Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen

2 Ulik horisont – ulike modeller Lang sikt 0-1 års sikt1-4 års sikt Statistiske modeller (SAM) LikevekterKonjunktur- modeller (NEMO) Horisont

3 Overordnede krav til modell for pengepolitikken 1.Pengepolitikken styrer inflasjonen 2.Forventninger må med 3.Bygger på teori og erfaringer 4.Forståelig og lett å kommunisere

4 Vekst og inflasjon Prosentvis årlig vekst. Gjennomsnitt Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

5 Overordnede krav til modell for pengepolitikken 1.Pengepolitikken styrer inflasjonen 2.Forventninger må med 3.Bygger på teori og erfaringer 4.Forståelig og lett å kommunisere

6 “Essentially, all models are wrong, but some are useful.” George Box (1979)

7 Produksjon og inflasjon Prosentvis avvik fra trend Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 Produksjon og arbeidsledighet Prosentvis avvik fra trend Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

9 Arbeidsledighet og lønnsvekst Prosentvis avvik fra trend Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

10 Lønnvekst og innenlandsk inflasjon Prosentvis avvik fra trend Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

11 Renten er endogen Virkningen av en renteendring avhenger av:  Hvorfor renten endres  Om endringen er overraskende  Om endringen er varig eller midlertidig

12 VAR-modell (vektor-autoregressiv modell, strukturell)  BNP for Fastlands-Norge  Inflasjon (KPI-JAE)  Valutakurs  Rente

13 Isolert virkning på BNP av en renteøkning i to VAR-modeller Prosent Estimeringsperiode 1996-2009 Estimeringsperiode 1986-2009 Kvartaler Kilde: Norges Bank

14 Maksimalt utslag av en renteøkning på 1 prosent, ulike estimeringsperioder BNP Bidrag i prosent Inflasjon Bidrag i prosentpoeng Kilde: Norges Bank

15 Antall kvartaler til virkningen av renteendringen er på sitt sterkeste, ulike estimeringsperioder BNPInflasjon Kilde: Norges Bank 1986- 1989- 1992- 1995- 2009 2009 2009 2009

16 Virkning av et pengepolitisk sjokk, ulike modeller (estimeringsperioder) BNP Bidrag i prosent Inflasjon Bidrag i prosentpoeng Kvartaler Kilde: Norges Bank

17 NEMO (Norwegian Economy Model)  Generell likevektsmodell (DSGE)  Fremoverskuende aktører  Pengepolitikken styrer inflasjonen og legger vekt på å stabilisere produksjonen  Ingen langsiktig valgmeny mellom inflasjon og arbeidsledighet  Empirisk basert

18 Virkning av et pengepolitisk sjokk i VAR- modellene og i NEMO BNP Bidrag i prosent Inflasjon Bidrag i prosentpoeng Kvartaler Kilde: Norges Bank

19 Anslag på inflasjonen og produksjonsgapet i PPR 2/11 Prosent. Kvartalstall. 1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2014 Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank

20 Styringsrenten i referansebanen med usikkerhetsvifte i PPR 2/11 Kvartalstall. Prosent. 1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2014 Kilde: Norges Bank 90%70%50%30%

21 Styringsrenten i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene i PPR 2/11 Prosent. Kvartalstall. 1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2014 Kilde: Norges Bank 90%70%50%30%

22 Oppsummering: Handlingsmønsteret i rentesettingen  Empirisk forankret  Teoribasert  Læring  Skjønnsutøvelse


Laste ned ppt "Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google