Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å regne i norsk - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget norsk? Utarbeidet av Trine Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo Bjørn Smestad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å regne i norsk - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget norsk? Utarbeidet av Trine Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo Bjørn Smestad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å regne i norsk - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget norsk? Utarbeidet av Trine Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo Bjørn Smestad, Høgskolen i Oslo Tuva Bjørkvold, Høgskolen i Oslo Magni Elén Hope Lossius, Høgskolen i Bergen Hilde Tråvik, Høgskolen i Bergen

2 Kunnskapsløftet framhever
”Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse.”

3 Konkret og Abstrakt Konkret Abstrakt Tall Geometriske figurer
Diagram, grafer og tabeller Begrepsutvikling Logikk Problemløsning Systemer komposisjon tid, rom kategorisering

4 Abstrakt ”Sett i dette perspektivet arbeider vi med rekning i
norsk når vi stimulerer ord- og omgrepsforrådet hos elevane, og djupna og breidda i omgreps- forståinga deira.” Traavik 2009

5 konkret ”Det same gjer vi når vi vi hjelper elevane å finne
fram i, lese og forstå samansette tekstar i lærebøkene deira, i fagbøker for barn og i ulike medium – og å lage slike tekstar sjølv. (Traavik 2009)

6 Regnefaglige mål for lærere
Se og bruke regning som en naturlig del av norskfaget. Trekke fram regning der dette er relevant i forbindelse med arbeidet i norskfaget. Gjennomføre undervisning der regning spiller en avgjørende rolle i arbeidet med norskfaget.

7 1 Trekke fram regning der det er relevant i arbeidet: statistikk
Tolking og forståing av tall gjennom å bruke dem i tekstproduksjon. Skriv en artikkel basert på informasjonen her: Denne tabellen viser hvem som blir mobbet på konvensjonell måte, via mobiltelefon og på internett. (Roland og Auestad: ”Seksuell orientering og mobbing”, Senter for adferdsforskning, UiS 2009)

8 1 Trekke fram regning der det er relevant i arbeidet: Gamle måleenheter
Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange, et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange. Vårt hjerte vet, vårt øye ser, hvor godt og vakkert Norge er, vår tunge kan en sang blant fler, av Norges æres-sange. (

9 2 GJENNOMFØRE UNDERVISNING DER REGNING SPILLER AVGJØRENDE ROLLE
Lage statistikk med utgangspunkt i faget på 5.–7. trinn Hvor mange bøker har du lest? Statistikk – søylediagram Hvilken type bok har du lest? Klassifisering av bøker – tabell og diagram Hva synes du om boka? Etter en felles leseopplevelse Individuell vurdering, terningkast, diagram Gjennomsnitt

10 2 Gjennomføre undervisning der regning spille avgjørende rolle
Lage statistikk med utgangspunkt i faget på 5.–10. trinn, eller Vg1 Velg forskjellige typer tekster Skjønnlitterær tekst Faglitteratur Barnebok Donald Duc Foreta en opptelling av ordlengde – 200 ord i en sammenhengende tekst. Lag tabell og diagram Finn forskjeller/likheter Diskuter resultatene

11 Mål for alle trinn Læreren skal utnytte og legge til rette for situasjoner der elevene: får utvidet sine tallbegreper, blant annet gjennom kjennskap til tallenes rolle i ulike situasjoner og kulturkontekster får erfaring i telling, for eksempel gjennom rim og regler arbeider med og tolker tekster som inneholder brøk, prosent, desimaltall arbeider med bruk av tall i argumentasjon, og ser på hvordan tall kan brukes og misbrukes bruker begreper innen geometri, for eksempel i bokstavinnlæring og arbeid med sammensatte tekster. må regne for å kunne tolke eller skape en tekst jobber med måling, for eksempel gjennom tidtaking, plassering av forfatterskap og tekst i tid eller fortellingsstruktur. bruker måling til grafisk utforming av sammensatte tekster.

12 1.–2. trinn får erfaring i telling, for eksempel gjennom rim og regler
bruker begreper innen geometri, for eksempel i bokstavinnlæring Hvordan tegne en B? For eksempel: En loddrett strek ned, en bue fra toppen til midten, en bue fra midten til bunnen. Dette gjøres allerede og det fins masse godt materiale til dette i lærerveiledningene til læreverkene

13 1.–2. trinn Eika som vokste for hvert hogg
… så fort en fikk skåret av en flis av eikeleggen, vokste det to isteden… Læreren skal utnytte og legge til rette for situasjoner der elevene får utvidet sine tallbegreper, blant annet gjennom kjennskap til tallenes rolle i ulike situasjoner og kulturkontekster.

14 Hvor mange ark trenger du for å tegne en hest?
3.–4. trinn: Hvor mange ark trenger du for å tegne en hest? Læreren skal utnytte og legge til rette for situasjoner der elevene jobber med måling.

15 5.–7. trinn: elevene må regne for å kunne tolke eller skape en tekst
Store og kraftige vikinger? Sludder og våsprat fra ende til annen. Vikingene var noen oppskrytte små puslinger! Ludvig så mistenksom på Solan: Hvor hadde sagbruksarbeideren disse opplysningene fra? Solan Gundersen hadde det fra sjølveste forskningssjefen i Statistisk sentralbyrå. Ekspertene regna seg tel sånt. Dagens norske soldat vokste nemlig 0.8 millimeter om året. I dag var gjennomsnittshøyden 179 centimeter. Det var bare å regne seg attende i tia med null komma åtte, tel slaget på Stiklestad – Da skulle’n Ludvig få sjå svart på kvitt å mye det vart att tå’n Olav den Hellige, Gaukatore, Afrafaste og’n Hårek fra Tjøtta! – Nei, her nytta det itte å telle på fingra! Men Solan Gundersen kunne fortelle det han:

16 8.–10. trinn eller Vg1 Plassering av tekst i tid
Gi elevene en tidslinje uten tall, med jevn avstand mellom strekene og slik at det ikke er plass til alle La dem plassere Ibsens ”samtidsdramaer” på tidslinjen: Samfundets støtter 1877, Et dukkehjem 1879, Gengangere 1881, En folkefiende 1882, Vildanden 1884, Rosmersholm 1886, Fruen fra havet 1888, Hedda Gabler 1890, Byggmester Solness 1892, Johan Gabriel borkmann 1896, Når vi døde vågner 1899 Dette kan være en bitte liten del av et arbeid med Ibsen. Elever langt opp på høgskolenivå vil ikke plassere verkene slik at det er like lang avstand mellom hvert år. Det er bare det lille poenget.

17 litteraturliste Traavik, Hilde mfl Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Traavik, Hilde ”Lese og skrive og rekne er bra …”. I: Traavik mfl.: Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Fauskanger, Janne mfl. (red.) Regning som grunnleggende ferdighet.


Laste ned ppt "Å regne i norsk - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget norsk? Utarbeidet av Trine Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo Bjørn Smestad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google