Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FDV forum sør og Kristiansand byggforum Passivhus Utvikling av kurs Eksempelbygg Magne Våge, Universitetet i Agder 15. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FDV forum sør og Kristiansand byggforum Passivhus Utvikling av kurs Eksempelbygg Magne Våge, Universitetet i Agder 15. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 FDV forum sør og Kristiansand byggforum Passivhus Utvikling av kurs Eksempelbygg Magne Våge, Universitetet i Agder 15. april 2008

2 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 2 Innhold: • Mål • Metode • Samarbeidspartnere og milepæler • Kursets innhold • Eksempelbygg • simulering av energibruk • Aktiviteter, status og konklusjon • Energistudier ved UiA

3 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 3 Prosjektets mål • Øke den lokale interessen for energieffektive boliger generelt og for passivhus konseptet spesielt • Formidle kunnskap til bransjen

4 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 4 Metode • Invitere bransjen til seminar og frokostmøter • Utvikle nettbasert kurs for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for et bredere publikum.

5 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 5 Metode • Kurset blir tilrettelagt for ulike aktører innen byggenæringen, men basispakken vil primært ha arkitekter og ingeniører som målgruppe. • Hovedtema: Prosjektering, planlegging og bygging av passivhus og lavenergiboliger. • Erfaringer fra bygging passivhusene i Grimstad brukes som eksempler

6 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 6 Prosjektet er et samarbeid mellom: • Husbanken Arendal • Arkitekt Bengt Michalsen • Universitetet i Agder, fakultet for teknologi og realfag i Grimstad

7 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 7 Milepæler • Prosjekteringen startet september 2007 • Grunnarbeidene startet mars 2008 • Boligene skal stå ferdig medio 2008 • Evaluering/energioppfølging ut 2009 • Nettbasert kurs ferdig medio 2009

8 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 8 Kursets innhold: 1. Målsetting med Passivhus 2. ”Fremtidshuset” 3. Kravsepesifikasjon a. Regelverk b. Valg av tomt c. Plassering av hus på tomten

9 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 9 Kursets innhold: 4. Konseptutvikling a) Hustype b) Materialvalg c) Byggtekniske løsninger d) Rom- og tappevannsoppvarming e) Ventilasjon f) Varmegjenvinning g) Styring/regulering

10 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 10 1.0Målsetting med Passivhus: • Godt inneklima • God bokomfort • Lavt energibruk • Bruke fornybare ressurser • Bruke materialer som krever lite energi å fremstille • Bruke materialer som krever lite vedlikehold • Kostnadseffektive løsninger

11 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 11 2.”Fremtidshuset” • Fasadeløsninger (passive og aktive løsninger) • Energieffektiv belysning • Ventilasjon (bruke naturlige drivkrefter) • Varmegjenvinning og ressurs sparing • Autonom energiforsyning • Intelligente styringssystemer

12 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 12 3.Kravspesifikasjon a) Regelverk • PBL • Regulerings- og bebyggelsesplaner • Energisertifisering og energimerking • Passivhuskrav b) Valg av tomt • Sol, lys • Mikro- og makroklima • Infrastruktur (f. eks. spillvarme)

13 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 13 3.Kravspesifikasjon, forts. c) Plassering av huset på tomten • Sol • Terreng (flatt/skrått, vegetasjon, fjell) • Formen på huset • Arealutnyttelse (bebyggelse/uteareal) • Avstand til annen bebyggelse

14 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 14 4.Konseptutvikling a) Hustype • Form (klimatilpasset) og størrelse (BRA) • Enebolig/rekkehus/blokk • Vinduer (areal, orientering, kvalitet) • Solrom/vinterhage

15 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 15 4.Konseptutvikling (forts.) b) Materialvalg (utvendig og innvendig) • Fornybare ressurser • Gjenvinnbare • Lite ressurskrevende å produsere • Vedlikeholdsvennlige, robuste og varige • Ivaretar estetiske krav • Ivaretar kravet til inneklima • Ivaretar kravet til energibruk

16 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 16 4.Konseptutvikling (forts.) c) Byggtekniske løsninger • Unngå kuldebroer • Fuktsperre eller dampbrems • Vindtetting • Byggdetaljer

17 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 17 4.Konseptutvikling (forts.) d) Rom- og tappevannsoppvarming • Solvarme • Biobrenselanlegg • Varmepumpe • Fjernvarme • el. ?

18 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 18 4.Konseptutvikling (forts.) e) Ventilasjon • Balansert ventilasjon med effektiv varmegjenvinner • Naturlig eller hybrid ventilasjon • Avtrekksventilasjon

19 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 19 4.Konseptutvikling (forts.) f) Varmegjenvinning • Varmegjenvinning av varme fra gråvann • Robuste og energieffektive løsninger

20 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 20 4.Konseptutvikling (forts.) g) Styring/regulering • Behovsstyring av lys og varme • Visualisering av energibruk • Intelligente løsninger

21 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 21 Eksempelbygg

22 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 22 PLAN 1. ETASJE

23 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 23 PLAN 2. ETASJE

24 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 24 SITUASJONSPLAN

25 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 25 TOMTEN (30.03. 2008)

26 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 26 Simulering

27 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 27 Energimål • Kjøpt energi65 [kWh/(m 2 år)] • Årlig oppvarmingsbehov. 15 [kWh/(m 2 år)] • Maks. effekt til oppvarming10 [W/m 2 ]

28 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 28

29 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 29

30 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 30

31 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 31

32 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 32 Aktiviteter/status • 14 prosjekteringsmøter der ulike løsninger er drøftet • Oppstartseminar med ca 100 deltakere • 3 frokostmøter med ca 30 deltakere Tre byggstudenter følger prosjektet som sin bacheloroppgave Arbeidet med kursutviklingen går paralellt

33 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 33 Tema som er drøftet • Valg av tomt • Vinterhage • Kulvert for inntak av ventilasjonsluft • Solvegg og dynamisk isolasjon • Sonedeling • Varmegjenvinning av gråvann • Ventilasjon (naturlig/hybrid eller balansert?)

34 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 34 • Rom- og tappevannsoppvarming • Solvarme • Biobrensel • Varmepumpe • Byggtekniske detaljer • Robuste løsninger • Unngå kuldebroer • Forenkle lufttetting og diff. sperre

35 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 35 Konklusjon • BRA = 157 m 2 • Naturlig eller hybrid ventilasjon (i en bolig, den andre får balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner) • System for varmegjenvinning av gråvann • Ca. 10 m 2 solfangere pr. bolig

36 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 36 Ny Campus Øst, ferdig høsten 2010

37 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 37 Energistudier ved UiA Energidesign (studieretning på byggstudiet) • Noen hovdetema: • Energieffektive løsninger for næringsbygg og boliger • Inneklima • Se: http://www.uia.no/no/portaler/student_og_studier/informas jon_og_tjenester/studiehaandbok_07_08/raadata_07_08__ 1/studiehaandbokdata/ingenioerfag_byggdesign_bachelorpr ogram

38 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 38 Bachelor i ingeniør fag: Byggdesign Energidesign 1. studieår2. studieår3. studieår HøstVårHøstVårHøstVår Matematikk Valgfag/ samfunnsfag Valgfag/ samfunnsfag Valgfag/ samfunnsfag StatistikkLandmåling Kjemi og miljøFysikkAutocadHusbygging Varme-, kjøle- og ventilasjons- anlegg Planlegging av energisystemer Fornybar energi Energibruk i bygninger Hovedoppgave/ Bachelorprosjekt Teknisk design Statikk og fasthetslære Energiforsyning Energiintegrert bygningsdesign Prosjekt- administrasjon Elektriske kretserElektro- installasjoner Totalt 180 studiepoeng

39 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 39 Markedet Det er et stort behov for ingeniører med tverrfaglig kunnskap innen bygg, energi og inneklima. Det nye studietilbudet ENERGIDESIGN ved Høgskolen i Agder er derfor særdeles relevant i forhold til bransjens behov. Vi gleder oss til å samarbeide med Høgskolen om dette studiet. Husbanken, januar 2006

40 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 40 Energistudier ved UiA Nytt studium: Ingeniørfag - elektro: Fornybar energi (tidligere elkraft) • Oppstart høsten 2008 • Se: • http://www.uia.no/no/portaler/student_og_studier/studietilbud/ingeni oerfag_elektro_fornybar_energi

41 FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG 15. april 2008FDV forum sør og Kristiansand byggforum 41 Takk for meg !


Laste ned ppt "FDV forum sør og Kristiansand byggforum Passivhus Utvikling av kurs Eksempelbygg Magne Våge, Universitetet i Agder 15. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google