Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energimerking vs. fjernvarme v/Magnus Bakken. 2 Agenda  Regelverket  Energiattest  Status for fjernvarme  Fremtiden for energimerkeordningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energimerking vs. fjernvarme v/Magnus Bakken. 2 Agenda  Regelverket  Energiattest  Status for fjernvarme  Fremtiden for energimerkeordningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energimerking vs. fjernvarme v/Magnus Bakken

2 2 Agenda  Regelverket  Energiattest  Status for fjernvarme  Fremtiden for energimerkeordningen

3 3 Regelverket Alle bygninger over 50m 2 skal energimerkes ved salg eller utleie. Alle yrkesbygg over 1000m 2 skal alltid ha gyldig energiattest, og den skal være synlig oppslått for brukere av bygningen. Utstedelse av energiattesten skjer gjennom NVEs energimerkesystem. Den er gyldig i 10 år.

4 4 Energiattest Energiattest = Energimerket + Tiltaksliste Energimerket = Energikarakter + Oppvarmingskarakter Energiattesten beviser at et bygg er energimerket.

5 5 Energiattest

6 6 Energikarakter Energikarakterens skala går fra A til G hvor A er best. Karakteren er et resultat av beregnet levert energi til bygget (kWh/m 2 ). A – BLavenergibygninger, passivhus og/eller bygninger med effektivt varmesystem. C – DBygninger etter byggeforskriftene fra 2007 vil normalt få C, eller eldre bygninger med effektivt varmesystem. E – GDe aller fleste eksisterende boliger bygget etter mindre strenge tekniske forskrifter enn i dag. Levert energi beregnes i samsvar med NS3031.

7 7 Energikarakter Levert energi er beregnet ut i fra bygningens netto energibehov og virkningsgraden for energiforsyningen ved et gitt grensesnitt. Energi til romoppvarming, varmt tappevann og ventilasjon er elementer ved leveranse av termisk energi som blir påvirket av denne virkningsgraden(NS3031). Levert Energi ABCDEFG Lavere enn kWh/m2 Bygningskategori Boligblokker67100134184235353Ingen grense Kontorbygg84126168215263395Ingen grense Forretningsbygg129194258309360540Ingen grense Småhus79118158231305458Ingen grense

8 8 Oppvarmingskarakter Oppvarmingskarakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren. Karakteren er avhengig av oppgitt energiforsyning til oppvarmingsbehovet. Oppvarmingskarakteren bestemmes ut fra andel direkte el/fossile energivarer. Skalaen går fra mørkegrønn til rød. Andel el/fossil må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargekarakterene:

9 9 Fjernvarme er definert av NVE med en fossil/el-andel på 30%. Dette betyr at bygg tilknyttet fjernvarme akkurat ikke får den beste oppvarmingskarakteren, mørkegrønn, men karakteren lysegrønn. Konsekvens? Energimerkeordningen gir ingen insentiv til utbygging av fornybar fjernvarme. NB! 99,9% fjernvarme + 0,1% sol = mørkegrønn. Status for fjernvarme – Oppvarmingskarakter

10 10 Status for fjernvarme – Energisystemer i bygg Et fjernvarmeanlegg ligger utenfor grensesnitt for beregning av årsvirkningsgrad for levert energi. Veiledende verdier for systemvirkningsgrader er gitt i NS3031, og ligger mellom 0,84-0,88 avhengig av oppvarmingssystemet i bygningen.

11 11 Status for fjernvarme – Energikarakter Eksempel på energi- og oppvarmingskarakter for ulike bygg og oppvarmingssystemer. Bygg i samme kategori har samme netto energibruk. Bygg tilkoblet fjernvarme må ha lavere netto energibruk for å oppnå samme energikarakter. Høyere levert energibruk for fjernvarme grunnet lavere systemvirkningsgrad i bygg. Landsgjennomsnitt for bygg tilknyttet fjernvarme er lysegrønn C.

12 12 Status for fjernvarme A med fjernvarme – Hovedkontoret til Agder Energi, Kristiansand  Ekstra isolert bygningskropp  God varmegjenvinning  Frekvensstyrte vifter/pumper  Superisolerte vinduer  Lavt kjølebehov  Behovstyrt ventilasjon  Noe solceller (14.000 kWh/år)  Lavtemperatur

13 13 Status for fjernvarme A med fjernvarme – Storøya Grendesenter, barnehage, Bærum  Ekstra isolert bygningskropp  God varmegjenvinning (80%+)  Frekvensstyrte vifter/pumper  Superisolerte vinduer  Lavt kjølebehov  Behovstyrt ventilasjon  Solfangeranlegg (varmt vann)

14 14 Fremtiden for energimerkeordningen  Bruk av primærenergibehov og PEF (Primær Energi Faktor) – Fremgår entydig i direktivet om bygningers energiytelse, EPBD 19.05.2010: ”The energy performance of a building shall be expressed in a transparent manner and shall include an energy performance indicator and a numeric indicator of primary energy use…..” I kjelen inngår alt av tap ved energiomforming, distribusjon og innretning for konvertering til sluttbruk.

15 15 Fremtiden for energimerkeordningen Bruk av faktisk fornybarandel for fjernvarme. NVE er åpen for forhandlinger om lokal faktor for fossil/el-andel for fjernvarmeanlegg(ikke uttrykt i forskrift).  Bioenergi  Avfall  Spillvarme  Varmpumpe – (Energi ut)-(energi inn)  Solfangeranlegg  ++

16 16 Oppsummering  Bygg tilknyttet fjernvarme kan oppnå: – Energikarakter A – Oppvarmingskarakter lysegrønn – (Oppvarmingskarakter mørkegrønn ved lokale forhandlinger med NVE, forutsatt fornybar fjernvarme)


Laste ned ppt "Energimerking vs. fjernvarme v/Magnus Bakken. 2 Agenda  Regelverket  Energiattest  Status for fjernvarme  Fremtiden for energimerkeordningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google