Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA DG Harald Bjørgo Distrikt 2310.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA DG Harald Bjørgo Distrikt 2310."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA DG Harald Bjørgo Distrikt 2310

2 DEFINISJON  Omdømme er summen av oppfatninger som ulike grupper har av oss. 2

3 OMDØMME Omdømme dannes ut fra det mennesker har opplevd, sett, hørt og/eller lest! 3

4 Hva kjennetegner Rotary  Gjør mye godt i verden  Betydelig nettverk  Et klart og tydelig fellesskap  Beslutningstakere i nøkkelposisjoner  Respekterte yrkesutøvere  Effektive program  Fastsatte regler og retningslinjer 4

5 Rotary: Gjør mye godt i verden  Medias syn:  Det er ikke noe galt med Rotarys formål  Mange andre gjør det samme – aldri mange nok  Pensjonister er like velkomne som alle andre – men kunne kanskje ha startet noe tidligere.. 5

6 Rotary: Betydelig nettverk  Medias syn:  Klart lokalt basert  Ikke en demokratisk forsamling i samfunnet  Gretne gamle gubber og vistnok noen damer?  Til en viss grad lukket (velger sine egne)  Profilen er uklar: -Yrkesbasert nettverk og/eller humanitær organisasjon (varierende budskap) -Yrkesbasert nettverk og/eller humanitær organisasjon (varierende budskap) 6

7 Rotary: Et klart og tydelig fellesskap  Medias syn:  En subkultur med fastlåst regelverk (COL)  har ikke Frimurere gått til Rotary..?, eller..  Titler og symboler er ikke er så imponerende  - President, Guvernør, tre-bokstavs forkortelser  Status er avhengig av personene  Amerikansk?? 7

8 Rotary:Beslutningstakere i nøkkelposisjoner  Medias syn:  Ikke nødvendigvis sant tvers i gjennom  Skal du først påvirke media –  gjør det i et demokratisk miljø  medie-samfunnet er åpent for alle 8

9 Rotary: Respekterte yrkesutøvere  Medias syn:  Medlemsutvelgelse basert på interne anbefalinger er ikke en sann prøving av faglige yrkesegenskaper  Man ender lett opp med ”beste av de villige” 9

10 Rotary: Effektive program  Medias syn:  Vellykkede utvekslinger med utviklede land gir uforglemmelige personlige erfaringer  Utviklingshjelp til utviklingsland gjennom Rotary Foundation (stor bidragsyter) er fortsatt noe som skjer langt borte 10

11 Rotary: Fastsatte regler+retningslinjer  Medias syn:  Faglige hierarkier settes alltid på prøve i enkeltsaker  Respekt og tillit kommer på grunnlag av gjensidig anerkjennelse, ikke ut fra posisjoner (sammenlign med politikere)  Media blir ikke imponert av formaliteter 11

12 Rotary: - med en media-politikk  Medias syn:  Media-politikker (om hvordan forholde seg til media) er ofte naive, på grensen til stupide  En sann tilnærming til media er å komme frem med sakene slik de virkelig er – og så ta syretesten om man blir forstått og akseptert  Det kan alltid bli stilt spørsmål om noen som blir betalt for å bringe et budskap til torgs 12

13 Hva får vi ut av dette? Omdømme: Hva er ditt budskap? Bruk alle mulige kanaler! 13

14 Virkemidler:  Omdømme 1: Polio Plus Lokalt………  Omdømme 2: Yrkesbasert medlemskap  Omdømme 3: Mangfold  Omdømme 4: Indre liv 14

15 Det er vanskelig å reklamere seg til et godt omdømme. «Hvis folk jobbet litt mindre med omdømmet og litt mer med det de skulle jobbe med, så ville de fått et bedre omdømme» sier førstelektor ved Markedshøyskolen, Karl Fredrik Tangen. 15

16 Hvordan arbeide målrettet med omdømmet? Skal det styres, må det måles. Hvordan er det med virkeligheten, er oppfatning og virkelighet i balanse? Hvordan arbeide målrettet med omdømmet? Skal det styres, må det måles. Hvordan er det med virkeligheten, er oppfatning og virkelighet i balanse? 16

17 Nøkkelområder Nøkkelområder Vi kan ikke styre det vi ikke måler. Det må være balanse mellom oppfatning og virkelighet 17

18 KUNNSKAP OM HVA ROTARY ARBEIDER MED Hvor godt vil du si at du kjenner til hva Rotary arbeider med? - % - Base: 356 (Kjenner Rotary) Det er svært liten kunnskap om hva Rotary arbeider med. Kunnskapen er spesielt liten i de to yngste aldersgruppene. 18

19 ROTARYS PROFIL Det ble stilt 6 utsagn, svaralt. fra helt uenig til helt enig - %-andel helt eller delvis enig - Base: 356 (Kjenner Rotary) Det som første rekke karakteriserer Rotary er at organisasjonen bidrar til lokale aktiviteter og at Rotary minner om en slags frimureri. Medlemskap i Rotary er også til dels betraktet som status. Det er ikke en oppfatning at Rotary driver med politisk aktivitet og det er heller ikke en oppfatning om at det er enkelt å melde seg inn i Rotary. 19

20 OMDØMME OMDØMME  Rotary må fremstå klart og tydelig  Rotary må differensiere seg fra andre aktører  Rotary må være interessant og attraktivt  DET VI SELV TROR – DET ANDRE OPPFATTER MÅ HER SAMSVARES 20

21 BETTER–BIGGER-BOLDER 21


Laste ned ppt "ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA ROTARYS OMDØMME MØTER MEDIA DG Harald Bjørgo Distrikt 2310."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google