Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene.

2 Studieforbundet FUNKIS studiearbeid 2 D er medlem av som yter tilskudd til studiearbeid. Studiearbeid er voksenopplæring og er derfor er det regulert av voksenopplæringsloven. § 2

3 studiearbeid Hva er studiearbeid Studiearbeid er en fellesbetegnelse for Kurs Studieringer Seminarer Symposier Helgekurs Ukeskurs Voksenopplæring m.m. Navnet er ikke så viktig – det er aktiviteten som teller 3

4 studiearbeid4 Studiearbeid er voksenopplæring. Det høres alvorlig ut. Navnet kan ha skremt noen fra å delta i eller holde studiekurs. Studiekurs er egentlig svært så ufarlig. Studiekurs …. •Har verken lærekrav eller eksamen •Har ikke karakterer eller vurderinger Men derimot…  Er det uhøytidelig og sosialt  Det skaper positive aktiviteter  Det kombinerer trivsel og læring Studiearbeid er ikke fali’ 4

5 Ulike treffmåter Kurs kan ha flere kortere treff over tid. Studiering som kan møtes privat Gruppe som har aktivitetene ute Gruppe som bruker skolelokaler Gruppe som leier lokaler Konsentrerte kurs. Dagskurs eller helgekurs Disse blir vanligvis arrangert r sentralt eller av fylkeslag. studiearbeid5

6 Studiering uten lærer En studieleder som holder orden på praktiske ting, mens selve læringen vil foregå som aktiviteter og erfaringsutveksling mellom likestilte deltakere. Studiering med lærer har en foreleser som kjenner stoffet godt og kan ta på seg å lære bort og veilede.. En blanding av disse organiseringsmåtene er veldig vanlig. Organisering av studiearbeid 6

7 studiearbeid Styret i laget har ansvaret, men det kan være en fordel å velge studieleder dersom man har tenkt å satse på studiearbeid. Oppgaven til studielederen er: •Å planlegge, organisere og rapportere kurs og annen opplæringsvirksomhet. •Studielederen skal sørge for inn- melding og ferdigmelding til FUNKIS. •Studielederen må ikke være foreleser, men sørge for at kursene kommer i gang og blir drevet etter mål og regler. Studieledere 7

8 studiearbeid Ja, de tenker nok ofte som Ludvig, at  De har 1000 spørsmål og like mange unnskyldninger for å la være å sette i gang med å avholde et studiekurs for lokallaget. Her skal dere få noen enkle tips slik at dere kanskje får en motivasjon til å starte opp. Studieledere uten erfaring Det er fali’ det 8

9 studiearbeid Begynn i det små Det er viktig å lykkes i starten, ikke gap for høyt. Registrer den aktiviteten dere allerede har i laget. Det fins sikkert en kursplan dere kan bruke som passer for aktiviteten. Husk at planene hos FUNKIS er rammeplaner. Søk hjelp og råd hos forbundet hvis det likevel blir vanskelig å starte. Eller gå inn på www.funkis.no.www.funkis.no Starte med kurs 9

10 studiearbeid Lag enkle kurs •Kurs som ikke krever for mye planlegging og organisering. •Studieringer hjemme hos deltakerne kan være en grei start. •Kurs uten foredragsholder eller lærer eller instruktør. •Kurs med liten eller ingen egenandel. •NB! Det er mulig å få tilskudd til kurs som er uten utgifter. Start enkelt 10

11 studiearbeid Hva ønsker medlemmene? Kurs ingen er interessert i er jo helt uaktuelle. Spør medlemmene eller kom med forslag som kan gå til avstemming. Når mange nok har samlet seg om et forslag til tema, så er det bare å sette i gang. Det behøver ikke være store grupper. Det behøver ikke være store temaer. Start med spørsmålet 11

12 studiearbeid Det finnes studieplaner på mange områder og i mange temaer i FUNKIS. De temaområdene som vil være aktuelle for oss i første omgang er: organisasjonsarbeid og aktiviseringskurs Studieplaner i FUNKIS 12

13 studiearbeid Det kan være flere ulike kurs i organisasjonsutvikling •Styrearbeid •Studiearbeid •Tillitsvalgtfunksjoner •Brukermedvirkning •Drift av fylkes- og lokallag •Likemannsarbeid •Mestring og mye mer Organisasjonskurs 13

14 studiearbeid Det fins en hel masse kurs med temaer innen.. •Hobby og håndverk •Mat og ernæring •Trivsel og hygge •Trim og trening •Ut på tur…. - og ikke glem vårt eget populære MOTIVASJONSGRUPPER kurs: MOTIVASJONSGRUPPER Det er lett i finne ferdige studieplaner i disse emnene, man kan også lage og få godkjent helt nye studieplaner. Aktiviseringskurs 14

15 studiearbeid sitt mål er  Økt trivsel  Økt aktivitet  Økt kunnskap  Økt kompetanse  Bedre sykdomsmestring trenger  Nye idéer og nye tanker  Å engasjere medlemmene  Å vitalisere organisasjonen Det ligger mye god medlemspleie i det å bruke STUDIEKURS aktivt. Hvorfor ha studiearbeid 15

16 studiearbeid STUDIEKURS  Er engasjerende  Er motiverende  Er morsomt og sosialt  Skaper glede og trivsel  Gir kunnskap til mestring  Gir økt aktivitet i laget  Er kompetansegivende  Er organisasjonsutviklende  Gjør oss til bedre ambassadører for  Kan også øke medlemsveksten Hvorfor ta studiekurs 16

17 studiearbeid Hjelp til studieledere 17

18 studiearbeid Punkter å huske: •Kursinnmelding •Tid og sted •Budsjett •Forelesere •Ledere •Markedsføring –påmelding •Materiell •Utstyr i kurslokalet •Registreringsskjema Forberede et kurs 18

19 studiearbeid •Passe tiden – start, slutt og pauser •Redegjøring av kurset •Praktiske opplysninger •Deltakerregistrering •Vise fleksibilitet •Gjennomføre kurset •Oppsummering •Evaluering •Deltakerbevis IKKE GLEM HUMOR og GLEDE Gjennomføring 19

20 studiearbeid Les kursdeltaker evalueringene - og lær av dem Økonomisk oppgjør - betale regninger Rapport og regnskap – ferdigmelding til FUNKIS Ta kopi av papirene Oppbevar for senere bruk OBS! Regnskapet skal føres og oppbevares etter regnskapslovens bestemmelser. Referat sendes til styret Etterarbeid 20

21 studiearbeid www.diabetes.no På www.diabetes.no ligger flere PowerPoints og annet stoff som kan brukes fritt som..  Hele studiekurs / deler av kurs  Presentasjoner for medlemmene  Foredrag for medlemmer og andre  Igangsettere for idéer til aktiviteter  Selvstudium - kompetanseutvikling Bruk dette slik det passer dere best Værsågod! Hjelp til kurs 21

22 studiearbeid Alle studiekurs som er godkjent av kan få tilskudd etter visse regler. Man søker om godkjennelse på forhånd og får pengene på konto etter innsendt ferdigmelding med regnskap. Veiledning til dette kan du hos www.funkis.no eller hos studieleder / studieansvarlige i ditt fylkes/lokallag eller i forbundet sentralt Hvordan få studietilskudd 22

23 studiearbeid Funkis kan svare på spørsmål om: Innmelding og rapportering Bruk av KursAdmin Studiemidler Pedagogisk tilrettelegging og alt annet dere måtte lure på når det gjelder kurs Gå inn på www.funkis.no    og finn svar på det meste.www.funkis.no eller spør i FUNKIS sekretariatet post@funkis.no Mer om FUNKIS 23

24 studiearbeid •KursAdmin er et kurs- og administrasjonsprogram som fra 2012 ble tatt i bruk. Dette er en programvare som er utviklet for alle studieforbund i Norge. Medlemsorganisasjoner i Studieforbundet FUNKIS kan derfor benytte programmet. Programmet skal brukes til: • registrering, administrasjon og •rapportering av studievirksomheten. Ikke alle har tilgang på KursAdmin. Slik er KursAdmin organisert:  En person sentralt i hovedorganisasjonen er brukeradministrator og styrer all kurs-registrering i forbundet.  Lokal- og fylkeslag kan ha brukeradministratorer som blir opprettet fra administratoren i sentralleddet i forbundet.  KURS KAN INNTIL VIDERE OGSÅ REGISTRERES MANUELT dvs. PÅ PARPIRSKJEMA som sendes adressen som står på skjemaet. KursAdmin 24

25 studiearbeid Lastes ned fra www.funkis.no  www.funkis.no 1.Øverste halvdel av s. 1 fylles ut og sendes inn til godkjenning før kursstart. 2.Godkjent kurs i retur (se midtfeltet). 3.På s.2, skal deltakernavn og data fylles ut samt frammøteregistrering. 4.Etter kurset fylles nederste halvdel av side 1.ut: FERDIGMELDING som er regnskapet for kurset og på s.2 er det plass for underskriften til kursleder. Penger vil da komme inn på lagets konto. Papirskjema 25

26 studiearbeid •Kurset skal forhånds godkjennes. •Kurset skal følge en godkjent studieplan. •Det skal vare i minst 8 timer ( inkl. 15 min. pause pr. time) •Ingen øvre grense for antall timer. •Deltakerne skal delta i minst 75 % av timene •Det er ingen krav til nedre deltakerantall. •Aldersgrense 14 år. •Skal være bekjentgjort. •Skal være åpent for alle. •Alle skal få kursbevis. Voksenopplæringsloven sier at … 26

27 studiearbeid STÅR DET BARE IGJEN Å ØNSKE LYKKE TIL MED ALLE DE NYE KURSENE SOM FORHÅPNTLIGSVIS VIL BLI TIL STOR GLEDE OG NYTTE FOR ALLE MEDLEMMENE. Til slutt ! 27


Laste ned ppt "Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google