Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energimerking vs. fjernvarme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energimerking vs. fjernvarme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energimerking vs. fjernvarme
v/Magnus Bakken

2 Agenda Regelverket Energiattest Status for fjernvarme
Fremtiden for energimerkeordningen

3 Regelverket Alle bygninger over 50m2 skal energimerkes ved salg eller utleie. Alle yrkesbygg over 1000m2 skal alltid ha gyldig energiattest, og den skal være synlig oppslått for brukere av bygningen. Utstedelse av energiattesten skjer gjennom NVEs energimerkesystem. Den er gyldig i 10 år.

4 Energiattest Energiattest = Energimerket + Tiltaksliste Energimerket = Energikarakter + Oppvarmingskarakter Energiattesten beviser at et bygg er energimerket.

5 Energiattest

6 Energikarakter Energikarakterens skala går fra A til G hvor A er best. Karakteren er et resultat av beregnet levert energi til bygget (kWh/m2). A – B Lavenergibygninger, passivhus og/eller bygninger med effektivt varmesystem . C – D Bygninger etter byggeforskriftene fra vil normalt få C, eller eldre bygninger med effektivt varmesystem. E – G De aller fleste eksisterende boliger bygget etter mindre strenge tekniske forskrifter enn i dag. Levert energi beregnes i samsvar med NS3031.

7 Energikarakter Levert Energi A B C D E F G Lavere enn kWh/m2 Bygningskategori Boligblokker 67 100 134 184 235 353 Ingen grense Kontorbygg 84 126 168 215 263 395 Forretningsbygg 129 194 258 309 360 540 Småhus 79 118 158 231 305 458 Levert energi er beregnet ut i fra bygningens netto energibehov og virkningsgraden for energiforsyningen ved et gitt grensesnitt. Energi til romoppvarming, varmt tappevann og ventilasjon er elementer ved leveranse av termisk energi som blir påvirket av denne virkningsgraden(NS3031).

8 Oppvarmingskarakter Oppvarmingskarakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren. Karakteren er avhengig av oppgitt energiforsyning til oppvarmingsbehovet. Oppvarmingskarakteren bestemmes ut fra andel direkte el/fossile energivarer. Skalaen går fra mørkegrønn til rød. Andel el/fossil må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargekarakterene:

9 Status for fjernvarme – Oppvarmingskarakter
Fjernvarme er definert av NVE med en fossil/el-andel på 30%. Dette betyr at bygg tilknyttet fjernvarme akkurat ikke får den beste oppvarmingskarakteren, mørkegrønn, men karakteren lysegrønn. Konsekvens? Energimerkeordningen gir ingen insentiv til utbygging av fornybar fjernvarme. NB! 99,9% fjernvarme + 0,1% sol = mørkegrønn.

10 Status for fjernvarme – Energisystemer i bygg
Et fjernvarmeanlegg ligger utenfor grensesnitt for beregning av årsvirkningsgrad for levert energi. Veiledende verdier for systemvirkningsgrader er gitt i NS3031, og ligger mellom 0,84-0,88 avhengig av oppvarmingssystemet i bygningen.

11 Status for fjernvarme – Energikarakter
Bygg tilkoblet fjernvarme må ha lavere netto energibruk for å oppnå samme energikarakter. Høyere levert energibruk for fjernvarme grunnet lavere systemvirkningsgrad i bygg. Landsgjennomsnitt for bygg tilknyttet fjernvarme er lysegrønn C. Eksempel på energi- og oppvarmingskarakter for ulike bygg og oppvarmingssystemer. Bygg i samme kategori har samme netto energibruk.

12 Status for fjernvarme A med fjernvarme – Hovedkontoret til Agder Energi, Kristiansand
Ekstra isolert bygningskropp God varmegjenvinning Frekvensstyrte vifter/pumper Superisolerte vinduer Lavt kjølebehov Behovstyrt ventilasjon Noe solceller ( kWh/år) Lavtemperatur

13 Status for fjernvarme A med fjernvarme – Storøya Grendesenter, barnehage, Bærum
Ekstra isolert bygningskropp God varmegjenvinning (80%+) Frekvensstyrte vifter/pumper Superisolerte vinduer Lavt kjølebehov Behovstyrt ventilasjon Solfangeranlegg (varmt vann)

14 Fremtiden for energimerkeordningen
Bruk av primærenergibehov og PEF (Primær Energi Faktor) Fremgår entydig i direktivet om bygningers energiytelse, EPBD : ”The energy performance of a building shall be expressed in a transparent manner and shall include an energy performance indicator and a numeric indicator of primary energy use…..” I kjelen inngår alt av tap ved energiomforming, distribusjon og innretning for konvertering til sluttbruk.

15 Fremtiden for energimerkeordningen
Bruk av faktisk fornybarandel for fjernvarme. NVE er åpen for forhandlinger om lokal faktor for fossil/el-andel for fjernvarmeanlegg(ikke uttrykt i forskrift). Bioenergi Avfall Spillvarme Varmpumpe (Energi ut)-(energi inn) Solfangeranlegg ++

16 Oppsummering Bygg tilknyttet fjernvarme kan oppnå: Energikarakter A
Oppvarmingskarakter lysegrønn (Oppvarmingskarakter mørkegrønn ved lokale forhandlinger med NVE, forutsatt fornybar fjernvarme)


Laste ned ppt "Energimerking vs. fjernvarme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google