Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møllestua barnehage Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møllestua barnehage Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møllestua barnehage Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus.

2 Møllestua barnehage Utgangspunkt. 1.”Etter vedtatt Barnehagebehovsplan 2008 – 2011 anbefales det at man utvider Møllestua barnehage for å dekke kommende barnehagebehov. 2.Rehabilitering eller nybygg skulle behovsutredes.” 3.Kristiansand Kommune deltar i et landsomfattende prosjekt sammen med de fleste andre store byer i Norge som heter Fremtidens Byer. Miljøtenkning og energiforbruk er sentrale tema i dette prosjektet. Kristiansand kommune foreslo å benytte Møllestua Barnehage som et pilotprosjekt av hensyn til timing og størrelsen på byggeriet. m

3 Møllestua barnehage Beliggenhet. m

4 Møllestua barnehage Eksisterende bebyggelse. Byggeår: 1976. Areal:406m² BTA. Antall barn:43 barn. 3 avdelinger. Antall ansatte: 13 Tilstand: Bra, mulig med tilbygg i 3 lengderetninger samt i 2 etasjer. Radon: Ubetydelige forekomster. m

5 Møllestua barnehage Ny barnehage. Antall barn: 100 stk.(6 baser) Antall ansatte: 27 Areal: 1380m² BTA. (over 2 etasjer) Annet: - Hele bygget skal tilpasses for hørselshemmede. Prioritet 1*. m

6 Møllestua barnehage Konklusjon. Utredning gjort av Amtedal og Hansen arkitektkontor AS. Hørselshemmede brukere – spesielle lydkrav. Passivbygg – krav til byggeteknikk ikke forenlig med eksisterende bygningsmasse. Det er ingen økonomisk gevinst i å benytte resterende byggningsmasse, bygget saneres. m

7 Møllestua barnehage Konkurranseform, fremdriftsplan og status. - Prosjekteres som en generalentreprise. - Konkurranseform: Konkurranse med forhandlinger. 2 til 5 tilbydere velges ut til videre forhandlinger. Det gjennomføres 1 til 5 forhandlingsrunder. - Regulering: Forhandlinger om reguleringsendringer pågår*. - Forprosjekt: Ferdig 30.10.2009 Godkjent - Detaljprosjekt: Ferdig 12 april 2010 Pågår. - Konkurranse utlyses : 12 april 2010 til 01 juni 2010 - Kontrahering: 28 juni 2010 - Byggestart: 02 august 2010 - Ferdigstillelse: 24 juni 2011 m

8 Møllestua barnehage Prosjekteringsteamet: Prosjektgruppe: PA - Arne Birkeland PL – Morten Stensrud SEKTOR - Kristin Mosfjell Rosen BRUKER/STYRER - Marit S.Sværd Prosjekteringsteam: PGL: Multiconsult AS –Morten Abrahamsen/Morten Christoffersen ARK: Amtedal og Hansen Arkitektkontor AS – Gunnar Amtedal. RIB: Rambøll AS -Eivind Gundersen RIE: Elconsultteam Sør -Morten Søhagen RIV: Rivco AS -Einar Lindhjem RIBR: Rambøll AS -Ole Stian Øslebye RIA: Multiconsult AS -Erling Vartdal LARK: Grønnstrek AS -Gøril Mortensen RIByfys: Asplanviak AS -Magnar Berge Rådgiver passivbygg: Arkitekt Bengt Michalsen m

9 Møllestua barnehage Konkurranseform, fremdriftsplan og status. - Prosjekteres som en generalentreprise. - Konkurranseform: Konkurranse med forhandlinger. 2 til 5 tilbydere velges ut til videre forhandlinger. Det gjennomføres 1 til 5 forhandlingsrunder. - Regulering: Forhandlinger om reguleringsendringer pågår*. - Forprosjekt: Ferdig 30.10.2009 Godkjent - Detaljprosjekt: Ferdig 12 april 2010 Pågår. - Konkurranse utlyses : 12 april 2010 til 01 juni 2010 - Kontrahering: 28 juni 2010 - Byggestart: 02 august 2010 - Ferdigstillelse: 24 juni 2011 m

10 Møllestua barnehage Underlag for prosjektering av passivbygg. Arbeidet skal konsentreres om fire satsningsområder: 1. Arealbruk og transport. 2. Forbruksmønster og avfall. 3. Stasjonær energibruk i bygg. 4. Tilpasninger til klimaendringer. Utgangspunkt er TEK07, NS3700 og ”Prosjektrapport nr 42 - kriterier for passivhus og lavenergibygg – yrkesbygg”, utgitt av SINTEF. KE sin prosjekteringsanvisning for barnehager. KE sine fagbeskrivelser. Normaler for utenomhusanlegg i Kristiansand kommune – Parkvesenet. k

11 Møllestua barnehage 1. Arealbruk og transport. - Barnehagen er plassert sentrumsnært og med gode bussforbindelser. - Det er godt utbygd med sykkelstier i området rundt barnehagen. - Det legges ikke opp til parkering for biler på barnehagens tomt. - For å minske bilbruk ønsker man innkjøpt sykler til bruk for personalet til møter, handling osv. - Sykkelstall med hengere til utlån for foreldre i lokalmiljøet. - Barnehagen vil ha fokus på miljøvennlig transport og motivere foreldre og ansatte til alternativ transport. k

12 Møllestua barnehage 2. Forbruksmønster og avfall. k -Barnehagen skal sertifiseres som ”Miljøfyrtårn”. -Gjenbruksentral på barnehagen der småbarnsforeldre kan levere inn og hente ut klær og utstyr til barn. -Innkjøpsrutiner skal ha fokus på miljø. -Utelekeplass bygd opp etter mest mulig naturlige og gjenvinnbare materialer. - Kilde/avfallsortering. - Økologisk kjøkkenhage og naturfag/drivhus. k

13 Møllestua barnehage 3. Stasjonær energibruk i bygg. Bygg. - Moderat glass, vindus og dør areal, maks 20% av oppvarmet BRA. - Lav U-verdi på dører og vinduer. - Økt tykkelse av isolasjon på yttervegger, tak og ringmur. - Unngå varmetap ved tett bygg. - Unngå kuldebrovirkning. - Konstruksjonen dimensjoneres slik at det blir mulig å plassere solcellepaneler på taket*. m

14 Møllestua barnehage 3. Stasjonær energibruk i bygg. Elektronikk. - Styring av belysningsanlegget – bevegelsesdektorer og lyd-deteksjon. Alt belysningsanlegg vil være overordnet styrt fra SD-anlegget. - Valg av belysningsutstyr og lyskilder – T5-lysrør og armaturer med LED som lyskilde. Alle armaturer for nødlysanlegg vil være med LED som lyskilde. - Styring av varmeanlegget – elektroniske termostater - nattsenkning av temperaturen. Alt anlegg for varmeanlegg vil også være overordnet styrt fra SD-anlegget. - Styring av ventilasjonsanlegget – minimumsventilasjon og behovsstyrt ventilasjon med overordnet styring via SD- anlegget. m

15 Møllestua barnehage 3. Stasjonær energibruk i bygg. Ventilasjon. Ventilasjon: Energieffektive vifter med EC motor. Behovstyrt ventilasjon (VAV). Styres med hensyn på tilstedeværelse og temperatur. Varmegjenvinner som gjenvinner mer enn 80 % av energien fra avtrekkslufta. Varmeanlegg: Lavtemperatur gulvvarme Varmepumpe som henter energi fra uteluft og overfører den til vannbåren varmeanlegg og tappevann. m

16 Møllestua barnehage 4. Tilpasninger til klimaendringer. m - Beliggenheten er låst. - Byggets plassering, optimal beliggenhet iht. lys og utnyttelse av solcelleanlegg*.

17 Møllestua barnehage Opsjon 1. Solcelleanlegg. Sideprosjekt. - Prosjektgruppen har ambisjon om å oppnå ett passiv+ bygg. Dvs. produsere like mye energi som man forbruker på ett år. -Mulighet for å legge anlegg på tak. m

18 Møllestua barnehage Opsjon 2. Nedgravd avfallsanlegg. - Mulighet for å legge avfallsanlegg under bakken. m

19 Møllestua barnehage Takk for oppmerksomheten…. m


Laste ned ppt "Møllestua barnehage Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google