønsket effekt Budskap Argumenter/ Dokumentasjon Eksempler Reaktivt: Svar på de vanskeligste spørsmålene

49 Slik styrer du intervjuet 1.Glem aldri målet ditt med å stille opp 2.Vinkle saken på din måte med en gang 3.Svar på de spørsmålene du får, men bygg raskt «bru» over til din side av saken, f.eks. slik: ”Men det folk flest er opptatt av, er...”

50 . Ditt korte svar Reporterens spørsmål Bru Ditt eget budskap Brubygging

51 Slik styrer du intervjuet 4.Svar kort, slik at redaksjonen ikke behøver å klippe 5.Svar enkelt, slik at målgruppen lett forstår budskapet ditt og journalisten ikke behøver å be om oppklaring 6.Konklusjonen først, premisser og argumenter deretter

52 Slik styrer du intervjuet 7.Gjenta hovedbudskapet ofte, slik at det blir med selv etter klipping 8.Anerkjenn spørsmålets betydning 9.Si straks fra når journalisten kommer med påstander du ikke er enig i 10.Får du et spørsmål du ikke forstår, så si fra

53 Opptreden 1.Sikker nok 2.Engasjert nok 3.Vennlig nok

54 Etter intervjuet •Be skrivende journalister om å få se / høre det du blir sitert på før det blir trykt

55


Laste ned ppt "Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google