Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene  Formidler av tilskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene  Formidler av tilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieforbundet natur og miljø

2 Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene  Formidler av tilskudd etter enkle rutiner hjemlet i Voksenopplæringsloven  Pedagogisk ressurs for å fremme kvaliteten på studiearbeidet

3 Studieforbundet natur og miljø  De fleste opplysninger om Studieforbundet finnes på vår hjemmeside.  www.naturogmiljo.no

4 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler  Arrangør: Arrangør må være organisasjons ledd i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner  Kunngjøring: Kurset må være åpen for alle og offentliggjort (oppslag, annonse, kurskatalog, på nettet o.l.)  Studieplan: Kurset må følge et godkjent pedagogisk opplegg fra N&M. N&M har oversikt over tidligere godkjente kursplaner

5 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler  Tilskudd pr. time:  Tilskudd pr. kurstime kr 100,- (2012)  Kurs med og uten lærer gir samme timetilskudd  Kurstime:  Kurset må være på minst 8 timer.  1 kurstime = 60 minutter (15 min pause kan inngå)

6 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler Antall deltakere: De fleste studieplanene er utarbeidet for kurs med 5 eller flere deltakere. Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd. De fleste studieplanene er utarbeidet for kurs med 5 eller flere deltakere. Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd. Deltakerne må delta på minst ¾ av kurstimene. Kursbevis: Alle deltakere skal ha kursbevis med N&Ms navn, læringsmål skal fremgå. Deltakerne må delta på minst ¾ av kurstimene. Kursbevis: Alle deltakere skal ha kursbevis med N&Ms navn, læringsmål skal fremgå.

7 1 til 3 om Studiearbeid 1.KURSPLAN http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/ (…eller når det ikke foreligger kursplan se…) http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/egenskjema 2.SØKNAD http://www.naturogmiljo.no/soknad/ 3.RAPPORT (se forstørrelsesglass ved aktuelt kurs…) http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

8 Studieplaner  Kurset skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om arbeidsmåter og innhold for hver kursdag.  Mal for å lage egen studieplan finnes på linken http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/egenskjema

9 Studieplaner  Veiledning til hvordan å lage egen kursplan finnes via linken http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/veiledn ing.asp

10 Studieplaner  Studieforbundet har over 600 godkjente studieplaner med ulike tema i sin database tilgjengelig på nettet  Studieforbundet har over 600 godkjente studieplaner med ulike tema i sin database tilgjengelig på nettet  I tillegg finnes flere studieplaner i papirformat i arkiv  I tillegg finnes flere studieplaner i papirformat i arkiv  Se link til kursdatabasen http://www.naturogmiljo.no/studiep laner/

11 Søknadsrutiner  FØR KURSTART:  Søknad om å avholde kurs sendes Studieforbundet før studiestart via linken http://www.naturogmiljo.no/soknad/ http://www.naturogmiljo.no/soknad/ (kan også sendes i papirformat)

12 Søknadsrutiner  NÅR DU HAR SØKT OM Å HOLDE KURS:  RAPPORTSKJEMA sendes fra Studieforbundet til arrangør som e- post når søknaden er godkjent  RAPPORTSKJEMA kan også hentes fra vår kursstatistikk-side ved å klikke på forstørrelsesglasset http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

13 Eksempel på Rapportskjema :

14 Søknadsrutiner  NÅR KURSET ER FERDIG:  RAPPORTSKJEMA sendes tilbake fra arrangør til Studieforbundet med alle opplysninger vi spør etter når kurset er ferdig (må sendes i papirformat, fax eller skannes pga. underskrift).

15 Gratis lokale for frivillige organisasjoner  I følge Voksenopplæringsloven har frivillige organisasjoner rett til gratis lokaler etter bestemte rammer ( utdrag fra loven ): 1.Skal ikke betale for renhold, tilsyn og strøm. 2.Gjelder hverdager unntatt ferier, før kl.21.00. 3.Skal ikke diskriminere mellom kursarrangører 4.Spesialrom (sløyd, datarom) kan lånes etter avtale. (For utfyllende tekst se loven i helhet).

16 Opplysninger om studieaktivitet (statistikk)  Studieforbundet har en omfattende og detaljert statistikk på sin hjemmeside. Statistikkopplysningene finnes under linken kursstatistikk og blir kontinuerlig oppdatert  Her finner du opplysninger tilbake til 2001. Se linken http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/ Se linken http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/

17 Voksenopplæringsloven Studieforbundets bevilgende, rapporterende og pedagogiske virksomhet styres etter Voksenopplæringsloven. For nærmere innsikt i lov med forskrifter se linken http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl- 20090619-095.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&& http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl- 20090619-095.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&&

18 Voksenpedagogikk ( punkter du kan tenke på)  Voksne er ikke gamle barn  Voksne er forskjellige  Voksne har mange motiver  Voksne har erfaring  Voksne er selvkritiske

19 Ta kontakt her om du lurer på noe  Studieforbundet natur og miljø Gamle Ringeriksv. 6 1369 Stabekk  Telefon: 67102260 (mandag-torsdag kl 9-15)  Mobil: 48607948  Fax: 67583018  E- post: post@naturogmiljo.no

20 Lykke til med kurset!


Laste ned ppt "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene  Formidler av tilskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google