Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

POWERPOINT PRESENTATION 1 Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU 750 kW kjølemaskin med høytemperatur varmegjenvinning – Tungregnesenteret,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "POWERPOINT PRESENTATION 1 Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU 750 kW kjølemaskin med høytemperatur varmegjenvinning – Tungregnesenteret,"— Utskrift av presentasjonen:

1 POWERPOINT PRESENTATION 1 Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU 750 kW kjølemaskin med høytemperatur varmegjenvinning – Tungregnesenteret, Gløshaugen, NTNU

2 2 ›Tungregnesenteret – NTNU ›Kjøling av CRAY-maskiner i "Byggteknisk" ›Dagens kjølebehov – konstant ca. 500 kW ›Temperaturnivå isvannskrets – 10/17 °C ›Kjøling leveres i dag først og fremst fra store kjøle- maskiner i Realfagbygget (sentrifugalmaskiner) ›Oppdraget ›Nye CRAY-maskiner med økt kjølebehov – 750 kW ›NTNU ønsker nå gjenvinning av overskuddsvarme til fjernvarmenett på Gløshaugen (maks. 95 °C) ›Standard kjølemaskiner er helt uegnet for formålet ›Ny innovativ "high-tech" løsning ›Installasjon av kombinert kjøleanlegg og høy- temperatur varmepumpe som kan varme vann opp mot ca. 80 °C Tungregnesenteret – kjøleanlegg Bygg- teknisk Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU NTNU Gløshaugen

3 3 Tungregnesenteret – kjøleanlegg ›Dagens situasjon ›NTNUs interne fjernvarmenett er direkte koblet til Statkraft Varme sitt primærnett, >100 °C ›Umulig å gjenvinne overskudds- varme til fjernvarmenettet  ›Ombygging ›Bygging av ny varmevekslersentral ved NTNU mot primærnettet gir bl.a. mye lavere temperaturnivå ›Diagrammet viser estimert tur- og returtemperatur for "Byggteknisk" etter 2012 ›Høytemperatur varmepumpe (80 °C) kan levere varme til nettet det meste av året – gir meget høy varmegjenvinningsgrad  Utetemperatur (°C) Vanntemperatur (°C) Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU

4 4 Tungregnesenteret – kjøleanlegg Effekt-varighetskurve Varmebehov Kjølebehov Kond.varme Effekt [MW] 14 12 0 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 Varighet [døgn] ›NTNUs fjernvarmenett – varmeeffektbehov ›Målt ca. 14 MW effektbehov ved dimensjonerende utetemperatur (-19 °C) ›Målt ca. 1 MW effektbehov sommerstid = beredning av varmtvann samt nettap ›Installasjon av kombinert kjøle-/varmepumpeanlegg ›Ca. 1,1 MW tilgjengelig kondensatorvarme ›Anlegget kan levere all overskuddsvarme til NTNU fjernvarmenett det meste av året – ca. 7 GWh/år ›Meget lavt netto energifor- bruk til kjøling – Grønn IT Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU

5 5 Tungregnesenteret – kjøleanlegg ›Høytemperatur kjøle- og varmepumpeanlegg ›To-trinns anlegg med ammoniakk (R717) som arbeidsmedium – 50 bar skruekompressorer ›Maksimalt utgående vann- temperatur ca. 80 °C ›Ammoniakk som kuldemedium ›100% miljøvennlig, dvs. GWP = 0 ›Egner seg i meget godt høytemperatur anlegg ›Gir høyere prosesseffek- tivitet enn konvensjonelle kuldemedier ›Giftig – krever særskilte sikkerhetstiltak Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU

6 6 Tungregnesenteret – kjøleanlegg ›Fordamper ›Tilkoplet isvannskrets mot Tungregnesenteret ›Kondensator ›Tilkoplet returledningen etter "Byggteknisk" ›Tørrkjøler ›Plasseres før kondensatoren ›Avgir overskuddsvarme og forhindrer at temperaturen blir høyere enn maks. utgående temperatur fra anlegget ›Akkumulator ›Fjernvarmenettet fungerer som akkumulator ›Forutsetter bypassventil(er) på primærkrets Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU

7 7 Tungregnesenteret – kjøleanlegg Nytt anleggEkst. anlegg Total investering, alt inkl. [kr]23 660 000(-) Årskostnad [kr]5 660 0009 470 000 Spesifikk energipris [kr/kWh]0,390,58 Inntjeningstid [år]Ca. 4,5(-) Høyeste tillatte investering [kr]35 000 000(-) Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU

8 8 ›Ammoniakk-anlegg – utfordringer ›Plassering av kjøle-/varmepumpeanlegget i transportsonen under bygget ›Ammoniakk (R717, NH 3 ) er et giftig kulde- medium. Utforming og drift av anlegget skal være i hht. Europeisk standard (NS-EN 378) ›Innbygging av anlegget i gasstett kabinett ›Gassdetektorer tilkoblet alarm osv. ›To-trinns ventilasjonsanlegg med avkast på tak – ved lekkasje føres ammoniakk-gassen til en såkalt "scrubber" som vasker ut ammoniakken ved hjelp av finfordelt vann (vannspraysystem) ›Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ved installasjon av ammoniakk-anlegg ›Detaljprosjektering – studentanlegg ›Detaljprosjektering av COWI juni-august 2012 ›Anlegget vil brukes som studentanlegg ved NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU


Laste ned ppt "POWERPOINT PRESENTATION 1 Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU 750 kW kjølemaskin med høytemperatur varmegjenvinning – Tungregnesenteret,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google