Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieforbundet natur og miljø

2 Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av tilskudd etter enkle rutiner hjemlet i Voksenopplæringsloven.  Pedagogisk ressurs for å fremme kvaliteten på studiearbeidet.

3 Studieforbundet natur og miljø  De fleste opplysninger om Studieforbundet finnes på vår hjemmeside. 

4 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler  Arrangør  Kunngjøring  Tilskudd pr. time  12 studietimer  Minst 5 deltakere  Kursbevis

5 1 til 3 om Studiearbeid 1.STUDIEPLAN (…eller når det ikke foreligger studieplan se…) 2.SØKNAD 3.RAPPORT (se forstørrelsesglass ved aktuelt kurs…)

6 Studieplaner  Studieforbundet har ca. 400 studieplaner med ulike tema i sin database tilgjengelig via internett.  I tillegg så finnes flere studieplaner i papirformat i arkiv.  Se link til studieplandatabasen  aner/ aner/ aner/

7 Studieplaner  Veiledning til hvordan å lage egen studieplan finnes via linken studieplaner/default.asp?vis=veile dning studieplaner/default.asp?vis=veile dning

8 Studieplaner  Opplæringen skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om arbeidsmåter og innhold for hver kursdag.  Mal for å lage egen studieplan finnes på linken genskjema genskjema genskjema

9 Søknadsrutiner  FØR KURSTART:  Søknad om å avholde kurs sendes Studieforbundet før studiestart via linken (kan også sendes i papirformat).

10 Søknadsrutiner  NÅR DU HAR SØKT OM Å HOLDE KURS:  RAPPORTSKJEMA sendes fra studieforbundet til arrangør som e- post, når søknaden om å holde kurs er godkjent.  RAPPORTSKJEMA kan nå også hentes fra vår studieaktivitetsside

11 Rapportskjema:

12 Søknadsrutiner  NÅR KURSET ER FERDIG:  RAPPORTSKJEMA sendes tilbake fra arrangør til studieforbundet med alle opplysninger vi spør etter når kurset er ferdig (må sendes i papirformat, fax eller skannes pga. underskrift).

13 Opplysninger om studieaktivitet (statistikk)  Studieforbundet har en omfattende og detaljert statistikk på sin hjemmeside. Statistikkopplysningene finnes under linken studieaktivitet og blir kontinuerlig oppdatert.  Her finner du opplysninger tilbake til Se linken Se linken

14 Voksenopplæringsloven § 10. Vilkår for godkjenning av studieforbund § 19. Voksenopplæring i Studieforbund § 21. Undervisningslokale § 22. Nærmere vilkår for tilskudd wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&& wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&&

15 Voksenpedagogikk  Voksne er ikke gamle barn  Voksne er forskjellige  Voksne har mange motiver  Voksne har erfaring  Voksne er selvkritiske

16 Ta kontakt her om du lurer på noe  Studieforbundet natur og miljø Gamle Ringeriksv Stabekk  Telefon: /  Fax:  E- post:

17 Lykke til med kurset!


Laste ned ppt "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google