Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo IKT i matematikk Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo IKT i matematikk Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo IKT i matematikk Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver

2 Repetisjon fra forrige økt l Bruk av regneark til støtte for hovedområdene: –Tall og algebra –Geometri –Måling l Ulike muligheter til å lage digitale læringsressurser for elevene.

3 Plan for dagen l Fortsette med regneark for hovedområdene: –Statistikk, sannsyn, kombinatorikk –Funksjoner l Formeleditor l Tegneverktøy –Speiling, rotasjon og forskyving –Konstruksjon

4 l Statistikk, sannsyn og kombinatorikk –Ordne og gruppere data, median, typetall, gjennomsnitt, variasjonsbredde –Presentere data l Funksjoner –Tolke og representere ved grafer, tabeller, formler og tekst –Proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner

5 Statistikk, sannsyn og kombinatorikk l Statistikk omfattar å planleggje, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data høyrer det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og sjå kritisk på konklusjonar og framstilling av data er sentralt i statistikk. I sannsynsrekning talfester ein kor stor sjanse det er for at ei hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar å finne tal på, og det er ofte nødvendig for å kunne berekne sannsyn.

6 Aktuelle funksjoner: l Statistikk: –antall.hvis() –størst(), min(), gjennomsnitt() –median(), modus() l Kombinatorikk –tilfeldig()

7 Gode forslag til statistiske oppgaver:

8 Diagrammer l Linjediagram – for å vise data som forandrer seg over tid l Sektordiagram – for å vise hvor stor del noe er av en helhet l Søylediagram – for frekvenser l Punktdiagram (xy) for å tegne grafer i et koordinatsystem

9 Funksjoner l Ein funksjon beskriv endring eller utvikling av ein storleik som er avhengig av ein annan, på ein eintydig måte. Funksjonar kan uttrykkjast på fleire måtar, til dømes med formlar, tabellar og grafar. Analyse av funksjonar går ut på å leite etter spesielle eigenskapar, som kor raskt ei utvikling går, og når utviklinga får spesielle verdiar.

10 Formeleditor l Se ressurs lenket opp fra undervisningsplanen på memex.hio.no l Ligger tilgjengelig i Word under fanen ”Sett inn” – ”Symboler” – ”Formel” l Når formelfeltet er aktivt får du tilgang til det kontekstavhengige verktøyet ”Formelverktøy” med fanen ”Utforming”

11 Tegneverktøy l Ligger tilgjengelig under fanen ” Sett inn” – ”Illustrasjoner” – ”Figurer” l Velg figur og tegne den ved å holde venstre musetast nede, slipp når figuren er ferdig l Når figuren er aktiv får du tilgagn til det kontekstavhengige verktøyet ” Tegneverktøy” med fanen ”Format” l Gruppering lar deg gjøre flere små figurer til en enhet l Rekkefølge lar deg bestemme om figurer skal ligge over/under hverandre

12 Oppsummering l Bruk av regneark for hovedområdene: –Statistikk, sannsyn, kombinatorikk –Funksjoner l Formeleditor l Tegneverktøy –Speiling, rotasjon og forskyving –Konstruksjon –Gruppering og rekkefølge


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo IKT i matematikk Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google