Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan passivhus ha god arkitektur og være gode i bruk? Nordahl Brunsgate 2, Drammen Marienlyst skole, Drammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan passivhus ha god arkitektur og være gode i bruk? Nordahl Brunsgate 2, Drammen Marienlyst skole, Drammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan passivhus ha god arkitektur og være gode i bruk? Nordahl Brunsgate 2, Drammen Marienlyst skole, Drammen

2 Om passivhus

3 3 Passivhuskonseptet Et passivhus er et bygg med komfortabelt inneklima, som kan oppnås uten konvensjonelt oppvarmings- eller kjøleanlegg • Det startet i Tyskland – Passivhaus instituttet i Darmstadt – Sertifiseringsordning for sertifiseringseksperter for passivhus • Landsspesifikke passivhuskriterier

4 4 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: • Årlig oppvarmingsbehov ≤ 15 kWh/m²år • Installert oppvarmingseffekt ≤ 10 W/m² • Primærenergibehov ≤ 120 kWh/m²år multipliserer strøm med 2.6 • Tetthetskrav n₅₀ ≤ 0,6 h¯¹ • Likt krav for alle bolig- og byggtyper • Lokalt klima Første passivhuset i Darmstadt-Kranichstein 1990 (Foto: Passivhaus instituttet)

5 Passivhus trenger ikke å være "grønne bygg" • En av forutsetningene for å oppnå gode miljøbygg • Miljøbygg ivaretar mye mer enn energi • Miljøklassifisering – Energi er 1 av 9 deler i BREEAM

6 Det finnes mer ambisiøse nivåer enn PH • Nesten nullenergibygg • Nullenergibygg • Energiproduserende bygg/plusshus

7 ZEB – Kriterier og ambisjoner • ZEHB: Zero emission heating building • ZEB-O: Zero emission operation • ZEB-O&M: Operation and materials ++ ZEHB ZEB-O ZEB-O&M++ ORDINARY NEW BUILDING

8 Politiske signaler • EU: Bygningsenergidirektiv 2010/31/EU – "Nesten nullenerginivå" i 2020 – Implementering 9. juli 2012 – Nye bygninger skal være nesten nullenergibygninger innen utgangen av 2020 – Offentlige bygninger må nå målet innen 2018 • Klimameldingen april 2012 – Krav om passivhusnivå i 2015 – Krav om nesten nullenerginivå i 2020 • Byggemelding ventes sommeren 2012

9 Tilbud om passivhus på markedet Madelen fra Mesterhus Celsius fra Systemhus Det danske hus” fra Nordbohus Huset på Haugen, Ark.Bengt G. Michalsen

10 Rapport om erfaringer fra passivhus • PH og nyere ordinære boliger har i hovedsak de samme utfordringene • PH har bedre forutsetninger for å takle utfordringene – Bedre prosjektering og oppfølging – Mindre risiko for byggskader – Mindre avhengig av oppvarmingssystemet • Balansert ventilasjon er en større utfordring i andre land hvor dette er betydelig mindre utbredt • I Norge har PH ikke vesentlig andre eller større utfordringer enn boliger bygd etter TEK 10 10

11 Noen enkeltfunn fra rapporten • Bedre inneklima og helse, mindre muggsopp og radon • Mange avvik (+/-) mellom beregnet og målt energi, men ikke mer enn i konvensjonelle bygg – I gjennomsnitt god overensstemmelse mellom beregnet og målt • Overoppvarming skyldes stort glassareal, lite solskjerming og dårlig luftemulighet – ikke at det er passivhus • Varierende funn på drift, styring, vedlikehold av tekniske anlegg – En utfordring i flere passivhus og andre bygg • Åpent soveromsvindu gir kun litt økt energiforbruk • 5 - 10 % merkostnader, avhengig av hvilken standard en sammenlikner med og hvor utbredt PH er 11

12 Mer info • www.lavenergiboliger.no • www.enova.no • www.husbanken.no • www.arkitektur.no/ecobox • www.arkitektur.no/?nid=177584&tid=158202 www.arkitektur.no/?nid=177584&tid=158202 • www.passivhuscentrum.se • www.altompassivhuse.dk • www.passiv.de • www.cepheus.de • www.passivhausprojekte.de (database) • www.hausderzukunft.at • www.igpassivhaus.at


Laste ned ppt "Kan passivhus ha god arkitektur og være gode i bruk? Nordahl Brunsgate 2, Drammen Marienlyst skole, Drammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google