Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plankton er første ledd i næringskjedene i havet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plankton er første ledd i næringskjedene i havet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plankton er første ledd i næringskjedene i havet
PPT av Arne Sklett Larsen, Newton Gildeskål Foto: Newton Gildeskål

2 Plankton Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene

3 Næringskjeder i havet Sollyset Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet. Pattedyr: Hval Sel Oter Mink Dyre-plankton Plante-plankton Fisk: Torsk, Sei, Sild

4 Eksempel på næringskjede fra havet
Plante-plankton Rødåte Torsk Sel Planteplanktonet er første ledd i næringskjeden og er grunnlaget for alt liv i havet

5 Fisk spiser dyreplankton
Dyreplankton er hovedføde for fiskelarver av lodde, sild, makrell, torsk, sei osv. Torsk Makrell Sei Sild Lodde

6 Inndeling av plankton Planteplankton Dyreplankton

7 Algeoppblomstring Våroppblomstring Nok lys Rikelig med næringsalter
Temperaturen stiger Høstoppblomstring På ettersommeren Masseoppblomstring kan gi farget vann Turkis – Kalkflagellat – Mai/Juni Morild – Lyser i vatnet(fluoriserende lys) - dinoflagellat

8 Litt om planteplankton
Planteplankton utgjør det meste av plante-biomassen i havet (biomasse er massen i kg av alle levende organismer) Encella Kan kun sees i lupe/mikroskop

9 Planteplankton Fureflagellat Kalkflagellat Kiselalge Kiselalge
Foto: miljolare.no Fureflagellat Kalkflagellat Kiselalge Kiselalge

10 Giftige alger Noen arter av planteplankton kan være giftige alger
Blåskjell, andre skjell og dyr som spiser giftige alger kan bli giftige for mennesker. Det blir derfor tatt prøver av skjell og sendt ut algeinformasjon om skjell er spiselig

11 Dyreplankton Mange dyr i havet lever som plankton de første ukene etter fødsel: Krabber Muslinger Snegler Pigghuder Fisk Andre dyr lever som plankton hele livet Rødåte Krill Maneter Torskelarven spiser hoppekreps og lever selv som plankton den første levetiden.

12 Dyreplankton Dyreplankton spiser planteplankton Kan bevege seg
Horisontalt Vertikalt Glassmaneten kan bevege seg litt men driver passivt med havstrømmer og regnes som plankton

13 Dyreplankton Hoppekreps Krill Foto: wikipedia.no Foto: wikipedia.no

14 Dyreplankton Pilorm Pigghudlarve Larve av børstemark


Laste ned ppt "Plankton er første ledd i næringskjedene i havet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google