Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Ole Aksel Sivertsen ByggArena – 28/10 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Ole Aksel Sivertsen ByggArena – 28/10 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Ole Aksel Sivertsen ByggArena – 28/10 2011

2 Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

3 Markedsaktører – grip sjansen nå! • Fremtidens bygg • Kompetanseutvikling • Redusere energikostnader • Økte leieinntekter • Vinne markedsandeler • God energiklasse

4 Enovas strategiske retning for bygg I 2020 skal all nybygging og rehabilitering ha passivhusnivå Kommunesenter, passivhus Vorarlberg Østerrike

5 Prinsipper ved bygging av passivhus Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Fundamentet Kilder: Husbanken og Sintef Byggforsk

6 Eksempler på energimerker Passivhus med vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast. Lavenergibygg med vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast. Lavenergibygg med varmepumpe og solfanger, med elektrisitet som spisslast.

7 Enovas tilbud 1.Støtte til utredning av passivhus 2.Rådgiverteam 3.Investeringsstøtte til passivhus og lavenergibygg 4.Investeringsstøtte eksisterende bygg og anlegg 5.Program for varmesentraler Preikestolen fjellstue Passivhus

8 Støtte til utredning av passivhus •Skal utrede energitiltak og merkostnader •Minimum areal ≥ 1000 m2 BRA •Støtten dekker 50 % av kostnadene inntil 50.000kr Lysaker park, Storebrands nye hovedkontor

9 Enovas rådgiverteam FØR søknad •Innledende rådgivning (5 t – 10 t) •Startkurs om passivhus •Bistand i arkitekturkonkurranser ETTER søknad •Prosjektspesifikk rådgivning (20 t – 60 t) www.enova.no/radgiverteam Lærernes hus, Utdanningsforbundets konferansesenter

10 •Nye bygg og omfattende rehabiliteringsprosjekt på: –passivhusnivå –lavenerginivå •Skal ikke være i gangsatt •Byggestart innen ett år •Søker skal være den som tar beslutninger og gjør investeringene i prosjektet Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg Aktuelle prosjekt Preikestolen Fjellstue, NW, Stavanger

11 •Støttenivå Passivhus •Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m2 •Nye yrkesbygg: 350 NOK/m2 •Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK/m2 •Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK/m2 •Støttenivå Lavenergi 1 •Nye boliger og barnehager: 300 NOK/m2 •Nye yrkesbygg: 150 NOK/m2 •Rehabilitering av boliger og barnehager: 600 NOK/m2 •Rehabilitering av yrkesbygg: 450 NOK/m2 Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg Støttenivå Bellona-bygget, Vulkan Eiendom Kilde : LPO Arkitekter

12 Kriterier for passivhus Bygget skal planlegges og bygges i henhold til definisjonene for passivhus eller lavenergihus i gjeldende standard og rapport. NS 3700 for boligbygninger Sintef Byggforsk prosjektrapport 42 (2009) for yrkesbygg

13 Eksisterende bygg og anlegg

14 Søkere Registrerte foretak •Byggeiere, anleggseiere •Leietagere •Boligsameier/borettslag. Enkeltbygg, grupper av bygg Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan ikke stå som søker.

15 Oppbygning • Forhåndsgodkjente tiltak •Energiresultat beregnes automatisk •Behandlingstid: 5 uker • Egendefinerte tiltak •Søker må selv beregne energiresultat •Behandlingstid: 7 uker • Søker må ha et realistisk bilde av kostnadene i prosjektet

16 Vilkår • Historisk støttenivå 2010: •61 øre/kWh • Minimumskrav •100 000 kWh spart energi •10 % reduksjon • Prioriteringer ved mange søknader: •Innkomne søknader rangeres etter kostnadseffektivitet som er utmålt støtte pr kWh (kr/kWh).

17 Energimerking Energiattest • Energikarakter og oppvarmingsmerke • Tiltaksliste Muligheter: • Tilstandsrapport for egne bygg • Benchmarking i egen bygningsmasse • Betalingsvilje for energieffektive bygg?

18 Fornybar varme

19 Fire delprogrammer gir et spisset støtteprogram som treffer en bred målgruppe Varmesentral Forenklet •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Målgruppe er mindre varmesentraler •Mindre byggeiere •Mindre industriselskaper •Enkelt søknadsskjema •Forhåndsbestemte støttesatser •Maksimal støtte 100 000 kr Varmesentral Bygg •Bygningsoppvarming •Målgruppen er byggeiere som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet •Delprogram integrert med investeringsstøtteprogram for eksisterende bygg og anlegg •Predefinert tiltak (Del 1) i tiltakslisten Varmesentral Industri •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Målgruppen er industribedrifter som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet •Enkelt søknadsskjema •Forhåndsbestemte støttesatser Varmesentral Utvidet •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Målgruppen er leverandører av ferdig varme og søkere med ikke-standardiserte prosjekter (f.eks eksternt rørnett, spillvarme) •Fleksibelt delprogram •Videreføring av dagens LES- program med forenklinger Program for Varmesentraler

20 Varmesentral Forenklet •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Målgruppe er mindre varmesentraler •Mindre byggeiere •Mindre industriselskaper •Enkelt søknadsskjema •Forhåndsbestemte støttesatser •Maksimal støtte 100 000 kr Varmesentral Bygg •Bygningsoppvarming •Målgruppen er byggeiere som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet •Delprogram integrert med investeringsstøtteprogram for eksisterende bygg og anlegg •Predefinert tiltak (Del 1) i tiltakslisten Varmesentral Industri •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Målgruppen er industribedrifter som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet •Enkelt søknadsskjema •Forhåndsbestemte støttesatser Varmesentral Utvidet •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Målgruppen er leverandører av ferdig varme og søkere med ikke-standardiserte prosjekter (f.eks eksternt rørnett, spillvarme) •Fleksibelt delprogram •Videreføring av dagens LES- program med forenklinger Fire delprogrammer gir et spisset støtteprogram som treffer en bred målgruppe 5 definerte teknologier •Pellets •Briketter •Flis •Varmepumpe luft-vann •Varmepumpe væske-vann Fleksibelt delprogram. Kostnader til infrastruktur (nærvarme) kan tas med

21 Takk for meg Støtteprogram: www.enova.no/bygg www.enova.no/varme Søknad: www.enova.no/soknad E-post: ole.aksel.sivertsen@enova.noole.aksel.sivertsen@enova.no Enova Svarer: Tlf: 08049


Laste ned ppt "Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Ole Aksel Sivertsen ByggArena – 28/10 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google