Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betydelige besparelser på energiforbruket, uten å redusere komforten med Synco Synco er navnet på det særdeles allsidige og modulært oppbygde produktspekteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betydelige besparelser på energiforbruket, uten å redusere komforten med Synco Synco er navnet på det særdeles allsidige og modulært oppbygde produktspekteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betydelige besparelser på energiforbruket, uten å redusere komforten med Synco Synco er navnet på det særdeles allsidige og modulært oppbygde produktspekteret av reguleringssystemer fra Siemens for enhver anvendelse innen varme, ventilasjon, air-conditioning og kjøling (HVAC). Alle typer Synco regulatorer kan leveres med innebygget energispare- funksjonalitet, og med optimaliserte forhåndsinnstillinger som gjør det mulig å sikre energieffektivitet innen energiklasse A, når det gjelder bygninger. Et HVAC reguleringssystem kan installeres direkte og settes opp uten behov for programmering. På eksisterende tekniske anlegg, kan relevante funksjoner aktiveres uten noe omfattende programmeringsaktiviteter, kun ved enkel konfigurering. Med intelligente og integrerte bygg- og rom- automatiseringsfunksjonene, kan energisparing og CO2 reduksjon opp til 30 prosent oppnås uten og ofre inneklima- og komfort- krav. 41% av verdens energiforbruk, anvendes i bygninger og 85% av dette benyttes til oppvarming og kjøling. Her er det et betydelig besparelses- potensialet og Siemens har arbeidet for å utvikle intelligente, energi- spare produkter inne byggautomatiseringen. Dette omfatter også de standard HVAC regulatorer, i tillegg til de klassiske applikasjons- spesifikke funksjonsenhetene, utfører de modulære Synco regulatorene, fra Synco 700-serien, energibesparelser i overensstemmelse med den europeiske standarden EN 15232 A. Her er det kun behov for enkel konfigurering og aktivering når installasjonen er utført og igangkjøringen skal foretas. Dette er energispare- funksjoner som er inkludert i produktspekteret av regulatorer for ventilasjon (Synco RMU) og varme (Synco RMH og RMK). - Behovsstyring av ventilasjon - Varme- kjøle- gjenvinning - Nattkjøling - Optimalisert varmeregulering - Rask reduksjon av varmekretsens pådrag ”setback” - Behovsbasert regulering av energi til varme- og kjøle- produksjonen HVAC regulering og styring Side 1 Siemens AS Building Technologies HVAC Products Tel. 22 63 30 00/ 810 03 800 Fax 22 63 31 77

2 Behovsstyring av ventilasjon Vifter og ventilasjonsprosessen – varme, kjøling, befuktning og avfukting – er de største energiforbrukerne i ventilasjon og ”air- conditioning” anlegg. Derfor bør viftene skrus av ved enhver mulighet, og bør bare være i drift når behovet tilsier dette, når inneklima og komforten krever det. Start av vifter og mengden uteluft som tilføres oppholdssonen bør skje via behovsbasert styring (ved å benytte luftkvalitetsfølere (IAQ) sensorer for måling av CO2/VOC), registrere tilstedeværelse som basis for styringen (ved hjelp av presens detektorer) eller som et resultat av en vedvarende avvik på et av reguleringsvariable som temperatur, fuktighet, etc. Prosessen kjøres inntil innstilte setpunkts- verdier er oppnådd. Deretter stoppes igjen anleggene. Varme- kjøle- gjenvinning Varmegjenvinnings- utstyr i ventilasjons- systemene hjelper til å redusere energiforbruket betydelig. Varme- eller kjøle- gjenvinnings prosessen reguleres i sekvens i aggregatet. Dette betyr at, først vil maksimal utnyttelse av varme- kjøle- gjenvinning gjøres, før, og kun da, vil varme eller kjøling bli tilført aggregatet i sekvens. I tillegg vil funksjonen på varmegjenvinneren tilpasse sin funksjon etter sammenlignings- måling av temperaturen i avtrekksluften og uteluften. Effektiviteten av varmegjenvinneren blir overvåket av automatikkregulatoren for å sikre at, ved feil på gjenvinneren, vil dette ikke bli kompensert ved pådrag på varmebatteriet eller kjølebatteriet, noe som kunne forårsake et stort ekstraforbruk av energi. Dersom effektiviteten fallerunder en innstilt grenseverdi, vil dette bli varslet med en alarmmelding om feil. Nattkjøling I løpet av natten, når rommene ikke er i bruk, vil de bli kjølt ned av kald uteluft. Kostbar kjøleenergi som er nødvendig å bruke på dagtid, kan med dette minimaliseres. Nattkjøling aktiveres ved å sammenligne uteluftens temperatur med rommets temperatur, og vil fortsette å fungere inntil innstilt temperaturgrense i rommet er oppnådd. HVAC regulering og styring Side 2 Siemens AS Building Technologies HVAC Products Tel. 22 63 30 00/ 810 03 800 Fax 22 63 31 77

3 HVAC regulering og styring Side 3 Siemens AS Building Technologies HVAC Products Tel. 22 63 30 00/ 810 03 800 Fax 22 63 31 77 Optimalisert varmeregulering, inkludert optimal start/stopp styring Målsettingen med optimal start programmet er å nå Komfort- nivået, eller et Pre-Komfort- nivå, på det tidspunktet som rommet skal tas i bruk. Av den grunn vil varmetilførselen bli slått på en viss tid før brukstiden starter, avhengig av utetemperaturen. Dersom det er installert en romtemperatur føler, vil regulatoren også ta romtemperaturen med i kalkulasjonen av det optimale starttidspunktet. Dersom det ikke er installert en romtemperatur føler, vil optimaliseringsfunksjonen benytte seg av en “rom modell” som kalkulerer ønsket romtemperatur basert på utetemperatur, bygningens tidskonstant og en faktor for romtemperaturens stigning. Optimal stopp programmet slår varmetilførselen av så tidlig som mulig for å sikre at romtemperaturen blir liggende rett under Komfort eller Pre-Komfort innstillingen, når veksling fra Komfort eller Pre-Komfort til Økonomi modus gjøres. Optimal stopp- programmet kan kun kjøres dersom en romtemperaturføler er tilkoblet. Rask reduksjon av varmekretsens pådrag ”setback” Når driften av rommet endres fra Komfort eller Pre-Komfort til Økonomi eller Frostbeskyttelse, en rask reduksjon av romtemperaturen ”setback” vil bli aktivert. Sirkulasjonspumpen for varmekretsen stoppes, og shuntventilen stenger. Varmekretsen forblir stengt inntil innstilt romtemperatur er oppnådd. Som et resultat av dette, vil pumpens driftstimer reduseres betraktelig. Ffunksjonen opphører når romtemperaturen igjen når sitt nye setpunkt, eller når rommets driftsmodus endres til Komfort eller Pre-Komfort. Behovsbasert regulering av energi til varme- og kjøle- produksjonen En fyrkjele eller en kjølemaskin bør kun være i drift når det er et behov for varme- eller kjøle- energi. Basert på informasjon fra varme- kjøle- eller tappevannsregulatorene kan gi, vil Synco regulatorene automatisk utveksle data via KNX bussen. Ved å bruke informasjonen fra disse sonene, vil regulatoren kalkulere det riktige setpunktet og starte den respektive varme- eller kjøle- kilden avhengig av behovet. Dette sikrer at aggregatene eller pumpene ikke driftes kontinuerlig, noe som minimaliserer antall driftstimer på utstyret.

4 Konklusjon Integrerte energisparefunksjonene er inkludert i standard HVAC regulatorene, en funksjon som er av avgjørende betydning for kostnadsbesparelser og reduksjon av energiforbruket. HVAC installasjonene kan planlegges og prosjekteres uten spesiell tanke eller fokus på energieffektivisering helt fra starten av prosjektet. Direkte aktivering av energisparefunksjonene optimaliserer driften og øker verdien av de tekniske anleggene. Alle energispare funksjoner er målrettet basert på behovsstyring av HVAC anleggene. Dette sikrer riktig inneklima og komfortnivå for brukerne av bygningen. Bygningers energiytelse Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon (SD-systemer)* Synco leveres med viktige forhåndinnstilte funksjoner for å sikre overenstemmelse med energi effektiviserings klasse A, og vil kunne oppnå energibesparelser opp mot 30% i kontorbygninger i forhold til standard systemer HVAC regulering og styring Side 4 Siemens AS Building Technologies HVAC Products Tel. 22 63 30 00/ 810 03 800 Fax 22 63 31 77 Med tilleggsmoduler og frittstående operatørterminal Med integrert energispare funksjonalitet Modulær HVAC regulator, Synco 700,

5 HVAC regulering og styring Side 5 Siemens AS Building Technologies HVAC Products Tel. 22 63 30 00/ 810 03 800 Fax 22 63 31 77 Behovsstyrt ventilasjon Funksjons- prinsipp “Vedvarende varme- modus” Behovsstyrt ventilasjon Behovsstyring: IAQ sensor for optimalisering av komfort og energi-forbruk, ved hjelp av behovsstyrt ventilasjon Optimalisert styring av varmetilførselen Funksjons- prinsipp: “Optimalisert styring av varmetilførselen“. Optimal- start og stopp Nattkjøling Funksjons- prinsipp: “Start- kriteria for natt kjøling“


Laste ned ppt "Betydelige besparelser på energiforbruket, uten å redusere komforten med Synco Synco er navnet på det særdeles allsidige og modulært oppbygde produktspekteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google