Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Fiskeri og havbruk AS Globale muligheter for (midt-) norsk havbruks- og fiskerikompetanse…… Årsmøtet i Trøndelag Fiskeoppdretterlag og Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Fiskeri og havbruk AS Globale muligheter for (midt-) norsk havbruks- og fiskerikompetanse…… Årsmøtet i Trøndelag Fiskeoppdretterlag og Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Globale muligheter for (midt-) norsk havbruks- og fiskerikompetanse…… Årsmøtet i Trøndelag Fiskeoppdretterlag og Møre og Romsdal Havbrukslag Seniorrådgiver Trude Olafsen

2 SINTEF Fiskeri og havbruk AS - eller ordkløveri og politisk luftslott???? Tør vi tenke stort nok?

3 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hva skal vi drive med i Norge når oljen tar slutt? 1999: DKNVS og NTVA: “Norges muligheter for verdiskaping innen havbruk” Vekte interesse for næringen Gav politisk oppmerksomhet 2006: DKNVS og NTVA: ”Globale muligheter for norsk fiskeri- og havbruksekspertise” DKNVS: Det Kongelige Selskab for Norges Vel NTVA: Norges Tekniske Vitenskapers Selskap

4 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Organisering Oppdragsgiver: NTVA og DKNVS Arbeidsgruppe: Karl A. Almås, Adm.dir. SINTEF Fiskeri og havbruk (leder) Snorre Tilseth, Rådgiver Protevs/Aker Biomarine Odd Magne Rødseth, Adm.dir. AquaGen Arne Benjaminsen, Ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet Helge Reinertsen, professor Biologisk institutt, NTNU Forfattere: Hovedforfatter er Trude Olafsen, og medforfattere er Merete G. Sandberg, Gunnar Senneset, Harald Ellingsen, Karl A. Almås, Ulf Winther og Niels Svennevig.

5 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Mandat ”Basert på den nåværende situasjonen i Norges fiskeri- og havbruksindustri, skal komitéen studere og beskrive de globale mulighetene for den norske biomarine klyngen, som inkluderer havbruk, fiskeri, foredling, leverandører og marin bioprospektering. Dette vil her bli referert til som marin industri.” ”Komitéen skal ha fokus på og konsentrere seg om globale muligheter for norsk ekspertise.”

6 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Verdikjede Akvakultur Høsting Slakting Fiskeri Prosessering Markeder: Fisk/fiskeprodukter Biomarine ingredienser Organisasjoner inkl. partene i arbeidslivet Leverandører teknologi Forvaltning Leverandører fôr Leverandører fiskehelse Leverandører avl Forskningsinstitusjoner/aktiviteter Utdanningsinstitusjoner/aktiviteter Finans institusjoner Salg/ eksport

7 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Eksportverdien av den norske biomarine industrien (2005) Deler av verdikjedenProdukterTjenesterEksportverdi 2005 Million NOK Sjømatprodukter: FiskeriX 17 000 OppdrettX 15 000 Ekspertise: Leverandører (generelt)X(X) 3 700 Forskning, utviklings- og utdanningsinstitusjoner X 98 Andre kunnskapsintensive tjenester (konsulenter,revisorer, finans, etc) X 25 Organisasjoner X0 Forvaltning X0 Kilde: TBL, EFF, NLTH, personlig informasjon

8 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Eksportverdien av den norske biomarine industrien (2005).

9 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Eksportverdien av norsk biomarin ekspertise (2005)

10 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hva er mulighetene – og er det muligheter vi ikke utnytter?

11 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Kilde : FAO

12 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Muligheter for norsk ekspertise innen marin industri 1. Det norske landslaget. På utvalgte områder er Norge allerede etablert som en sentral og ledende leverandør av teknologi og kompetanse globalt. 2. Nye markeder med stort potensial. Innen en del fagområder er norsk marin industri velutviklet nasjonalt, men man har så langt ikke lyktes/prøvd seg i det internasjonale markedet. Globale trender gjør at enkelte av disse områdene har et særlig potensial internasjonalt.

13 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Kriterier for utvelgelse 1. Suksess på hjemmebane. 2. Ekspertise kombinert med produkt. 3. Mulighet for overføring til globale forhold.

14 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Det norske Landslaget (“allerede en vedensledende aktør”) Oppdrett av laksefisk Teknologi Avl og genetikk Fôr og ernæring Fiskehelse Fiskeriteknologi Design og konstruksjon av fiskebåter Fangstredskap og elektronisk utstyr Marin bioprospektering: Jakten på verdifulle, biologiske aktive komponenter fra marine organismer Forskningsbasert forvaltning Kystsoneplanlegging Forvaltning av fiskebestander

15 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Områder med høyt markedspotensial Industrielt oppdrett av marine arter Marine biprodukter – bedre utnyttelse Marin biprospektering Nye råstoff til fiskefôr og fiskefôrformulering Bærekraftige fiskerier Logistikk, sporbarhet og mattrygghet

16 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Potensial for omsetning av marin ekspertise - 2025 MulighetOmrådeOmsetnings- potensial i 2025 (mrd) Ekspertise: Nye markeder med høyt potensial  Industrielt oppdrett av marine arter  Biprodukter – høyere utnyttelsesgrad  Bioprospektering  Nye fôrråstoffer og fiskefôrformulering  Bærekraftige fiskerier  Logistikk, sporbarhet, mattrygghet 10 Ekspertise: Det norske landslaget  Oppdrett av laksefisk  Fiskeriteknologi  Kunnskapsbasert forvaltning 15 Total ekspertise 25 Sjømat fra oppdrett 50 Sjømat fra fangst 40

17 SINTEF Fiskeri og havbruk AS

18 Hvordan nå et nasjonalt mål om eksport av norsk marin ekspertise i 2025 på 25 milliarder kroner?

19 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Politisk bakteppe Regjeringsutvalget for Marin verdiskaping 2003 SORIA MORIA erklæringen Offentlig virkemiddelapparat ikke tilpasset

20 SINTEF Fiskeri og havbruk AS ”Jobb nr. 1” Det må oppnåes alminnelig aksept for at eksport av ekspertise er like viktig som eksport av fisk og fiskeprodukter. Eksport av ekspertise må betraktes som en likeverdig eksportartikkel. Vi skal ikke selge arvesølvet.

21 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Anbefalinger Det må etableres en nasjonal strategi for utvikling av norsk marin kompetanseindustri. Regjeringen, industrien (inkl. forskningsinstitusjoner) og det offentlige virkemiddelapparat må sammen gjennomføre dette. Regjeringen må ta en ledende rolle i å utarbeide denne strategien. En slik nasjonal strategi må utvikles og forankres i tråd med behovene og ønskene fra hele den biomarine industrien.

22 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Anbefalinger Viktige elementer i en nasjonal strategi: Utvikle strategier for å beskytte immaterielle rettigheter (IPR) Gjøre investeringer i menneskelig kapital. Opprette strategiske allianser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Synliggjøre den marine kunnskapsindustrien som en interessant sektor for investeringer. Utvikle et samlet offentlig virkemiddelapparat som er skreddersydd for å støtte eksport av marin ekspertise.

23 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Etablering av nasjonal strategi FKD har deltatt i arbeidet og signalisert interesse. Politisk oppfølging?

24 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Takk for oppmerksomheten ! Foto: Jon Arne Grøttum


Laste ned ppt "SINTEF Fiskeri og havbruk AS Globale muligheter for (midt-) norsk havbruks- og fiskerikompetanse…… Årsmøtet i Trøndelag Fiskeoppdretterlag og Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google