Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FDV forum sør og Kristiansand byggforum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FDV forum sør og Kristiansand byggforum"— Utskrift av presentasjonen:

1 FDV forum sør og Kristiansand byggforum
Passivhus Utvikling av kurs Eksempelbygg Magne Våge, Universitetet i Agder 15. april 2008

2 Innhold: Mål Metode Samarbeidspartnere og milepæler Kursets innhold
Eksempelbygg simulering av energibruk Aktiviteter, status og konklusjon Energistudier ved UiA FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

3 Prosjektets mål Øke den lokale interessen for energieffektive boliger generelt og for passivhus konseptet spesielt Formidle kunnskap til bransjen FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

4 Metode Invitere bransjen til seminar og frokostmøter
Utvikle nettbasert kurs for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for et bredere publikum. FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

5 Metode Kurset blir tilrettelagt for ulike aktører innen byggenæringen, men basispakken vil primært ha arkitekter og ingeniører som målgruppe. Hovedtema: Prosjektering, planlegging og bygging av passivhus og lavenergiboliger. Erfaringer fra bygging passivhusene i Grimstad brukes som eksempler FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

6 Prosjektet er et samarbeid mellom:
Husbanken Arendal Arkitekt Bengt Michalsen Universitetet i Agder, fakultet for teknologi og realfag i Grimstad FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

7 Milepæler Prosjekteringen startet september 2007
Grunnarbeidene startet mars 2008 Boligene skal stå ferdig medio 2008 Evaluering/energioppfølging ut 2009 Nettbasert kurs ferdig medio 2009 FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

8 Kursets innhold: Målsetting med Passivhus ”Fremtidshuset”
Kravsepesifikasjon Regelverk Valg av tomt Plassering av hus på tomten FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

9 Kursets innhold: Konseptutvikling Hustype Materialvalg
Byggtekniske løsninger Rom- og tappevannsoppvarming Ventilasjon Varmegjenvinning Styring/regulering FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

10 1.0 Målsetting med Passivhus:
Godt inneklima God bokomfort Lavt energibruk Bruke fornybare ressurser Bruke materialer som krever lite energi å fremstille Bruke materialer som krever lite vedlikehold Kostnadseffektive løsninger FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

11 ”Fremtidshuset” Fasadeløsninger (passive og aktive løsninger)
Energieffektiv belysning Ventilasjon (bruke naturlige drivkrefter) Varmegjenvinning og ressurs sparing Autonom energiforsyning Intelligente styringssystemer FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

12 Kravspesifikasjon Regelverk Valg av tomt PBL
Regulerings- og bebyggelsesplaner Energisertifisering og energimerking Passivhuskrav Valg av tomt Sol, lys Mikro- og makroklima Infrastruktur (f. eks. spillvarme) FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

13 Kravspesifikasjon, forts.
Plassering av huset på tomten Sol Terreng (flatt/skrått, vegetasjon, fjell) Formen på huset Arealutnyttelse (bebyggelse/uteareal) Avstand til annen bebyggelse FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

14 Konseptutvikling Hustype Form (klimatilpasset) og størrelse (BRA)
Enebolig/rekkehus/blokk Vinduer (areal, orientering, kvalitet) Solrom/vinterhage FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

15 Konseptutvikling (forts.)
Materialvalg (utvendig og innvendig) Fornybare ressurser Gjenvinnbare Lite ressurskrevende å produsere Vedlikeholdsvennlige, robuste og varige Ivaretar estetiske krav Ivaretar kravet til inneklima Ivaretar kravet til energibruk FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

16 Konseptutvikling (forts.)
Byggtekniske løsninger Unngå kuldebroer Fuktsperre eller dampbrems Vindtetting Byggdetaljer FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

17 Konseptutvikling (forts.)
Rom- og tappevannsoppvarming Solvarme Biobrenselanlegg Varmepumpe Fjernvarme el. ? FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

18 Konseptutvikling (forts.)
Ventilasjon Balansert ventilasjon med effektiv varmegjenvinner Naturlig eller hybrid ventilasjon Avtrekksventilasjon FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

19 Konseptutvikling (forts.)
Varmegjenvinning Varmegjenvinning av varme fra gråvann Robuste og energieffektive løsninger FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

20 Konseptutvikling (forts.)
Styring/regulering Behovsstyring av lys og varme Visualisering av energibruk Intelligente løsninger FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

21 Eksempelbygg FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

22 PLAN 1. ETASJE FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

23 PLAN 2. ETASJE FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

24 SITUASJONSPLAN FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

25 TOMTEN (30.03. 2008) FDV forum sør og Kristiansand byggforum
15. april 2008

26 Simulering FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

27 Energimål Kjøpt energi 65 [kWh/(m2 år)]
Årlig oppvarmingsbehov. 15 [kWh/(m2 år)] Maks. effekt til oppvarming 10 [W/m2] FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

28 FDV forum sør og Kristiansand byggforum
15. april 2008

29 FDV forum sør og Kristiansand byggforum
15. april 2008

30 FDV forum sør og Kristiansand byggforum
15. april 2008

31 FDV forum sør og Kristiansand byggforum
15. april 2008

32 Aktiviteter/status 14 prosjekteringsmøter der ulike løsninger er drøftet Oppstartseminar med ca 100 deltakere 3 frokostmøter med ca 30 deltakere Tre byggstudenter følger prosjektet som sin bacheloroppgave Arbeidet med kursutviklingen går paralellt FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

33 Tema som er drøftet Valg av tomt Vinterhage
Kulvert for inntak av ventilasjonsluft Solvegg og dynamisk isolasjon Sonedeling Varmegjenvinning av gråvann Ventilasjon (naturlig/hybrid eller balansert?) FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

34 Rom- og tappevannsoppvarming Solvarme Biobrensel Varmepumpe
Byggtekniske detaljer Robuste løsninger Unngå kuldebroer Forenkle lufttetting og diff. sperre FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

35 Konklusjon BRA = 157 m2 Naturlig eller hybrid ventilasjon (i en bolig, den andre får balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner) System for varmegjenvinning av gråvann Ca. 10 m2 solfangere pr. bolig FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

36 Ny Campus Øst, ferdig høsten 2010
FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

37 Energistudier ved UiA Energidesign (studieretning på byggstudiet)
Noen hovdetema: Energieffektive løsninger for næringsbygg og boliger Inneklima Se: FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

38 Bachelor i ingeniør fag: Byggdesign Energidesign
1. studieår 2. studieår 3. studieår Høst Vår Matematikk Valgfag/ samfunnsfag Statistikk Landmåling Kjemi og miljø Fysikk Autocad Husbygging Varme-, kjøle- og ventilasjons-anlegg Planlegging av energisystemer Fornybar energi Energibruk i bygninger Hovedoppgave/ Bachelorprosjekt Teknisk design Statikk og fasthetslære Energiforsyning Energiintegrert bygningsdesign Prosjekt-administrasjon Elektriske kretser Elektro-installasjoner Totalt 180 studiepoeng FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

39 Markedet Det er et stort behov for ingeniører med tverrfaglig kunnskap innen bygg, energi og inneklima. Det nye studietilbudet ENERGIDESIGN ved Høgskolen i Agder er derfor særdeles relevant i forhold til bransjens behov. Vi gleder oss til å samarbeide med Høgskolen om dette studiet. Husbanken, januar 2006 FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

40 Energistudier ved UiA Nytt studium:
Ingeniørfag - elektro: Fornybar energi (tidligere elkraft) Oppstart høsten 2008 Se: FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008

41 Takk for meg ! FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15. april 2008


Laste ned ppt "FDV forum sør og Kristiansand byggforum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google